Ingram Micro treninzi u novembru

0

Obuke i kursevi značajna suprilika za stručno usavršavanje i dalji razvoj ličnih potencijala, a Ingram Micro doo Beograd kao ovlašćeni centar za obuku za vendore kao što su Oracle, Veeam, Kaspersky, Veritas i Check Point, Vmware, Radware… nudi širok spektar prodajnih i inženjerskih kurseva, kao i mogućnost sticanja znanja i veština na najnovijim IT tehnologijama od vrhunskih eksperata u IT industriji i njihovih globalnih partnera. Uobičajeno, Trening centar je i za novembar pripremiobogat program obuka koje će sigurno doprineti nadogradnji postojećih znanja polaznika i povećati šanse za napredovanjenjihove karijere.

Check Point Certified Security Administrator (CCSA)
Već 2. novembra počinje Check Point Cyber Security Administrator (CCSA), trodnevni trening namenjen tehničkim licima, koji obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima. Cilj kursa je postizanje razumevanja osnovnih pojmova i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju Check Point Firewalla i Check Point Managementa.

Program kursa pokriva:

 • razumevanje koncepta Firewalla i razumevanje mehanizama koji se koriste za kontrolu protoka saobraćaja
 • opisivanje najvažnijih elemenata Check Point Unified Security Management Arhitekture
 • prepoznavanje odlika, funkcija i alata SmartConsole
 • razumevanje primene Check Point rešenja
 • opisivanje osnovnih funkcija Gaiae
 • opisivanje osnovnih elemenata Security Polise
 • razumevanje inspekcije saobraćaja Unified Security Polise
 • ulogu Administratora u kreiranju Management Polisa
 • backup tehnike
 • koncepte Layer Polisa
 • prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbedonosnih rešenja i proizvoda, i kako rade da bi zaštitili mrežu
 • licenciranja Check Point rešenja
 • korišćenje alata dizajniranih za nadgledanje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi
 • korišćenje alata dizajniranih za brz odgovor i efikasne promene na Firewallu, tunelima, udaljenim korisnicima, protoku saobraćaja i drugim aktivnostima
 • razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a
 • analize i tumačenje VPN saobraćaja
 • definisanje Korisnika i Grupe Korisnika
 • upravljanje pristupom svih Korisnika
 • osnove ClusterXL tehnologije i prednosti korišćenja
 • periodičnu Administraciju

Program obuke realizuje se kroz niz pažljivo osmišljenih tema (Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje polisa – ACL, Policy layers, Check Point bezbednosna rešenja i licenciranje, Monitoring saobraćaja, VPN, Upravljanje pristupom korisnika, Rad sa ClusterXL-om, Praktična implementacija), a upotpunjen je sadržajnim laboratorijskim vežbama.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Zainteresovani mogu zatražiti više informacija putem kontakata trening-serbia@ingrammicro.com i Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com

Cooperation to Success
Fokusirajući se na veštine koje će omogućiti ljudima da napreduju u budućnosti, ovaj program obuke Ingram Microa stimuliše promene ponašanja i usađuje pozitivne navike. Svi treninzi omogućavaju učesnicima da istraže svoje snage, savladaju nove veštine i daju opipljive rezultate. Program se koncentriše na celokupnu osobu i inspiriše je da postane bolja verzija sebe.

Program „Saradnjom do uspeha“, koji u kalendaru planiranih obuka Trening centra Beograd zauzima 9. i 10. novembar, radi na analizi uzroka otpora i strategiji tronsofrmacije „protivnika“ u saveznike.

Tokom rada na treningu, biće analizirane tipične situacije i predstavljeni alati i principi koji mogu da pomognu da se iz njih izvuče maksimum.

Program obuke pokriva dve složene teme. „Način razmišljanja: Mi smo na istoj strani!“ je jedna od njih. U okviru nje obrađuje se značaj emocionalne i socijalne inteligencije u savremenom poslovanju, zatim uticaj i stav kao ključni faktori uspeha u ophođenju sa drugima i komunikacija usmerena na korisnika. Tema „Cilj: Navesti druge da deluju!“ takođe pokriva više segmenata, kao što su tri osnovna koraka u razgovoru sa drugima, postavljanje cilja razgovora, pravac komunikacije, vođenje razgovora u željenom pravcu i zadobijanje poverenja.

