Ingram Micro treninzi u oktobru

0

Ingram Micro Trening Centar Beograd i ove jeseni nudi široku lepezu obuka uz pomoć kojih polaznici mogu da nadograde svoje znanje koje odmah mogu primeniti, kao i da dobiju sertifikat nekog od poslovnih giganta kao što su IBM, Oracle, Check Point, Veritas, Veeam, VMware ili Kaspersky. U oktobru, zainteresovanima su na raspolaganju neki od najzanimljivijih kurseva koji polaznike dublje upućuju u tehnologije i proizvode kompanija VMware, Veem, Kaspersky, Oracle i Check Point i omogućavaju im da bolje upoznaju vodeće principe, dimenzije i prakse ITIL.4.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7

Ovaj petodnevni kurs (03 – 10 oktobar 2022.) sadrži intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Ovaj kurs polaznike priprema za administriranje vSphere infrastrukture organizacije bilo koje veličine. Kurs je osnova za većinu drugih Vmware tehnologija u softverski definisanim data centrima.

Pohađanjem ovog kursa ispunjava se uslov za dobijanje sertifikata Data Center Virtualization 2022 (VCP-DCV 2022) kojim se potvrđuju veštine kandidata za implementaciju, upravljanje i rešavanje problema sa vSphere infrastrukturom koristeći najbolje prakse za obezbeđivanje moćne, fleksibilne i sigurne osnove za poslovnu agilnost koja može da ubrza transformaciju u cloud computing.

Kurs je namenjen sistem administratorima i sistem inženjerima, a preduslov za njegovo pohađanje je posedovanje iskustva administracije sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima.

Do kraja kursa polaznici bi trebalo da budu u stanju da opišu softverski definisan data centar (SDDC), objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi, kao i prednosti i mogućnosti VMware Skylinea. Takođe, da instaliraju i konfigurišu ESXi hostove, te da postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance. Da koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera; da upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance; kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima; opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere; da konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž; kreiraju i upravljaju VMware vSphere VMFS skladišta podataka; da koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i snimaka; da kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci; da upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine; da migriraju virtuelne mašine sa VMware vSphere vMotion i VMware vSphere Storage vMotion. Uz to, da budu u stanju da kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen uz VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler; da diskutuju rešenja za upravljanje životnim ciklusom vSpherea, kao i da koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji ESXi hostova i virtuelnih mašina.

Obuka obuhvata više modula: Uvod u sam kurs, Uvod u vSphere i softverski definisan data centar, Virtuelne mašine, Software-Defined Data Center, vCenter Server, Konfigurisanje i upravljanje virtuelnih mreža, Konfigurisanje i upravljanje virtuelnog storidža, Menadžment virtuelnih mašina, Upravljanje i nadgledanje resursa, vSphere klasteri i Upravljanje životnim ciklusom vSpherea.

Obuka se odvija u periodu od 9 do 17 časova i to on site/ n line, na srpskom, odnosno engleskom jeziku.   Cena kursa je 2.200 dolara (plaćanje po srednjem kursu Narodne banke Srbije).

Veeam Certified Engineer (VMCE)

Kao autorizovani trening centar kompanije Veem, Ingram Micro Trening centar Beograd i u oktobru organizuje stručnu obuku za inženjere fokusiranu na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Trodnevna obuka, koja će biće upriličena od 4. do 6. oktobra, namenjena je sistem inženjerima/administratorima, kao i pre-sales/post-sales /arhitektama/ konsultantima, ali i svakom specijalisti informacionih tehnologija koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja. Ova obuka je pravi uzbor za svakog IT profesionalca koji želi da poveća produktivnost, smanji operativne troškove i ostvari lični napredak u karijeri.

Da bi se dobio VMCE Sertifikat potrebno je ne samo odslušati VMCE trening koji drži sertifikovani Veeam instructor, već i nakon toga položiti VMCE ispit sa rezultatom većim od 70%, koji se prijavljuje na Pearson Vue portalu, gde se vrši i direktna uplata ispita. (Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html.)

Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka čiji su članovi pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

Za ovaj kurs valja izdvojiti 1.233 dolara (plaćanje po srednjem kursu Narodne banke Srbije). Zainteresovani za ovaj kurs mogu se obratiti timu za podršku Trening centra Beograd putem adrese trening-serbia@ingrammicro.com.

