Ingram Micro treninzi u novembru

0

Iako se godina lagano bliži kraju, u Trening centru kompanije Ingram Micro jednako je živo. I četvrti kvartal, jednako kao i prethodni, donosi niz korisnih kurseva za obuku prodavaca i inženjera, kao i priliku da se uz pomoć najboljih stručnjaka u IT industriji i njihovih globalnih partnera steknu znanja i veštine o najnovijim IT tehnologijama.

Veeam Certified Engineer 

Već 1. novembra počinje trodnevni kurs za sticanje sertifikata Veeam Certified Engineer (VMCE). Reč je o stručnoj obuci za inženjere, fokusiranoj na stvaranje, implementaciju i optimizaciju rešenja kompanije Veeam.

Program obuke pruža napredno znanje o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je u interakciji. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polaznicima da uče o tehnologiji i njenoj konfiguraciji, a zatim i da primene to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Da bi pohađali kurs, polaznici treba da poseduju osnovno znanje o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je i da pogledaju tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html) – za krajnje Korisnike ili Veeam ProPartnere – za Veeam Partnere.

U VMCE Serifikat treba da investiraju pre svega IT profesionalci koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Na obuci, oni će naučiti sve funkcionalnosti Veeam softvera i moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, zahvaljujući čemu će biti  prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Kaspersky Endpoint Security and Management

Za pohađanje ovog kursa, koji polaznike priprema za polaganje sertifikacije 002.11.1., zainteresovani treba da obeleže datume 10. i 11. novembar u svom planeru.  

Obuka obuhvata osnove od instalacije do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Securitya, a namenjena je klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1.

Da bi pohađali ovaj kurs, polaznici treba da poseduju osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i IT Security-a.

Polaznicima se prenose trenutne empirijske vrednosti „od prakse do prakse“, a po završetku kursa, oni će znati kako da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži. Polaznicima su obezbeđeni alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Program kursa realizuje se kroz nekoliko tematskih celina: Instalacija, Upravljanje zaštitom, Kontrola i Održavanje.  

Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Nikad nije bilo važnije da radite na sopstvenom usavršavanju nego danas, u ovom brzom i turbulentnom svetu. Veoma često potvrda stručnosti u vidu sertifikata znatno utiče na mogućnosti napredovanja i poboljšanja finansijske situacije. Oni koji rade na projektima ili su uključeni u njihovu podršku u bilo kojoj industrijskoj oblasti sigurno znaju značaj međunarodno priznate profesionalne kvalifikacije u oblasti upravljanja projektima PMP (Project Management Professional) koju izdaje Project Management Institute – PMI. Da bi se do sertifikacija došlo neophodno je ispuniti određene uslove, od kojih je vrlo bitan onaj koji se odnosi na obaveznu zvaničnu obuku iz Upravljanja projektima.

Ingram Micro Trening centar u Beogradu predvideo je 14. novembar kao datum početka kursa koji podrazumeva 35 sati ovakve obuke.

Na petodnevnom treningu Upravljanje projektima po PMI metodologiji polaznici će dobiti odgovore koji su im potrebni da bi bili osposobljeni za iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu projekta. Nakon treninga oni će moći da se i akredituju za PMI PMP ili CAPM akreditaciju koja može otvoriti vrata ka profesionalnoj karijeri i poslovnom napredovanju na domaćem i inostranom tržištu.

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA)

Ovaj trodnevni kurs koji se održava u periodu od 15. do 17. novembra pokriva sve što je polaznicima potrebno da bi postali Check Point Security Administratori, a da bi ga pohađali oni treba da poseduju bazično znanje o umrežavanju, Windows Server i/ili UNIX veštine, te iskustvo sa internetom i TCP/IP-jem. 

Obuka za Check Point Security Administration omogućava razumevanje osnovnih koncepata i veština neophodnih za konfigurisanje Check Point Security Gatewaya, konfigurisanje Security polisa i učenje o upravljanju i monitoringu bezbednih mreža.

Kurs pokriva značajne teme kao što su opis jedinstvenog pristupa Check Pointa upravljanju mrežom i ključni elementi ove arhitekture; dizajniranje distribuiranog okruženja korišćenjem mreže detaljno opisane u topologiji kursa; instaliranje Security Gateway u distribuiranom okruženju koristeći mrežu detaljno opisanu u topologiji kursa;  pravljenje rezervnih kopija i vraćanje trenutne instalacije gejtveja iz komandne linije, prema mrežnim specifikacijama;  identifikovanje ključnih fajlova potrebnih za čišćenje ili bekap, import i eksport korisnika i grupa i dodavanje ili brisanje administratora iz komandne linije.

