Joe Baguley: Top 10 IT zapažanja – šta nas čeka u 2023. godini

0

Nema sumnje da je poslednjih nekoliko godina bilo vrlo nezgodno, a 2022. će ostati posebno upamćena kao jedna od najturbulentnjih u poslednje vreme, i kao godina u kojoj su pokrenuta brojna pitanja koja će suštinski transformisati poslovni i društveni pejzaž u godinama, ako ne i decenijama, koje dolaze.

Tehnologija nije bila izuzetak. Sektor se suočio sa velikim izazovima – od zabrinutosti za privatnost i odgovornost, do rastućih nacionalnih i regulativa koje se odnose na održivost. Ipak, tehnologija svakako nastavlja da bude nosilac dobrih vesti u vreme kada su izvesnost i pouzdanost sve ređi.

Primarni nosioci rasta tehnologije su svakako cloud i digitalne komunikacije. Međutim, uz ogroman pritisak da se inovira, ograničene finansijske resurse praćene rastućim troškovima, i sve većom težnjom za efikasnijim upravljanjem, lista prioriteta IT lidera ni u 2023. neće biti kratka.

Joe Baguley

S tim na umu, sastavio sam listu top deset oblasti za koje mislim da će biti u fokusu IT lidera, i kojima kompanije treba da daju prioritet u 2023. godini:

