Jedini akreditovani VMware trening centar u Srbiji

0

Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro odnedavno je  autorizovani trening centar za rešenja kompanije VMware. To je jedini akreditovani VMware trening centar u Srbiji, tako da su treninzi koji se održavaju u njemu preduslov za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata.

„Naši kursevi pod vođstvom instruktora razvijeni su tako da polaznike uče veštinama koje su direktno usklađene sa stvarnim poslovima i potrebama IT tržišta, a polaznici dobijaju visokokvalitetnu i efikasnu obuku“, objašnjava Ivana Đerisilo, koordinator Trening centra u kompaniji Ingram Micro.

Treninzi

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7

Ovaj petodnevni kurs sadrži intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, što uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Ovaj kurs vas priprema za administriranje vSphere infrastrukture organizacije bilo koje veličine. On je osnova za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanim data centrima.

Pohađanjem ovog kursa ispunjavaju se uslovi za sticanje sertifikacije VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV). VCP-DCV 2021 sertifikacija potvrđuje sposobnosti kandidata za implementaciju, upravljanje i rešavanje problema vSphere infrastrukture korišćenjem najboljih praksi kako bi se obezbedila moćna, flekibilna i bezbedna osnova za poslovnu agilnost koja može ubrzati transformaciju u cloud computing.

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje iskustva u oblasti administracije sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima.

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]

Ovaj petodnevni ubrzani kurs pruža sveobuhvatnu obuku o tome kako da instalirate, konfigurišete i upravljate VMware NSX-TTM Data Center okruženjem. Kurs pokriva ključne  NSX-T Data Center karakteristike i funkcionalnosti ponuđene u NSX-T Data Center 3.0 izdanju, uključujući celokupnu infrastrukturu, logičko svičovanje, logičko rutiranje, mrežne i sigurnosne servise, mikrosegmentaciju i fajervole i drugo. Kroz praktične laboratorije obezbeđen je pristup softverski definisanom okruženju data centra radi pojačavanja veština i koncepata prezentovanih na kursu.     

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su dobro razumevanje TCP/IP servisa i mrežne bezbednosti i radno iskustvo u oblasti  enterprise svičinga i rutinga. Dakle, kurs mogu pohađati iskusni sistem administratori ili administratori mreže.

Program kursa možete pronaći na https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-nsx-t-data-center-install-configure-manage

VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]

Ovaj kurs, koji takođe traje pet dana, podučava vas veštinama za konfigurisanje i održavanje visoko dostupne i skalabilne virtuelne infrastrukture. Kroz mešavinu predavanja i praktičnih labova polaznici konfigurišu i optimizuju VMware vSphere funkcije koje grade osnovu za zaista skalabilnu infrastrukturu i istražuju kada i gde ove funkcionalnosti imaju najveći efekat.

Pohađanje ovog kursa produbljuje razumevanje vSpherea i omogućava polaznicima da nauče kako njegove napredne funkcije i kontrole mogu koristiti njihovim organizacijama. Kao poseban benefit, oni koji učestvuju na ovom kursu dobiće dodatni vrhunski snimljen materijal lekcija o vSphere bezbednosti.

Oni koji žele da pohađaju ovaj kurs moraju da ispune jedan od sledećih preduslova:

•  razumevanje koncepata prezentovanih na VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] kursu
•  ekvivaletno znanje i administrativno iskustvo sa ESXi i vCenter Serverom

Preporučljivo je iskustvo u radu na komandnoj liniji.

Program kursa dostupan je na https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-vsphere-optimize-and-scale-v7

VMware vSphere: Troubleshooting [V7]

Reč je o petodnevnom praktičnom kursu koji obezbeđuje napredno znanje, veštine i sposobnosti za postizanje kompetencije u rešavanju problema VMware vSphere 7.x okruženja. Ova radionica povećava veštinu i kompetentnost polaznika u korišćenju interfejsa komandne linije, VMware vSphere Clienta, log fajlova i drugih alata za analizu i rešavanje problema.

Pre ovog kursa treba završiti jedan od sledećih:

•  VMware vSphere: Fast Track [V6.x] or [V7]   
•  VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.x] or [V7]
•  VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.x] or [V7]

Preduslovi za pohađanje kursa su i ekvivalentno znanje i administrativno iskustvo sa ESXi i vCenter Serverom, a takođe je veoma preporučljivo i iskustvo u radu sa interfejsom komandne linije.