Dalje, tu su i postavljanje gejtveja koristeći sysconfig i cpconfig iz komandne linije gejtveja; kreiranje i konfigurisanje mreže, hosta i gejtvej objekata prema mrežnoj topologiji; provera SIC establišmenta između Security Management Servera i gejtveja koristeći SmartDashboard; stvaranje osnovne Baze pravila u SmartDashboardu, koja uključuje dozvole za administrativne korisnike, eksterne servise i LAN izlaznu upotrebu; evaluacija postojećih politika i optimizovanje pravila na osnovu postojećih korporativnih zahteva; održavanje Security Management Servera planiranim rezervnim kopijama i verzijama politika kako bi se obezbedili besprekorna nadogradnja i minimalno vreme zastoja; konfigurisanje NAT pravila na Web ili Gateway serverima.

Treba pomenuti i korišćenje Queries u SmartView Trackeru za praćenje IPS i uobičajenog mrežnog saobraćaja i rešavanje problema sa događajima korišćenjem paketnih podataka; korišćenje paketnih podataka na datoj korporativnoj mreži, generisanje izveštaja, rešavanje sistemskih i bezbednosnih problema i obezbeđivanje funkcionalnosti mreže; korišćenje SmartView Monitora, konfigurisanje alerta i brojača saobraćaja, posmatranje statusa gejtveja, nadgledanje pravila sumnjivog ponašanja, analiziranje aktivnosti tunela i monitoring pristupa udaljenih korisnika na bazi korporativnih zahteva; nadgledanje udaljenih gejtveja koristeći SmartUpdate da bi se procenila potreba za nadogradnjom, novim instalacijama i modifikacijama licence; korišćenje SmartUpdatea za primenu paketa za nadogradnju na jedan ili više VPN-1 gejtveja; nadogradnja i pripajanje licenci proizvoda koristeći SmartUpdate; centralno upravljanje korisnicima kako bi se osiguralo da samo provereni korisnici bezbedno pristupaju korporativnoj mreži, bilo lokalno ili na daljinu; upravljanje korisnicima radi pristupa korporativnom LAN-u korišćenjem eksterne baze podataka; korišćenje Identity Awarenessa da bi se obezbedio pristup na granularnom nivou mrežnim resursima; pribavljanje korisničkih informacija koje Security Gateway koristi za kontrolu pristupa; definisanje Uloga pristupa za korišćenje u Identity Awareness pravilu; implementiranje Identity Awarenessa u Firewall Rule Base; konfigurisanje tajnog site-to-site VPN-a unapred deljenog sa partnerskim sajtovima; konfigurisanje permanentnih tunela za udaljeni pristup korporativnim resursima; konfigurisanje deljenja VPN tunela, s obzirom na razliku između tunela baziranih na hostu, na podgrupi  i na gejtveju.

Kurs je namenjen svima onima koji žele da nauče Checkpoint Firewall, da dobiju CCSA sertifikat i/ili žele da razviju profesionalne veštine na Checkpointu.  

VMware – Install, Configure, Manage

Kako je Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro jedini akreditovani VMware trening centar u Srbiji, treninzi koje on organizuje preduslov su za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata.

Kursevi pod vođstvom instruktora u Trening centru Beograd razvijeni su tako da polaznike uče veštinama koje su direktno usklađene sa stvarnim poslovima i potrebama IT tržišta, a polaznici dobijaju visokokvalitetnu i efikasnu obuku.

Za sve zainteresovane za sticanje znanja o VMware rešenjima i tehnologijama petodnevna obuka se organizuje od 21. do 25. novembra 2022.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7  kurs sadrži intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, što uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Ovaj kurs vas priprema za administriranje vSphere infrastrukture organizacije bilo koje veličine. On je osnova za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanim data centrima.

Pohađanjem ovog kursa ispunjavaju se uslovi za sticanje sertifikacije VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV). VCP-DCV 2021 sertifikacija potvrđuje sposobnosti kandidata za implementaciju, upravljanje i rešavanje problema vSphere infrastrukture korišćenjem najboljih praksi kako bi se obezbedila moćna, flekibilna i bezbedna osnova za poslovnu agilnost koja može ubrzati transformaciju u cloud computing.

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje iskustva u oblasti administracije sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima.

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]  petodnevni ubrzani kurs pruža sveobuhvatnu obuku o tome kako da instalirate, konfigurišete i upravljate VMware NSX-TTM Data Center okruženjem. Kurs pokriva ključne  NSX-T Data Center karakteristike i funkcionalnosti ponuđene u NSX-T Data Center 3.0 izdanju, uključujući celokupnu infrastrukturu, logičko svičovanje, logičko rutiranje, mrežne i sigurnosne servise, mikrosegmentaciju i fajervole i drugo. Kroz praktične laboratorije obezbeđen je pristup softverski definisanom okruženju data centra radi pojačavanja veština i koncepata prezentovanih na kursu.    