  1. Čak i nenamerno, ljudi će biti održiviji: Pritisak da se poboljša održivost organizacija u domenu životne sredine nastavlja da raste. Sa akutnim porastom troškova energije, svi – potrošači i preduzeća – traže načine da smanje troškove. Za potrošače ovo može biti ušteda struje u domaćinstvima, a za biznise to uključuje stvari kao što su vođenje data centara na obnovljive izvore energije. Međutim, sa predstojećom Direktivom o izveštavanju o korporativnoj održivosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) u EU, donosioci odluka počinju da daju prioritet smanjenju ukupne potrošnje energije, kroz korišćenje alata koji obezbeđuju preciznost i odgovornost kada je u pitanju postizanje ciljeva održivosti. VMware, zajedno sa našim partnerima, pomaže klijentima da smanje emisiju ugljenika i troškove za energiju, uz prepoznavanje značaja merljivosti napretka. Da bismo to uradili primenjujemo „green score“.
  2. Kompanije će biti definisane načinom na koji rade: Nastavlja se borba između onih koji tvrdo zagovaraju rad iz kancelarije i onih koji su otvoreni za fleksibilni model rada. Ovo je posebno prisutno u digitalnom svetu, gde zaposleni i dalje imaju veliki deo moći – jasno stavljajući do znanja da će potražiti novi posao ukoliko im se ne obezbedi mogućnost da sami odaberu odakle će raditi. Bez obzira na naš lični stav, pokušaj da nateramo ljude na jedan ili drugi pristup definisaće IT strategiju organizacije, a samim tim i njenu budućnost. Poslovni lideri moraju da se dogovore šta je sledeće jer nema nazad u napretku koji je ostvaren u domenu hibridnog rada. Ovo su ključna vremena jer će reputacije kompanija biti definisane ovim odlukama.
  3. Cloud-first izlazi iz mode: Ali, postaće moderno biti cloud-smart. Prema našem Multi-Cloud Maturity indeksu, cloud je za mnoge postao haotičan i kompleksan, što ih usporava. Najuspešniji lideri neće graditi svoju strategiju oko cloud-a, već, umesto toga, na izgradnji moćnih distribuiranih aplikacija (uključujući i na edge-u) jer će im to doneti diferencijaciju na tržištu. Tako da je na njihovim timovima za IT infrastrukturu i arhitekturu da utvrde koji multi-cloud pristup će im obezbediti mogućnosti koje su im potrebne za izgradnju i održavanje takvih aplikacija, iskustava kupaca i zaposlenih.
  4. AI će se koristiti za bolje donošenje odluka: Upotreba veštačke inteligencije kao podrške bolje informisanom odlučivanju će nesumnjivo nastaviti da raste. Sa rastućom regulativom i dubljim razumevanjem pristrasnosti veštačke inteligencije, njena upotreba će biti kontrolisana uz oprez u pogledu toga kada i za koje odluke se koristi, i – veoma važno – na kojim skupovima podataka. Niko ne želi da završi kao velika kreditna institucija koja je pre nekoliko godina izazvala revolt jer je, zbog svog algoritma koji je radio sa zastarelim podacima, muškarcima davala znatno bolji kreditni skor nego ženama. Nema sumnje da će uzbuđenje oko AI nastaviti da raste kako ova tehnologija bude dostupna sve većem broju ljudi koji nisu nužno tehnički potkovani, kroz lansiranje uzbudljivih alata kao što je ChatGPT.
  5. Mali koraci na putu ka bezbednoj interakciji robota i ljudi: Roboti su počeli da se iseljavaju iz fabrika i sada stupaju u interakciju sa ljudima, sa pomešanim rezultatima i dosta kritika. Širom Velike Britanije uvode se roboti za isporuku hrane, a Tesla je sada već skoro 12 meseci u beta programima za potpuno samostalno upravljanje (Full Self-Driving) u SAD. Vreme je da duboko udahnemo i vidimo gde smo. Iako je bilo nekoliko sudara, budimo iskreni – koliko puta su Deliveroo vozači na svojim mopedima naleteli na nekoga? Umesto da žurimo da pretvorimo robote u heroje ili zlikovce, 2023. će biti godina u kojoj ćemo proceniti ogromne količine podataka koji se prikupljaju i primeniti lekcije na osnovu njihovih početnih mašina-čovek (machine-to-human) interakcija, kako bismo osigurali da bezbedno uđu među ljude. Daleko smo od potpune integracije robota i ljudi, ali za kontinuirani napredak će biti potrebni mali koraci, bez alarmizma koji je postao sinonim za robote.
  6. Fokusiranje na prenosive tehnološke veštine kako bi se napredovalo stabilnim tempom: Iako na tržište stalno dolaze „nove“ tehnologije, alati i programi, ništa nije „apsolutno novo“. Gotovo je nemoguće da se setovi veština prilagode brzini kojom se svet menja; fakulteti jednostavno ne ispumpavaju multi-cloud arhitekte, a stručnjaci za bezbednost nisu u stanju da automatski razumeju nove pretnje. Umesto fokusiranja na veštine i sposobnosti specifične za određenu platformu ili tehnologiju, potrebno je više se usredsrediti na veštine koje su suštinski prenosive između postojećih i novih tehnologija i nadograditi ih na već stečeno dugogodišnje iskustvo. Ako ljudi imaju osnovu i ispravne namere, može se doći do većeg stepena prenosivih veština za podršku digitalnoj ekonomiji.
  7. Potraga za prekretnom „metaverse“ aplikacijom još traje: Metaverse ili neka njegova verzija bila je na svakoj listi trendova u poslednjoj deceniji uz obećanja velikih brendova da će pružiti iskustvo virtuelne stvarnosti koje menja svet. Nažalost, to se još uvek nije desilo, i ljudi gube veru. Iz svoje pozicije, smatram da potencijal za revoluciju svakako postoji, ali da tek treba da pronađemo taj model ili iskustvo koji će predstavljati prekretnicu, animirati ljude i učiniti da žele da se vraćaju i ponavljaju svoja metaverse iskustva.
  8. Smrt sna o super-aplikaciji: Umesto kretanja ka super-aplikaciji, na tržištu vidimo sve više fragmentacije. Primeri su društveni mediji, kao Twitter, ili uspon Instagrama, a sada i TikToka. Do sada su mnogi bili foksirani na uspon super-aplikacije, što je razumljivo s obzirom na potražnju potrošača za glatkim i neometanim iskustvima. Ali EMEA nije Kina, pa je malo verovatno da će evropska verzija WeChat-a zaživeti. Prilično je jasno da se super-aplikacije jednostavno neće dogoditi, jer ljudi žele aplikacije koje rade specifične poslove, i rade ih dobro. Dakle, ako ništa drugo, verovatno ćemo u 2023. videti još veću fragmentaciju.
  9. Korišćenje pristupačnog hardvera za prevazilaženje problema u lancima snabdevanja: U svetu u kome se stvari menjaju iz sata u sat, čekanje od 6 i više meseci na specijalizovanu opremu jednostavno nije opcija. Neki su već počeli da rešavaju ovaj problem kupovinom pristupačnog hardvera koji je daleko dostupniji, a zatim ulažući u specijalizovani softver kako bi brzo i efikasno isporučili ono što im je potrebno. Ovaj fokus na softversko definisanje i pokretanje će se nastaviti.
  10. Još nejasnije granice između telekomunikacionih i cloud provajdera: Kompanije za telekomunikacije već godinama grade cloud-ove, ali kako se povećava težnja ka distribuiranim aplikacijama, većem izboru i veoma fleksibilnom okruženju, počećemo da viđamo da se sve više cloud kompanija bavi mrežama i upravljanjem infrastrukturom klijenata. Već zamućene linije između telekomunikacionih i cloud provajdera postaće još nejasnije. Sprema se borba…

Joe Baguley, Vice President & Chief Technology Officer, EMEA, VMware

Share.

Leave A Reply