Ingram Micro implementira ovaj program sa Hansen Beckom (www.hansenbeck.com), strateškim partnerom na polju razvoja komunikacionih veština.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)
Za obuku za Check Point Cerified Security Experta odvojeni su datumi od 9. do 11. novembra. Ovaj napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.
Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.
Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruki benefiti koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima.

Business Analysis
Na globalnom nivou, Ingram Micro Business Analysis trening se odnosi na Business Analysis Essentials – BA01 – NA i Strategic Business Analysis – BA02 – NA kurs.

Prvi je osmišljen tako da učesnicima pruži razumevanje prednosti, funkcija i uticaja koje poslovni analitičar ima u organizaciji. Kurs govori o procesu poslovne analize, kao i o tome kako se ona primenjuje tokom celog projekta.

U uvodnom delu ovog treninga definiše se poslovna analiza i upoznaje se sa aktivnostima koje uključuju poslovnu analizu, kao i sa IIBA/PMI i ciljevima ovih profesionalnih asocijacija, te sa IIBA-evim Vodičem kroz korpus znanja o poslovnoj analizi (IIBA’s BABOK Guide – Guide to the Business Analysis Body of Knowledge) i Vodičem za praksu u poslovnoj analizi PMI-a (PMI’s Practice Guide in Business Analysis).

Tema drugog dela je IIBA (International Institute of Business Analysis) i uloga poslovnog analitičara, gde se definiše poslovni analitičar, razgraničava njegova uloga od uloge projekt menadžera, ukazuje na značaj komunikacije/kolaboracije, na rezulatate proizvedene kao deo poslovne analize i prikazuje put BA karijere.

Oba dela imaju odgovarajuće propratne vežbe.

U trećem delu kursa naslovljenom „Strategy Analysis and Change“, predavanja prati vežba Razvoj poslovnih potreba i RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) identifikacija zainteresovanih strana, dok je četvrti deo, posvećen razumevanju i definisanju obima rešenja, dopunjen vežbom sprovođenja brainwriting sesije i kreiranja dijagrama konteksta, odnosno opciono vežbom kreiranja dijagrama slučaja upotrebe.
Petim delom kursa želi se postići razumevanje zahteva (definisanje pojma zahteva razumevanje tipova zahteva, predstavljanje procesa zahteva, zahtevi u odnosu na specifikacije i poslovna pravila), pa teoriju upotpunjava vežba Identifikovanja zahteva.
Kurs je namenjen pojedincima koji su novi u ulozi poslovnog analitičara, ali i onima koji nadgledaju i/ili rade sa poslovnim analitičarima i od polaznika ne zahteva da ispune bilo kakve preduslove. Pogodan je i za početnike i za iskusne ljudi koji treba da imaju jasan i sistematičan pristup poslovnoj analizi.
Kurs Strategic Business Analysis – BA02 – NA namenjen je rukovodiocima, projektnim menadžerima, poslovnim analitičarima, kao i poslovnim i IT stakeholderima koji rade sa poslovnim analitičarima. Preduslov za njegovo pohađanje je da polaznici prethodno završe BA01 – Business Analysis Essentials kurs ili da poseduju ekvivalentno iskustvo.
Polaznici se na ovom kursu osposobljavaju da razumeju ključni značaj pravilnog definisanja poslovne potrebe i sprovođenja temeljne analize internog i eksternog okruženja preduzeća pre izbora rešenja.
Ciljevi obuke su višestruki. Pre svega, participijenti treba da nauče kako da vide „širu sliku“ i razumeju unutrašnje/spoljne karakteristike svog preduzeća pre određivanja rešenja; da razumeju šta obuhvata strateška analiza i kada i kako se ona izvodi; prepoznaju kako rizici utiču na sprovodljivost opcija rešenja, te da identifikuju benefite od razvoja temeljne strategije promena. Takođe, po završetku kursa, učesnici će biti sposobni da izlože svrhu i važnost razvoja poslovnog slučaja i kako da se iskoristi poslovni slučaj da se donosiocima odluka prenese svrsishodost postizanja promena. Konačno, polaznici kursa naučiće i da pripreme poslovni slučaj koristeći metode kvalitativne i kvantitativne analize.
Na programu obuka Trening centra Beograd, Business Analysis zaizima datume od 15. do 17. novembra.