Kaspersky Endpoint Security and Management

Ovaj dvodnevni trening, predviđen za 13. i 14. oktobar, koji se održava u prostorijama Ingram Micro Trening centra Beograd (Tošin bunar 272V, Novi Beograd), polaznike priprema za polaganje sertifikacije 002.11.1. Obuhvata osnove od instalacije do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Security-ja.

Namenjen je isključivo klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1, a preduslov za njegovo pohađanje je osnovno poznavanje Windows operativnog Sistema i IT Security-a.

Podešavanja polisa i zadataka u Security Centru za Kaspersky Endpoint pokriveni su kroz praktične primere. Polaznicima kursa se prenose trenutne empirijske vrednosti „od prakse do prakse“. Po završetku kursa, polaznici će znati kako da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži, a obezbeđeni su im i alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Program kursa realizuje se kroz nekoliko tematskih celina. Unit IInstalacija obuhvata instalaciju Kaspersky Endpoint Security for Business, instalaciju Kaspersky Security Centra, instalaciju Kaspersky Endpoint Security-ja na kompjuterima i organizovanje kompjutera u grupe. Unit II – Upravljanje zaštitom obezbeđuje polaznicima da nauče kako Kaspersky Endpoint Security štiti kompjutere, zatim konfigurisanje zaštite fajlova, konfigurisanje zaštite protiv pretnji na mreži, konfigurisanje zaštite protiv sofisticiranih pretnji, kontrolu mrežnih konekcija, zaštitu kompjutera kada je van poslovne mreže, te šta još postoji od zaštite i zašto. Unit III – Kontrola obuhvata uvod, kontrolu aplikacija, kontrolu uređaja, web kontrolu i Adaptive Anomaly Control. Unit IV – Održavanje pokriva održavanje bezbednosti, dnevne zadatke, rešavanje incidenata i retke i nepravilne aktivnosti.

Sadržajan program obuke prate i odgovarajuće laboratorijske vežbe. Za kurs treba izdvojiti 650 dolara.

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.40

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80 je trening namenjen ekpertima koji će obavljati napredno konfigurisanje Check Point softverskih rešenja. Cilj kursa je razumevanje i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju i optimalno upravljanje Check Point Next Generation Firewallom.

Da bi pohađali ovaj kurs, polaznici treba da imaju završen CCSA trening, odnosno da poseduju odgovarajući sertifikat, kao i da poznaju osnove Windowsa, UNIX-a, mrežnih sistema, TCP/IP i korišćenja interneta.

Teme ovog trodnevnog kursa, za koji polaznici u svom kalendaru treba da rezervišu datume 18 – 20. oktobar 2022. (od 09:00 do 17:00 časova), suSistem Management, Automatizacija i orkestracija, Redundantnost, Optimizacija, SmartEvent, Mobile and Remote Acces i Threat Prevention.

Program kursa obuhvata čak devetnaest celina (Napredne CLI komande, Primena upgrade, patches i hotfixes, Opisivanje Check Point Firewall infrastrukture, Napredne metode centralizovanog prikupljanja logova upotrebom CPView i CPInfo, Upotreba Check Point API u fleksibilnoj automatizaciji sistema, Napredne ClusterXL funkcionalnosti, Prednosti VRRP redundanse, Prednosti i princip rada SecureXL-a, Prednosti i princip rada CoreXL-a, Komponente SmartEventa koje nam omogućavaju arhiviranje logova, kao i generisanje incidenata, SmartEvent procesi koji ukazuju na security propuste na mreži, Razumevanje SmartEventa u cilju detekcije i suzbijanja security pretnji, Princip rada Mobile Access Software Blace i njegove bezbedne komunikacije, Instalacija Mobile Accessa, Check Point rešenja za pristup sa udaljene lokacije, Check Point Capsule, njene komponente i princip rada, Check Point rešenja protiv cyber napada, kao što su Zero-day i Advanced Persistent Threats, Princip rada SandBlasta, Threat Emulation i Threat Extraction u prevenciji, Check Point Threat Prevention u funkciji sprečavanja gubitka korporativnih podataka na pametnim telefonima i tabletima), a dopunjavaju ga i laboratorijske vežbe.

