Ingram Micro Beograd – Prilagođeni treninzi

0

Zbog dubokog uverenja da je omogućavanje zaposlenima da uče i time poboljšaju svoja znanja i veštine ključ uspeha svake kompanije, Ingram Micro Beograd nudi organizacijama mogućnost osmišljavanja prilagođene obuke kao načina aktivnog uključivanja u proces učenja fokusiran na sadržaj relevantan baš za njihove potrebe. 

Svi resursi Ingram Micro Trening centra mogu biti kombinovani i koordinirani tako da predlože trening rešenje koje obuhvata jedan trening ili kompleksne programe učenja koji obuhvataju širok spektar kompetencija.

Koristi od prilagođenih obuka su višestruke. Pre svega, prilagođavanje treninga poslovnim ciljevima, poslovnim procesima i izazovima konkretne organizacije, uz upotrebu vežbi i drugih realnih materijala iz njenog poslovanja, pomoći će da obuka unapredi lični i organizacioni učinak. Osim toga, trening rešenja su fokusirana na postizanje specifičnih ciljeva organizacije, a tu su i smanjenje troškova i ušteda vremena obukom celog tima, na lokaciji koju vi izaberete.

 U ponudi je više personalizovanih radionica i prilagođenih obuka.

1:1 Hyperflex Personalized Workshop (jednodnevni prilagođeni trening)

1:1 Hyperflex Personalized Workshop je jednodnevni ILT (vođen instruktorom) intenzivan kurs o osnovama Cisco HyperFlex Sistema, koji obuhvata HyperFlex Arhitekturu, Data platform u HyperFlex rešenju, komponente koje čine HyperFlex rešenja, instalaciju HyperFlex komponenti, upotrebu Cisco HyperFlex rešenja u VMware okruženju i upravljanje HyperFlex okruženja.

Namenjen je sistem operaterima, tehničkoj podršci, sistem administratorima, sistem inženjerima, storage administratorima, kao i network administratorima.

Preporučljivo je da polaznici poseduju sledeće veštine i znanja:

 • Server Administracija
 • VMware vSphere, vCenter
 • Storage klasteri i Data Stores
 • Layer 2 u virtuelnom okruženju

Program kursa obuhvata uvod u HyperFlex, instalaciju Cisco HyperFlex rešenja, HyperFlex operacije i upravljanje HyperFlexom, dok program Laba podrazumeva povezivanje HyperFlex komponenti, pripremu okruženja potrebnih za HyperFlex, instalaciju Cisco HyperFlex Data Platforme, proveru instaliranih HyperFlex komponenti i upravljanje Cisco HyperFlex okruženja.

Kurs je na srpskom jeziku, a cena mu je 1.800 dolara, bez PDV-a (plaćanje po srednjem kursu Narodne banke Srbije).

1:1 Hyperflex Personalized Workshop (dvodnevni prilagođeni trening)

Ovaj intenzivan kurs o osnovama Cisco HyperFlex Sistema obuhvata HyperFlex Arhitekturu, Data platform u HyperFlex rešenju, komponente koje čine HyperFlex rešenja, instalaciju HyperFlex komponenti, upotrebu Cisco HyperFlex rešenja u VMware okruženju, upravljanje HyperFlex okruženja, Veeam Backup & Replication arhitekturu, instalaciju Veeam Backup & Replication softvera, backup, verifikaciju, oporavak virtuelnih mašina.

Trening vođen instruktorom (ILT) traje dva dana, pri čemu je za prvi dan predviđen

HyperFlex, a za drugi Veeam Backup.

Kao i prethodni, namenjen je sistem operaterima, tehničkoj podršci, sistem administratorima, sistem inženjerima, storage administratorima, kao i network administratorima, a preporučljivo je da polaznici poseduju znanja i veštine koji se odnose na Server Administraciju, VMware vSphere, vCenter, Storage klastere i Data Stores, osnove rada backup softvera, Layer 2 u virtuelnom okruženju).

Program kursa podrazumeva uvod u HyperFlex, instalaciju komponenti neophodnih za instalaciju HyperFlex rešenja, instalaciju Cisco HyperFlex rešenja, upravljanje HyperFlexom, instalaciju i konfiguraciju Veeam Backup rešenja, integraciju Veeam Backup softvera sa Cisco HyperFlex rešenjem i upravljanje Veeam Backup softverom.