Upravljanje projektima po PMI metodologiji
U Ingram Microu podsećaju da nikad nije bilo važnije da radite na sopstvenom usavršavanju nego danas, u ovom brzom i turbulentnom svetu, a da veoma često potvrda stručnosti u vidu sertifikata znatno utiče na mogućnosti napredovanja i poboljšanja finansijske situacije. Oni koji rade na projektima ili su uključeni u njihovu podršku u bilo kojoj industrijskoj oblasti sigurno znaju značaj međunarodno priznate profesionalne kvalifikacije u oblasti upravljanja projektima PMP (Project Management Professional) koju izdaje Project Management Institute – PMI. Da bi se do sertifikacija došlo neophodno je ispuniti određene uslove, od kojih je vrlo bitan onaj koji se odnosi na obaveznu zvaničnu obuku iz Upravljanja projektima.

Ingram Micro Trening centar u Beogradu predvideo je 20. novembar kao datum početka ovog petodnevnog kursa, a po njegovom završetku polaznic će biti osposobljeni za iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu projekata. Ova visokospecijalizovana obuka omogućava svim zainteresovanim za PMI akreditacije, PMP ili CAPM ispunjenje jednog od potrebnih uslova – 35 časova formalne obuke iz Upravljanja projektima.

PMI PMP akreditacija je prepoznata širom sveta i tražena od najvećih globalnih korporacija i vladinih ustanova koje investiraju u projekte velikih vrednosti. Izuzetno je vrednovana kod rada na investicionim i razvojnim projektima, posebno u građevinarstvu, naftnoj industriji, proizvodnji i distribuciji energije, IT industriji i telekomunikacijama, finansijama, itd. Može se reći da ova akreditacija otvara vrata ka profesionalnoj karijeri i poslovnom napredovanju.

Obuka je namenjena svima koji učestvuju u radu na projektima, uključeni su u njihovu podršku ili imaju interes vezan za projekat, kao što su rukovodioci u kompaniji, sponzori projekata, klijenti, članovi projektnih timova, HR rukovodioci, kandidati za PMI akreditaciju i svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje.

Poželjno je da polaznici ovog treninga poseduju iskustvo iz rada na projektima ili u projektnim timovima.

Bogat sadržaj ove obuke podrazumeva: uvod u projektno upravljanje, osnove projektnog upravljanja po PMI metodologiji, ulogu i uticaj projektnog upravljanja u organizaciji, ključne učesnike na projektu, faktore uspeha projekta, integraciju projektnih komponenti, upravljanje obimom projekta, upravljanje vremenom, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizicima i upravljanje ljudskim resursima (projektnim timovima).

Veeam Certified Engineer (VMCE)
Veeam Certified Engineer (VMCE) je stručna obuka za inženjere fokusirana na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Ova trodnevna obuka na engleskom jeziku, koja će ovog puta biti upriličena 16 – 18. novembra, odvija se pod vođstvom instruktora, u Veeam autorizovanim trening centrima širom sveta. Program pruža napredno znanje o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je u interakciji. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polazniku da uči o tehnologiji i njenoj konfiguraciji, a zatim i da primeni to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Veeam proizvodi najbolja Availability rešenja u industriji, fokusirana na virtuelne sisteme. VMCE Sertifikat je dokaz da inženjer poseduje neophodan nivo stručnosti da pravilno instalira, konfiguriše i upravlja Veeam Availability Paketom V10. Za IT profesionalca koji želi da poveća produktivnost, smanji operativne troškove i ostvari lični napredak u karijeri, kurs VMCE v10 je pravi izbor.