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su dobro razumevanje TCP/IP servisa i mrežne bezbednosti i radno iskustvo u oblasti  enterprise svičinga i rutinga. Dakle, kurs mogu pohađati iskusni sistem administratori ili administratori mreže.

Program kursa možete pronaći na https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/vmware/vmware-nsx-t-data-center-install-configure-manage

Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES)

Dvodnevni kurs za koji vremenski treba odvojiti 22. i 23. novembarnamenjen je profesionalcima koji žele da instaliraju i upravljaju Endpoint Security u svom bezbednosnom okruženju. Mogu ga pohađati oni koji imaju Check Point CCSA ili CCSE  sertifikat.

Cilj obuke je da se postigne razumevanje Check Point Endpoint Securityja i kako ga instalirati u korporativnoj mreži.

Uvod u Endpoint Security, Endpoint Security Menadžment, Implementacija Endpoint Security, Dodatne konfiguracije za Endpoint Server, Zaštita podataka, Napredna prevencija od pretnji,  Izveštavanje i troubleshooting – teme su koje se obrađuju u okviru sadržajnog programa obuke.

Program upotpunjuju laboratorijske vežbe:

• Instalacija Endpoint Security Management rešenja

• Implementacija Endpoint paketa za klijente

• Implementacija polisa Endpoint servera

• Konfiguracija Endpoint Security

• Modifikovanje Endpoint instalacija

• Pravila imlementacije

• SandBlast Agent

Certified Ethical Hacker (CEH)

Ingram Micro, 25. novembra, organizuje jedan od najtraženijih EC-Council kurseva – Certified Ethical Hacker, namenjen svima onima koji su zaduženi za bezbednost, kao i onima koji žele da budu eksperti za ovu oblast. Na ovom kursu polaznici će imati priliku da ovladaju veštinama i alatima koje koriste hakeri da bi na zakonit i legitiman način procenili svoju zaštitu.

Znanja o metodama i tehnikama hakera, koja se na kursu mogu steći, biće polaznicima od velike koristi, jer će zahvaljujući njima oni zadobiti prednost u odnosu na zlonamerne hakere tako što će naučiti kako da pronađu slabosti i ranjivosti u svom sistemu. 

 VMWare on-demande treninzi

Kao i prethodnog meseca, i u novembru na agendi Ingram Micro Trening centra Beograd nalaze se i VMWare on-demande kursevi.

Ovaj tip obuke omogućavaju polaznicima da uče sopstvenim tempom i na svojoj lokaciji, uz samostalne online verzije VMware tradicionalnih kurseva koje predvode instruktori.

U Ingram Microu podsećaju da je vešt IT tim od ključnog značaja za dobijanje najviše vrednosti od VMware tehnologije, ali da slanje tima na tradicionalnu obuku u učionici nije uvek opcija. Zato i preporučuju VMware on-demand kurseve koji nude online trening uz komfor i fleksibilnost koji su potrebni i poslovnim menadžerima i IT profesionalcima da bi ispunili svoje ciljeve učenja.

Više informacija o ovom vidu treninga moguće je dobiti od tima za podršku Trening centra Beograd putem maila trening-serbia@ingrammicro.com.

Oracle Subscription

Zahvaljujući partnerstvu sa Oracle University, Ingram Micro je postao jedan od tri ovlašćena Oracle obrazovna centra na teritoriji Srbije. Status Oracle Approved Education Center kao i Oracle Approved Education Reseller daje mu mogućnost da ponudi obuku iz kompletnog Oracle asortimana i u svim raspoloživim formatima obuke.

Za novembar  2022. Trening centar Beograd je predvideo pretplatu zahvaljujući kojoj se dobija jednogodišnji pristup online trening platformi Oracle Univerziteta koja sadrži neograničene video zapise obuke o proizvodima i TOD (Training on Demand) kurseve koje pripremaju stručnjaci kompanije Oracle.

Pretplatnici dobijaju stalan pristup sveobuhvatnom setu puteva za učenje, visokokvalitetnim video zapisima za obuku i praktičnim labovima koje pružaju eksperti kompanije Oracle tokom 12 meseci.

Zainteresovani za ovaj vid učenja mogu dobiti više informacija od tima za podršku Ingram Micro Trening centra Beograd putem adrese trening-serbia@ingrammicro.com.

Share.

Leave A Reply