U okviru Laba, polaznici će se obučiti za povezivanje HyperFlex komponenti, pripremu okruženja potrebnih za HyperFlex, instalaciju Cisco HyperFlex Data Platforme, proveru instaliranih HyperFlex komponenti, upravljanje Cisco HyperFlex okruženja, instalaciju i konfiguraciju Veeam Backup rešenja, integraciju Veeam Backup softvera sa Cisco HyperFlex rešenjem, backup virtuelnih mašina (backup from storage snapshot), automatsku verifikaciju backupa (Surebackup) i oporavak virtuelnih mašina (full restore, granular restore).

Obuka se realizuje na zahtev, na srpskom jeziku, a cena kursa je 2.800 dolara (plaćanje po srednjem kursu Narodne banke Srbije, u cenu nije uračunar PDV)

Next Generation Firewall customized training

Next Generation Firewall prilagođena obuka je kurs na kome će polaznici naučiti kako da obezbede mrežu uz pomoć Cisco Firepower Threat Defense NGFW, koristeći vežbe u laboratorijskom okruženju. Naučiće kako da koriste i konfigurišu Threat Defense tehnologiju, uključujući IPS, URL, AMP kontrolu, kao i kako da iskoriste moćne alate pomoću kojih mogu da izvrše efikasniju analizu događaja, uključujući i otkrivanje tipova datoteka i malwarea baziranog u njihovom okruženju.

Prvi dan kursa je predviđen za sledeće module:

Module 1: Cisco Firepower Threat Defense Overview

Module 2: Cisco Firepower System Setup

Module 3: QoS and NAT Implementation

Module 4: Cisco Firepower Discovery

Module 5: Access Control Policy Prerequisites

Module 6: Implementing Access Control Policies

Drugi dan kursa obuhvata:

Module 7: Security Intelligence

Module 8: AMP for Networks Malware Protection

Module 9: Next-Generation Intrusion Prevention Systems

Module 10: Network Analysis Policies

Module 11: Detailed Analysis Techniques

Module 12: System Administration

Module 13: Cisco Firepower Threat Defense Troubleshooting

Kurs podrazumeva organizovanje više Labova, pa su za prvi dan predviđeni

Lab 1: Connect to the Lab Environment, Lab 2: Navigate the Cisco Firepower Management Center GUI, Lab 3: Device Management, Lab 4: Implementing QoS and NAT, Lab 5: Implementing an Access Control Policy i Lab 6: Implementing Security Intelligence, a za drugi dan – Lab 7: AMP for Networks Malware Protection, Lab 8: Implementing NGIPS, Lab 9: Performing Detailed Analysis, Lab 10: System Administration i Lab 11: Cisco Firepower Troubleshooting.

Kurs se održava na zahtev, u prostorijama Ingram Micro Trening Centra Beograd (ulica Tošin bunar 272V, Novi Beograd), na srpskom je jeziku. Cena – po upitu.

Identity Service Engine (ISE) Training

Cisco ISE customized training je obuka koja se će polaznicima pomoći da razumeju različite scenarije korišćenja Cisco ISE proizvoda pored uobičajene i široko zastupljene Network Admission Control funkcionalnosti. Zahvaljujući njoj, biće u stanju da naprave svoju posebnu mrežu za goste sa različitim vrstama autentifikacije, da na bezbedan način implementiraju BYOD politiku u svom preduzeću, kao i da na kontrolisan način obezbede svojim zaposlenima i spoljnim saradnicima administrativni pristup mrežnim uređajima putem TACACS+ protokola. Takođe će naučiti kako da Cisco ISE koriste kao alat za identifikaciju vrste uređaja koji su povezani na mrežu, da pristup mreži dozvole, na primer, samo računarima sa ažurnim antivirusnim sofverom, kao i da postepeno uvedu željene ISE funkcionalnosti u postojeću mrežu bez neželjene nedostupnosti. Na kursu će biti reči o arhitekturi sistema, načinu licenciranja, hardverskim i softverskim zahtevima i opsežnim mogućnostima za integraciju sa drugim sistemima.

Program ovog dvodnevnog kursa, koji se realizuje na zahtev u Ingram Micro Trening Centru Beograd, obuhvata:

1. ISE Course Introduction

2. ISE Architecture and Deployment

3. ISE Policy Enforcement

4. Web Auth and Guest services

5. ISE Profiler

6. ISE Posture

7. ISE BYOD

Cena treninga je1.300 dolara (bez PDV-a).