VMCE ispit se sastoji od 50 pitanja iz svake oblasti koje pokriva obuka. Polaže se elektronski u Pearson VUE centru. Potrebno je minimum 70% tačnih odgovora da bi se položio ispit.

Kurs je namenjen sistem Inženjerima/Administratorima, kao i Pre-Sales / Post-Sales / Arhitektama / Konsultantima, ali i svakom specijalisti informacionih tehnologija koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja.

Dakle, da bi se dobio VMCE Sertifikat, potrebno je odslušati VMCE trening koji drži sertifikovani Veeam instruktor, koji je preduslov za polaganje ispita, a zatim položiti VMCE ispit sa rezultatom većim od 70% koji se prijavljuje na Pearson Vue portalu, gde se vrši i direktna uplata ispita.

(Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html).

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje osnovnog znanja o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je pogledati tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html).

VMCE Serifikat je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka, čiji članovi su pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES)
Ovaj kurs, čiji termin održavanja je 21– 22. Novembar, namenjen je profesionalcima koji žele da instaliraju i upravljaju Endpoint Security u svom bezbednosnom okruženju.

Tokom kursa biće obrađene teme: Uvod u Endpoint Security, Endpoint Security Menagement, Primena Endpoint Securityja, Dodatne konfiguracije Endpoint Servera, Zaštita bezbednosti podataka, Napredna prevencija pretnji, Prijavljivanje i otklanjanje problema.

Preduslov za završavanje ovog kursa je Check Point CCSA ili CCSE sertifikat, a cilj je da polaznici po njegovom završetku u potpunosti razumeju Check Point Endpoint Security i kako da ga instaliraju u korporativnu mrežu.

Bogat program kursa obuhvata: objašnjenje kako Endpoint Security radi na sprovođenju usklađenosti korporativne bezbednosti za krajnje korisnike i njihove uređaje, upoznavanje polaznika sa arhitekturom Check Point Endpoint Security rešenja i time kako se ono integriše sa Check Point Network Security Managementom, identifikovanje i opis ključnih elemenata SmartEndpoint Management konzole, razgovor o opcijama Endpoint Security Software Bladea i kako se njima upravlja sa SmartEndpoint Management konzole, objašnjenje kako kreirati i dodeliti bezbednosna pravila za Endpoint klijente koristeći Endpoint Security, postizanje razumevanja metoda primene i značaja servera za instaliranje Endpoint Security Managementa, identifikovanje različitih načina za instaliranje i konfigurisanje Endpoint klijenata, prepoznavanje kako konfigurisati VPN povezivanje da bi se dopustilo klijentima koji se povezuju van perimetra mreže da bezbedno pristupaju korporativnim resursima, ostvarivanje razumevanja kako Endpoint Security autentifikuje i proverava klijente koji se povezuju na Endpoint Security Management Server, opis dodatnih konfiguracija servera koje su dostupne da bi pomogle upravljanje Endpoint klijentima, prepoznavanje različitih oblika zaštite bezbednosti podataka dostupnih za primenu na mašinama krajnjih korisnika, opis kako Full Disk Encryption tehnologija štiti i oporavlja podatke kojima se pristupa i koji su skladišteni na Endpoint računarima, postizanje razumevana kako zaštititi prenosive media uređaje, upoznavanje sa Remote Help alatom i kako on podržava klijente koji imaju problema sa FDE i Media Enkripcijom, prepoznavanje tipova pretnji koje targetiraju Endpoint računare, opis Check Point SandBlast Agenta i kako ga implementrati u Endpoint Security okruženje, objašnjenje kako SandBlast Agent tehnologija sprečava da se malver infiltrira u Endpoint mašine i korporativne resurse, identifikovanje SmartEndpoint alata za izveštavanje, koji se koriste za nadgledanje i brzo reagovanje na bezbednosne događaje i postizanje da polaznici shvate kako da reše probleme i otklone greške.

