Jednodnevni program „Saradnjom do uspeha“

0

Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro, u saradnji sa kompanijom Hansen Beck (www.hansenbeck.com), svojim strateškim partnerom u oblasti razvoja veština komunikacije, organizuje jednodnevni trening „Saradnjom do uspeha“ (Collaboration is the key to success).

Program „Saradnjom do uspeha“ radi na analizi uzroka otpora i strategije transformacije „protivnika“ u saveznika. Tokom rada analiziraju se tipične situacije sa kojima se srećemo i uvode alati i principi koji mogu pomoći da dobijemo najviše iz takvih razgovora.

Fokusirajući se veštine koje će omogućiti ljudima da napreduju u budućnosti, ovaj pažljivo pripremljen program obuke stimuliše promene ponašanja i usađuje pozitivne navike. Svi treninzi omogućavaju učesnicima da istraže svoje snage, savladaju nove veštine i pruže opipljive rezultate.

Program, kako objašnjavaju u Ingram Microu, se koncentriše na celokupnu osobu i inspiriše je da postane bolja verzija sebe.

Tokom treninga obrađuju se teme „Način razmišljanja: Mi smo na istoj strani“ i „Cilj: Navesti druge da deluju“. U okviru prve, polaznici se upoznaju sa značajem emocionalne i socijalne inteligencije u savremenom poslovanju, kao i sa uticajem i stavom kao ključnim faktorima uspeha u ophođenju sa drugima, te sa komunikacijom usmerenom na klijente. U okviru druge izučavaju se tri osnovna koraka u razgovoru sa drugima, postavljanje cilja razgovora, pravac razgovora, vođenje razgovora u željenom pravcu i postizanje angažovanosti.

Obuka kojom se postiže isporuka poslovnih rezultata organizuje se online/on site, a zainteresovani sve dodatne informacije o ovom, ali i drugim kursevima koje organizuje Trening centar Beograd, mogu dobit putem emaila trening-serbia@ingrammicro.com.

Share.

Leave A Reply