Ingram Micro Center of Excellence

0

Uloga distributera IT opreme se sve više pomera sa pružanja klasične logističke i finansijske podrške partnerima ka uvođenju takođe i inženjerske tehničke podrške, kako u delu edukacije partnerske mreže, tako i u presales fazi i postsales fazi implementacije rešenja i proizvoda iz portfolija distributera. Ingram Micro, kao jedan od vodećih distributera, prepoznao je zahtev i potrebu partnera za ovakvom vrstom usluga, te se iz tog razloga pristupilo formiranju centralizovanih Centara ekspertize (tzv. Center of Excellences) na nekoliko lokacija u svetu, među kojima i u Beogradu.

U Beogradu je formirano šest centara ekspertize, čija je primarna namena i svrha da pomognu Ingram Micro partnerima na globalnom nivou da lakše pozicioniraju i implementiraju rešenja iz Ingram Micro portfolija proizvoda. To su  

sledeći centri:

  • Cisco Center of Excellence
  • Azure Center of Excellence
  • Cyber Security Center of Excellence
  • RedHat Center of Excellence
  • APC Center of Exellence
  • ​UIpath Ceter of Excellence 

„Vrlo smo ponosni na to što su u Beogradu uspostavljeni ekspertski centri koji omogućavaju razmenu iskustava sa kolegama iz drugih država, kako u smislu tehničke podrške, tako i u domenu inženjerske podrške u razvoju određenih tehnologija i rešenja“, kaže Vladimir Popović, izvršni direktor Ingram Micra za Jugoistočnu Evropu (Bugarska i evropske države koje nisu članice EU).

Kompetentni stručnjaci

Ovi centri stručnosti omogućavaju i da inženjeri Ingram Microa budu deo atraktivnih i izazovnih inženjerskih projekata, pružajući svima priliku da napreduju i rastu zajedno.

U tehničkom timu Ingram Micro Beograd je zaposleno više od 20 inženjera. Svi oni poseduju opšteprepoznate tehničke sertifikate iz oblasti kojima se bave. CCIE, CCNP, VCIX DC, VCP DC, VCP NV, VMCT, VMCA, VMCE, CCSE, Implementing Microsoft Solutions Specialist, MCP,  Kaspersky Certified Professional, RHCSA, RHCJA, RHCVA, Citrix CCA networking, Citrix CCA virtualization, PMP – samo su neki od najznačajnijih sertifikata.

Široka lepeza usluga

Zahvaljujući ovakvom pristupu i timu inženjera Ingram Micro Beograd može ponuditi širok spektar tehničkih usluga.

Kada je u pitanju presales podrška, tu su: analiza tehničkih zahteva i kreiranje tehničke specifikacije, prezentacije tehničkih rešenja, priprema HLD dizajna, održavanje radionica, PoC.

U domenu postprodaje, podrška uključuje: implementaciju i konfiguraciju, troubleshooting, pripremu LLD dizajna, incident management, problem management, project management, penetration testove.

Lider u oblastima tehnologije i tehničkih usluga

Kao neko ko i sam beleži prosečni godišnji rast usluga od 30%, Ingram Micro upućuje partnere na pružanje usluga, argumentujući to činjenicom da usluge imaju veće marže i omogućavaju izvore prihoda koji se obnavljaju, kao i da grade lojalnost kod krajnjih korisnika, umesto samo transakcionih odnosa. Pored toga, prodaja usluga i rešenja vodi do bolje prodaje hardvera i softvera.

Kao distributer koji predano tehnički pomaže i podržava svoje partnere kako bi lakše postavili složena tehnička rešenja, Ingram Micro omogućava partnerima da ponude prošireni portfolio rešenja sa manjim dodatnim ulaganjem, što stvara veću vrednost za krajnjeg kupca i čini partnere konkurentnijim. Takođe pomaže partnerima i da povećaju svoj udeo u potrošnji krajnjeg kupca, a tu su i multi-nacionalne i višejezične mogućnosti. Pružajući visoko kvalitetne i tehnički kompetentne usluge kompanija ima za cilj podršku i razvoj Ingram Micro partnerske mreže. Rečju, Ingram Micro omogućava poslovnim partnerima da efikasnije i uspešnije posluju na tržištima koja opslužuju.

Ingram Micro tim stručnjaka možete kontaktirati na center-of-excellence-cee@ingrammicro.com

Share.

Leave A Reply