Program obuke dopunjavaju laboratorijske vežbe na kojima se obrađuje instaliranje Endpoint Security Management rešenja, primena Endpoint Client Packagesa i implementacija Endpoint Policy servera, konfigurisanje Endpoint Securityja, modifikovanje Endpoint instalacija, pravila primene i SandBlast Agent.

Kaspersky Endpoint Security and Management
Trening za koji su u Ingram Microu odvojili 23. i 24. novembar 2023. godine priprema polaznike za polaganje sertifikacije 002.11.1. Kurs obuhvata osnove od instalacije do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Securitya. Podešavanja polisa i zadataka u Security Centru za Kaspersky Endpoint pokriveni su kroz praktične primere, a polaznicima se prenose trenutne empirijske vrednosti „od prakse do prakse“.

Po završetku kursa, polaznici će znati kako da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži. Takođe, biće im obezbeđeni alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Preduslov za pohađanje ovog kursa je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i IT Securitya.

Kurs je namenjen isključivo klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1.

Sveobuhvatan program kursa podeljen je u nekoliko celina (Instalacija, Upravljanje zaštitom, Kontrola, Održavanje), a dopunjavaju ga brojne laboratorijske vežbe –instalacija Kaspersky Security Centra, instalacija Kaspersky Endpoint Securitya, instalacija Kaspersky Endpoint Security za Windows na mobilnom telefonu, kreiranje i upravljanje strukturom kompjutera, konfigurisanje Anti-Virus fajla, konfigurisanje zadataka za pretragu virusa, konfigurisanje izuzetaka za foldere, konfigurisanje izuzetaka za Web Anti-Virus, konfigurisanje Mail Anti-Virusa, konfigurisanje Network Attack Blockera, konfigurisanje zaštite protiv ransomwarea, konfigurisanje firewalla za kompjutere van kancelarije, konfigurisanje izuzetaka od Self-Defensea, konfigurisanje zaštitnih lozinki za Kaspersky Endpoint Security, konfigurisanje kontrole pokretanja aplikacija, blokada pokretanja programa na mreži, odbijanje pristupa USB Flasheva, podešavanje dozvola za prenosne medije, konfigurisanje Web Controle, konfigurisanje dashboarda, konfigurisanje pomoćnih alata, prikupljanje tragova, Backup i Restore u Kaspersky Security Centru.

Check Point Troubleshooting Expert (CCTE)
Ovaj dvodnevni kurs, za koji treba rezervisati 23. i 24. novembar, namenjen je stručnjacima za bezbednost i Check Point prodavcima koji žele da steknu neophodna znanja potrebna za usavršavanje naprednijih veština rešavanja problema tokom upravljaja njihovim bezbednosnim okruženjima.

Napredne veštine rešavanja problema, kojima će polaznici kursa ovladati, omogućiće im da uspešno istraže i reše složenije probleme koji se mogu pojaviti tokom upravljanja Check Point Security okruženjem.

Preduslovi za pohađanje kursa su iskustvo u radu sa UNIX i/ili Windows operativnim sistemima, radno poznavanje Networking TCP/IP, CCSE obuka/sertifikacija i napredno poznavanje Check Point Security proizvoda.

Program kursa obuhvata napredno rešavanje problema, menadžment baza podataka i procesa, napredno otklanjanje grešaka u kernelu, rešavanje problema u korisničkom modu, naprednu kontrolu pristupa, razumevanje prevencije pretnji, napredno rešavanje problema sa VPN-om, podešavanje ubrzanja i performansi.