Program kursa dat je na https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-vsphere-troubleshooting-v7

VMware vSphere: Fast Track [V7]

Ovaj intenzivni kurs u trajanju od pet dana vodi polaznike od uvodnih do naprednih veština upravljanja VMware vSphere 7. Gradeći na sadržaju za instalaciju i konfiguraciju najprodavanijeg kursa Ingram Microa, polaznici takođe mogu da razvijaju napredne veštine potrebne za upravljanje i održavanje visoko dostupne i skalabilne virtuelne infrastrukture. Kroz kombinaciju predavanja i praktičnih laboratorija oni mogu da instaliraju, konfigurišu i upravljaju vSphere 7. Polaznici kursa će istražiti funkcionalnosti koje grade osnovu za istinski skalabilnu infrastrukturu i diskutovati o tome kada i gde su ove funkcionalnosti najefektnije. Kurs vas priprema za administriranje vSphere infrastrukture organizacije bilo koje veličine koristeći vSphere 7, što uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7.  

Oni koji žele da pohađaju ovaj kurs treba da poseduju iskustvo u oblasti administriranja sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima.

Zainteresovani mogu pogledati program kursa na https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-vsphere-fast-track-v7

VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track V7]

U pitanju je petodnevni ubrzani praktični kurs koji predstavlja spoj VMware vSphere: Optimize and Scale i VMware vSphere: Troubleshooting kurseva. Ovaj Fast Track kurs uključuje teme iz svakog od ovih naprednih kurseva kako bi se iskusni VMware administratori opskrbili znanjem i veštinama za efikasnu optimizaciju i rešavanje problema vSpherea na ekspertskom nivou.

Ovaj kurs zahteva ispunjavanje jednog od sledećih preduslova:

•  VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
•  ekvivalentno znanje i administratorsko iskustvo sa ESXi i vCenter Serverom

Program kursa možete pronaći na

https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-vsphere-optimize-and-scale-plus-troubleshoo

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7]

I ovaj kurs traje pet dana, a podrazumeva praktičnu obuku koja opskrbljuje studente nizom veština: od obavljanja rutinskih zadataka administriranja VMware vSphere 7 do složenih vSphere operacija i konfiguracija. Kroz laboratorijske aktivnosti studenti se udubljuju u situacije iz stvarnog života sa kojima se suočava izmišljena kompanija VMBeans. Ovakve situacije izlažu studente scenarijima iz realnog života sa kojima se suočavaju kompanije koje grade i povećavaju svoju virtuelnu infrastrukturu.    

Kurs koristi laboratorijske vežbe zasnovane na scenariju, a ne daje detaljne korak-po-korak instrukcije. Da bi se završile laboratorijske vežbe bazirane na scenariju potrebno je analizirati zadatak, istražiti i zaključiti šta je potrebno rešenje. Reference i predložena dokumentacija su obezbeđeni.  

Približno 90% časova predavanja je fokusirano na aplikacije, a predaje se kroz labove. Kurs je potpuno usklađen sa ciljevima ispita VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualization Deploy.

Preduslovi za ovaj kurs su: 

•  završavanje VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] kursa
•  VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) sertifikat

•  iskustvo administracije sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima

Program kursa dat je na

https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-vsphere-advanced-administration-workshop-v7

VMware vSphere: Design [V7]

Ovaj trodnevni kurs snabdeva polaznike znanjem, veštinama i sposobnostima za dizajniranje VMware vSphere 7 virtuelne infrastrukture. Oni prate proveren pristup dizajniranju rešenja za virtuelizaciju koje obezbeđuje dostupnost, upravljivost, performanse, mogućnost oporavka i bezbednost. Predstavljeni pristup prati najbolje prakse VMwarea. Ovaj kurs pretresa prednosti i rizike dostupnih alternativa dizajna i pruža informacije za podržavanje donošenja ispravnih odluka o dizajnu.


Prema studiji slučaja, radeći sa kolegama na projektu dizajna, vi uvežbavate svoje dizajnerske veštine.  

Ovaj kurs zahteva ispunjavanje sledećih preduslova:

•  VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
•  VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]

Zainteresovani za ovu obuku program kursa mogu pronaći na

https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-vsphere-design-v7

Korisno i bezbedno

„Kompanija Ingram Micro primenjuje model rada od kuće kako bi se sprečilo potencionalno širenje Covid 19 virusa, te se svi treninizi realizuju po principu VILT (Vitrual Led Instructor Training ) nastave. Na taj način naši instruktori kao i polaznici biće bezbedni u svojim domovima“, naglašava Ivana Đerisilo.

Kontakt

Za više informacija kontaktirajte Ingram Micro tim.

Share.

Leave A Reply