Integrisanim PR & PA rešenjima do stvaranja prednosti za klijente

0

Prva asocijacija na angažovanje PR ili PA agencije za većinu kompanija uglavnom asocira na outsorsovanje usluga, kao što su komunikacija sa medijima, vođenje društvenih mreža, priprema nastupa na konferencijama, ili izrada dokumenata o stavovima i strategijama za potrebne komunikacije sa javnim institucijama. Međutim, kroz sinergiju znanja i iskustava na različitim tržištima, spektar usluga koje se mogu naći pod krovom agencija za odnose sa javnošću i institucijama mogu doneti i korak napred u širenju mreže međunarodnih partnera i spoznaja trendova koji utiču na kreiranje globalnih i lokalnih politika i praksi.

Grayling, agencija za odnose sa javnošću i komunikaciju sa javnim i državnim institucijama koja je već skoro 20 godina prisutna u Srbiji, ovih dana ovo sprovodi u praksi kroz intenziviranje aktivnosti dodatnog povezivanja sa partnerima i kolegama iz regiona i Evrope, stvarajući na taj način globalnu mrežu profesionalaca. Za klijente ovo znači sinergiju poznavanja lokalnog tržišta i ekspertiza u oblastima odnosa sa javnošću, korporativnih komunikacija, komunikacije i strateškog savetovanja u odnosima sa javnim institucijama i državnim organima, kriznih komunikacija, kao i digitalnih i kreativnih usluga. Dodatno, sve usluge propraćene su i snažnom istraživačkom i tehnološkom podrškom u vidu najsavremenijih alata za praćenje i analizu javnosti i trendova.

Grayling tim je nedavno bio jedan od suorganizatora onlajn seminara „Mogućnosti u energetskom sektoru Srbije”, zajedno sa kolegama iz Britansko – srpske privredne komore, doprinoseći na taj način upoznavanju domaćih i stranih investitora sa mogućnostima i trendovima na srpskom energetskom tržištu. Istovremeno, seminar je bio odlična prilika da se relevantni profesionalci iz oblasti energetike, regulative i investicija međusobno povežu. Moderator seminara, Ross Laird, iz Grayling kancelarije u Velikoj Britaniji učesnicima je predstavio i najaktuelnije trendove evropskih energetskih tržišta u kojima Grayling takođe pruža značajnu podršku svojim klijentima.

Pored suorganizacije onlajn seminara, najnovija inicijativa PA timova agencije Grayling iz regiona Centralne i Istočne Evrope, uključujući i Srbiju, je i nedavno objavljen Grayling AcTrend izveštaj, u okviru kog je analizirana dinamika zakonodavnih aktivnosti u prethodnoj godini u Srbiji i sedam drugih država regiona: Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj. Pored detaljne analize broja donetih zakona u ovim državama, u periodu od januara do decembra 2022. godine, njihovog rasporeda po industrijama na koje su najviše uticali, odnosa broja zakona koji su doneti u redovnom, odnosno hitnom postupku, kao i odnosu broja zakona koji su izazvali pažnju lokalnih medija u odnose na one koji nisu, ovaj izveštaj sadrži i opis lokalnih specifičnosti svakog od tržišta i očekivanja za naredni period.

„Regionalna saradnja je ono na šta smo posebno ponosni u okviru agencije Grayling. Kroz mrežu od 30 kancelarija širom sveta, u kojoj se nalazi i naših devet kancelarija na teritoriji Centralne i Istočne Evrope u mogućnosti smo da klijentima ponudimo podršku na velikom broju tržišta istovremeno, ali koja je uvek prilagođena i usklađena sa lokalnim okolnostima i praksama“, ističe Robert Škunca, direktor za Jugoistočnu Evropu agencije Grayling. „Pored PR usluga u najširem smislu, posebno smo ponosni i na dodatne analize i usluge koje pružamo našim klijentima u specifičnim oblastima koje su relevantne za njihovo poslovanje, kao što je i najnoviji Grayling AcTrend Report za Centralnu i Istočnu Evropu.“

Grayling AcTrend Report – Izveštaj o zakonodavnim trendovima u regionu Centralne i Istočne Evrope u 2022. godini

Tokom 2022. godine u osam država regiona Centralne i Istočne Evrope usvojeno je skoro 1.500 zakona, što u odnosu na period pre pandemije COVID-19 predstavlja rast od 14%, pokazuje AcTrend izveštaj koji je objavila PR i PA agencija Grayling. U proseku, skoro 50% usvojenih zakona u posmatranom regionu imalo je direktan uticaj na poslovanje, a među njima, najveće je učešće zakona koji regulišu poslovanje uopšte (43,85%), dok su se na drugom i trećem mestu po broju zakona koji se na njih odnose našli sektori usluga (13,59%) i finansija (10,3%). Izveštaj pokazuje i da je u Srbiji usvojen najmanji broj zakona u prošloj godini u poređenju sa drugim analiziranim državama, ali i da smo istovremeno relativno blizu regionalnog proseka, kada su u pitanju procenat zakona usvojenih po hitnoj proceduri i onih čije je donošenje izazvalo medijsku pažnju.

„AcTrend Report pokazuje alarmantan trend vladavine putem dekreta i, praktično, koncentracije prava na zakonodavnu inicijativu u rukama izvršne vlasti. U pitanju je regionalni trend, u okviru kog se institucije udaljavaju od svojih klasičnih, tradicionalnih ovlašćenja. Objašnjenje za ovo možemo potražiti u vanrednom kontekstu poslednjih godina, koji zahteva i usvajanje neuobičajenih praksi. Međutim, zanimljivo će biti posmatrati kako će se ovaj trend razvijati u narednim godinama a, pre svega, važno je da ne ugrozi ulogu državnih institucija propisanu osnovnim zakonima.“ – navodi Natalija Nedeljković, stručni konsultant za PA u agenciji Grayling.

Kompletan Grayling AcTrend Report 2022, sa detaljnim informacijama o broju zakona usvojenih u svakoj od država, njihovoj distribuciji po privrednim sektorima i drugim specifičnostima koje su obeležile regulatornu proceduru u regionu u prethodnoj godini možete preuzeti sa stranice: https://grayling.com/news-and-views/grayling-actrend-report-governments-outrank-parliaments-on-legislative-initiative/

Share.

Leave A Reply