Predavanja upotpunjuju brojne laboratorijske vežbe koje uključuju: monitoring mrežnog saobraćaja, otklanjanje grešaka u procesima upravljanja, istraživanje Postgres i Solr baza podataka, rešavanje problema sinhronizacije upravljanja, analizu problema sa saobraćajem uz pomoć debagovanja kernela, otklanjanje grešaka u procesima korisničkog moda, rešavanje problema u kontroli aplikacija i filtriranju URL-ova, rešavanje problema sa IPS-om, procenu proizvoda za prevenciju pretnji, debagovanje Site-to-Site VPN-a, rešavanje problema sa Remote Access VPN-om, testiranje Mobile Access VPN-a, evaluaciju SecureXL-a, modifikovanje CoreXL-a, procenu performansi vezanih za hardver, podešavanje i optimizaciju softvera.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7
Trening centar Beograd jedini je akreditovani VMware trening centar u Srbiji, tako da su treninzi koji se održavaju u ovom centru preduslov za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata.

Petodnevni kurs VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7, koji ovog puta počinje 27. novembra, obuhvata intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture za organizacije bilo koje veličine, a predstavlja osnovu za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.

Pohađanjem ovog kursa ispunjava se uslov za trening za dobijanje sertifikata VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) .

Preduslov za pohađanje kursa je iskustvo u administriranju sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima, a ciljna grupa su mu sistem administratori i sistem inženjeri.

Ciljevi kursa su da po njegovom završetku polaznici budu sposobni da:

 • opišu softverski definisan data centar (SDDC)
 • objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi
 • opišu prednosti i mogućnosti VMware Skylinea
 • instaliraju i konfigurišu ESXi hostove
 • postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance
 • koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera
 • upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance
 • kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima
 • opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere
 • konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž
 • kreiraju VMware vSphere VMFS skladišta podataka i upravljaju njima
 • koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i snapshotova
 • kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci
 • upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine
 • migriraju virtuelne mašine pomoću VMware vSphere vMotiona i VMware vSphere Storage vMotiona
 • kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
 • diskutuju o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSpherea
 • koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji na ESXi hostovima i virtuelnim mašinama

Kurs je podeljen u deset modula (Course Introduction, Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center, Virtual Machines, vCenter Server,
Configuring and Managing Virtual Networks, Configuring and Managing Virtual Storage, Virtual Machine Management, Resource Management and Monitoring
vSphere Clusters, vSphere Lifecycle Management).

Veeam Certified Architect (VMCA)
VMCA sertifikat je najviši nivo Veeam sertifikacije i pokazuje da neko poseduje visok nivo tehničkih i poslovnih veština za dizajniranje složenih Veeam implementacija na nivou preduzeća. Na putu da se postane Veeam Certified Architect treba preduzeti određene korake, od kojih je prvi pohađanje dvodnevnog kursa Veeam Backup & Replication v11: Architecture and Design, fokusiranog na podučavanje IT profesionalaca kako da efikasno projektuju Veeam rešenje kroz postizanje tehničke izvrsnosti prateći Veeam Architecture Metodologiju koju koriste i arhitekti Veeamovih sopstvenih rešenja. U novembru, kurs će biti održan 27. i 28.

Tokom cela dva dana polaznici će istraživati ciljeve prikupljanja zahteva i procene infrastrukture i koristiti te informacije za dizajniranje Veeam rešenja u okviru timskih vežbi. Polaznici će takođe analizirati razmatranja prilikom pretvaranja logičkog dizajna u fizički dizajn i opisati obaveze prema implementacionom timu koji će implementirati taj dizajn. Ostale pokrivene teme će uključivati uticaj bezbednosti, upravljanja i validacije prilikom projektovanja Veeam rešenja i to kako ih ugraditi u celokupni dizajn.

Polaznici kursa treba da očekuju da će doprinositi timskim vežbama, predstaviti dizajn i braniti donošenje odluka.

Cilj kursa je da, u idealnom slučaju, polaznici dobiju veliko komercijalno iskustvo sa Veeamom i široku sferu tehničkog znanja o serverima, storidžu, mrežama, virtuelizaciji i cloud okruženjima.

Nakon završetka ovog kursa polaznici bi trebalo da budu kadri da dizajniraju i projektuju Veeam rešenje u stvarnom okruženju, opišu najbolje prakse, ocenu i postojeću infrastrukturu i procene poslovne/projektne zahteve, identifikuju relevantne infrastrukturne metrike i izvrše određivanje veličine komponenti (storidž, CPU, memorija), da obezbede smernice za implementaciju i testiranje u skladu sa dizajnom, kao i da rešavaju izazove dizajna i bolne tačke na inovativan način, usklađujući odgovarajuće Veeam Backup & Replication funkcionalnosti sa zahtevima.