Nakon uspešno završenog kursa, svi učesnici dobijaju znanje neophodno za polaganje odgovarajućih ispita i sticanje zvaničnih sertifikata.

Tokom kursa, svi polaznici dobijaju autorizovani materijal u pdf formatu, neophodan za praćenje kursa i polaganje ispita.

Kurs  se realizuje na srpskom jeziku, a cena mu je 1.400 dolara. Više informacija možete dobiti putem adrese trening-serbia@ingrammicro.com  i Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com.

VMWare on-demande treninzi

Na agendi Ingram Micro Trening centra Beograd za oktobar nalaze se i VMWare on-demande kursevi.

Ovaj tip obuke omogućavaju polaznicima da uče sopstvenim tempom i na svojoj lokaciji, uz samostalne, online verzije VMWare tradicionalnih kurseva koje predvode instruktori.

Vešt IT tim je ključni za dobijanje najviše vrednosti od vaše VMware tehnologije. Ali, poznato je da slanje tima na tradicionalnu obuku u učionici nije uvek opcija. VMware On Demand kursevi nude online trening uz komfor i fleksibilnost koji su potrebni i poslovnim menadžerima i IT profesionalcima da bi ispunili svoje ciljeve učenja.

Za više informacija o ovom vidu treninga obratite se timu za podršku Trening centra Beograd putem maila trening-serbia@ingrammicro.com.

Oracle Subscription

Zahvaljujući partnerstvu sa Oracle University, Ingram Micro je postao jedan od tri ovlašćena Oracle obrazovna centra na teritoriji Srbije.

Status Oracle Approved Education Center kao i Oracle Approved Education Reseller daje mu mogućnost da ponudi obuku iz kompletnog Oracle asortimana i u svim raspoloživim formatima obuke: Classroom, TOD – Training on Demand, LVC  – Live Vitrual Class, UPLS – Unlimited Product Learning Subscription.

U oktobru Trening centar Beograd nudi ovaj poslednji vid obuke kada je reč o Oracle tehnologijama.

Pretplatnici dobijaju stalan pristup sveobuhvatnom setu puteva za učenje, visokokvalitetnim video zapisima za obuku i praktičnim labovima koje pružaju eksperti kompanije Oracle tokom 12 meseci.

Zainteresovani za ovaj vid učenja mogu dobiti više informacija od tima za podršku Ingram Micro Trening centra Beograd putem adrese trening-serbia@ingrammicro.com.

ITIL Foundations v4

Online kurs ITIL Foundation of IT Service Management predviđen je za 21. oktobar 2022.

 ITIL je vodeći svetski okvir najbolje prakse za implementaciju IT Service Managementa. ITIL verzija 4 predstavlja IT Service Management kroz lupu Service Value Systema (SVS), što pruža holistički end-to-end pregled toga kako uspešno doprinositi poslovnoj vrednosti, kao i kako iskoristiti koncepte modela kao što su Lean IT, Agile, DevOps i Organizational Change Management. Ovaj osnovni kurs uranja vas u vodeće principe, dimenzije i prakse ITIL.4. Kurs uključuje i ispitni vaučer.   

Kurs, koji traje 16 sati, dizajniran je za sve one kojima je potrebno da razumeju IT Service Management kako bi pružili bolju vrednost korisnicima. Pogodan je za svo IT osoblje i menadžment, kao i klijente koji blisko sarađuju sa IT-jem kako bi podržali zahteve poslovanja.Takođe je dizajniran za studente koji nastoje da dobiju ITIL 4 Foundation sertifikat i koji žele da se pripreme za ITIL 4 Foundation ispit.

Po završetku kursa, polaznici će posedovati duboko razumevanje 7 Vodećih principa, 4 Dimenzije Service Managementa, 34 ITIL Prakse, i novog Value Service Chaina koji inkorporiraju jezgro ITIL-a verzije 4.

Kontakt

Za sve dodatne informacije o obukama obratite se timu za podršku Ingram Micro Trening centra na telefon +381 64 822 7568 ili putem emaila trening-serbia@ingrammicro.com.

Share.

Leave A Reply