Ingram Micro Beograd – treninzi u julu

0

Izlazeći u susret potrebama kompanija koje ključ vlastitog uspeha vide u stalnoj edukaciji zaposlenih, Ingram Micro osmišljava prilagođene obuke, gde organizacije, odnosno njihovi zaposleni, mogu aktivno da se uključe u proces učenja fokusiran na sadržaj relevantan baš za njih, ali i organizuje brojne treninge po autorizovanim programima, na kojima polaznici mogu značajno da unaprede svoja znanja o najnovijim proizvodima i rešenjima proizvođača kao što su IBM, Oracle, Veeam, Kaspersky, Veritas i Check Point, te da dalje razviju veštine u radu sa najnovijim IT tehnologijama. Za mesec jul, Ingram Micro doo Beograd, ovlašćeni Trening centar za držanje obuka pomenutih proizvođača, pripremio je dva kursa koji su bili najtraženiji u proteklom periodu – IBM QRadar i IBM Guardium.

Dvodnevni online trening IBM QRadar predviđen je za 18. i 19. jul. Obuka će trajati od 9 do 17 časova, a sprovešće se na engleskom, odnosno srpskom jeziku.

Polaznici će se detaljno upoznati sa ovim IBM-ovim SIEM (security information and event management) proizvodom koji uključuje out-of-the-box analitiku, korelaciona pravila i dašborde, te pomaže korisnicima da reše svoje najhitnije bezbednosne slučajeve.

Uz IBM QRadar kao modularni sigurnosni paket bezbednosni timovi postižu vidljivost kako bi brzo otkrili, istražili i reagovali na pretnje.  

Za IBM Guardium trening rezervisani su 20. i 21. jul. Online obuka će se takođe održavati od 9 do 17 časova, na engleskom/srpskom jeziku, a polaznicima će omogućiti da dublje zarone u ovu sveobuhvatnu platformu za zaštitu podataka koja omogućava timovima za bezbedost da automatski analiziraju šta se dešava u okruženjima osetljivih podataka.  

Bogat program obuke

Sadržajnim obukama biće obuhvaćeni:

1 Arhitektura

1.1 Guardium environment Environment types / Collectors vs Aggregators vs Central Managers / Agents / Collection types

1.2 Planning and deployment Deployment types / Architecture planning

1.3 Installation steps Appliance instalation / Configuration

1.4 Agent deployment GIM / STAP / Windows & Linux deployment

2 Administracija 

2.1 Inspection engines Review and manual creation of Inspection engines

2.2 Alerter SMTP and SNMP configuration

2.3 System backup Config and data configuration / SCP

2.4 Data archiving – Data archiving / Data restore

2.5 Correlational alerts Analyze and creation of correlational alerts build on frequency

2.6 System Health overview Troubleshooting pre-defined reports / SQL session / Buff Usage monitor

3 Menadžment pristupa

3.1 User management Repository types / LDAP integration / Local user repository

3.2 Role management Role overview / Role creation

3.3 Profile customization – Profile customization with Guardium modules

4 Korisnički pristup

4.1 Policy builder Policy types / Rule types / Policy builder for data / Policy creation with different types of rules

4.2 Report builder Creating reports from a template and from a query. Report types and descriptions of domains, entities, and attributes.

4.3 Group builder Creating different types of groups (IP, user, service name, etc.)

4.4 Data classification Data classification based on compliance standard (PCI, SOX, GDPR, HIPAA) / Data classification based on custom properties / Regex creation

4.5 Vulnerability Assessment Importing DPS / Running Vulnerability Assessment test / Result validation and customization

4.6 Entitlement Reports Running pre-defined entitlement reports based on data source.

Cena i dodatne informacije

Cena ovih treninga je 800 USD (bez PDV-a).

Zainteresovani za IBM QRadar i IBM Guardium treninge, kao i druge treninge koje realizuje Ingram Micro Trening centar, mogu da dobiju više informacija o njima od Ingram Micro tima kontaktirajući ga putem mejla trening-serbia@ingrammicro.com.

Share.

Leave A Reply