Sledeći korak je zakazivanje ispita, a oni koji ga polože (prolazni rezultat za VMCA je 70%) dobiće sertifikat o tome i prioritetni pristup tehničkoj podršci.

Cisco Viptela SD-WAN
Petodnevni kurs implementacije Cisco SD-WAN rešenja, koji će biti organizovan od 21. novembra do 1. decembra 2023. godine, koncipiran je tako da obuči polaznike da dizajniraju, primene, konfigurišu i upravljaju Cisco Software-Defined WAN (SD-WAN) rešenjem u velikoj mreži uživo, uključujući i to kako da migriraju sa starog WAN-a na SD-WAN.
Polaznici će biti u prilici da nauče najbolje prakse konfigurisanja protokola rutiranja u data centru i ogranku, kao i kako implementirati napredne smernice za kontrolu, podatke i svesnost o aplikacijama.
Kurs takođe pokriva opcije SD-WAN primene i migracije, postavljanje kontrolera, način primene WAN Edge uređaja i konfigurisanje Direct Internet Access (DIA) breakouta.
Obuka ispituje različite dostupne Cisco SD-WAN sigurnosne opcije, kao što su firewall preduzeća „svestan“ aplikacija, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Cisco Advanced Malware Protection (AMP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) proxy i Cisco Umbrella Secure Internet Gateway (SIG).
Laboratorijsko okruženje kursa je izgrađeno korišćenjem Cisco vEdge Cloud rutera i Cisco SD-WAN 20.3 koda.
Ovaj kurs pomaže polaznicima da se pripreme za polaganje ispita Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI) koji je deo CCNP Enterprise sertifikacije.

Certified Ethical Hacker (CEH)
Etičko hakovanje se najčešće definiše kao proces upada u sopstvene računare ili računare za koje neko ima zvaničnu dozvolu za to kako bi se utvrdilo da li postoje ranjivosti i da bi se preduzele preventivne, korektivne i zaštitne mere pre stvarnog ugrožavanja sistema.
U skladu s tim, sertifikovani etički haker je obučeni profesionalac koji razume i zna kako da traži slabosti i ranjivosti u ciljanim sistemima i koristi ista znanja i alate kao zlonamerni haker ali na zakonit i legitiman način da proceni bezbednosno stanje targetiranog sistema, a Certified Ethical Hacker akreditiv potvrđuje veštinu pojedinca u toj specifičnoj disciplini mrežne bezbednosti – etičkom hakovanju.
Sticanje sertifikata za zvanje sertifikovanog etičkog hakera osnažiće primenjivo znanje security officera, kontrolora, stručnjaka za bezbednost, administratora sajtova i svih onih koji su zabrinuti za integritet mrežne infrastrukture.
CEH sertifikacija nudi dubinsko znanje o trenutnom okruženju hakovanja, uključujući najnovije tehnike, alate i metodologije koje sajber kriminalci koriste. Sertifikacija je praktična i fokusira se na praktične primene koje se mogu koristiti direktno u stvarnim situacijama a ne samo na teorijsko razumevanje.
Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikat je globalno priznat akreditiv u oblasti sajber bezbednosti koji može otvoriti vrata brojnim mogućnostima za karijeru.
Za sve one koji imaju ambiciju da postanu sertifikovani etički hakeri Ingram Micro Trening centar Beograd omogućio je online trening koji će se odvijati ponedeljkom, sredom i petkom u periodu od 6. do 27. novembra.

Kontakt

Za dodatne informacije o ovim i svim drugim obukama zainteresovani se mogu obratiti timu Trening centra Beograd putem emaila mejla trening-serbia@ingrammicro.com ili pozivom na telefon +381 64 822 7568.

Share.

Leave A Reply