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Prime Infrastructure customized trening je hands-on kurs koji vodi instruktor i koji uključuje i Lab.

Cilj ovog dvodnevnog kursa je da steknete znanja i veštine potrebne za upravljanje kablovskom i wireless mrežom u velikim kompanijama uz Cisco rutere, svičeve, wireless kontrolore i access pointe koristeći Cisco Prime Infrastructure rešenje. Namenjen je sistem integratorima, sistem administratorima, administratorima mreže i dizajnerima rešenja.

Za ovaj kurs, koji se održava na zahtev, ne postoje obavezni preduslovi, ali je preporučljivo poznavanje mrežnog sistema i terminologije (Cisco CCNA Routing and Switching qualifications or equivalent).

Po završetku kursa polaznici će posedovati znanje i veštine za:

● upravljanje GUI i pristup CLI za Cisco Prime Infrastructure

● dodavanje i upravljanje uređajima u Cisco Prime Infrastructure inventaru

● kreiranje mrežnih mapa za žične i bežične uređaje

● kreiranje i upravljanje virtuelnim domenima i korisnicima

● konfigurisanje uređaja

● usaglašavanje uređaja

● opisivanje servisa i opcija koje nudi Cisco Prime Infrastructure

● monitoring mreže koristeći dashboards, mape i izveštaje

● izvršavanje zadataka sistem administratora, uključujući monitoring zdravlja sistema i mreže i vršenje backupova.

Ingram Micro Trening Centar Beograd definiše program ovog kursa kao „Getting Started with Cisco Prime Infrastructure, Configuring Initial Server Settings, Introducing Cisco Prime Infrastructure Licenses,  Overall Process for Adding Devices to Inventory, Generating Reports, Managing the Network Inventory, Managing Network Topology Maps, Managing Wireless Maps“.

Cena kursa je600 dolara.

VMware Site Recovery Manager

Dvodnevni trening VMware Site Recovery Manager predstavlja hands-on trening koji iskusnim VMware vSphere Administratorima pruža znanje koje im omogućava da instaliraju, konfigurišu i upravljaju VMware Site Recovery Manager 6.1. Osim toga, na kursu će savladati i to kako da napišu i testiraju disaster recovery plan koji koristi Site Recovery Manager.

Kurs je namenjen Sphere administratorima, arhitektama, sistem inženjerima i sistem integratorima koji su odgovorni za razvoj i upravljanje vCenter Site Recovery Managerom, a zahteva završen neki od sledećih kurseva: VMware vSphere: Instalacija, Konfigurisanje, Upravljanje [V6.x], VMware vSphere: Fast Track [V6.x], VMware vSphere: Šta je novo [V6.x], VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.x] ili posedovanje jednakog znanje ili iskustva sa VMware ESXi i VMware vCenter Serverom.

Ciljevi ambiciozno zamišljenog programa kursa (Introduction, Overview and Architecture, Installing Site Recovery Manager, Configuring Inventory Mappings, Storage Replication, Deploying Replication, Configuring vSphere Replication, Building Protection Groups, Building Recovery Plans, Testing and Running a Recovery Plan) su sledeći:

 • rezime komponenti Site Recovery Manager Arhitekture kroz izučavanje VMware Site Recovery Programa
 • instalacija Site Recovery Manager Softvera
 • opis osnovnih disaster recovery topologija koje se koriste uz Site Recovery Manager
 • konfigurisanje inventara i raspoređivanje resursa
 • analiza opcija za replikaciju skladišta koji se koriste uz Site Recovery Manager
 • zapis VMware vSphere Replication funkcionalnosti
 • ilustracija vSphere Replication arhitekture
 • razvoj i konfigurisanje vSphere Replication za upotrebu uz Site Recovery Manager Certification
 • građenje Site Recovery Manager Protection grupa baziranih na vSphere Replication
 • građenje, uređivanje, izvršavanje, testiranje, i uklanjanje recovery plana
 • izvođenje planirane migracije
 • izvođenje re-protect-a i failback-a koristeći Site Recovery Manager vSphere Replication

Cena ovog kursa, koji će Ingram Micro Trening Centar Beograd takođe upriličiti na zahtev, u svojim prostorijama, je 1.100 dolara (po srednjem kursu Narodne banke Srbije).

Cisco HyperFlex v3.5 – Introduction Course

Ovaj dvodnevni trening, koji vodi sertifikovani Cisco instruktor, ima za cilj sticanje tehničkog znanja o prednostima, arhitekturi, implementaciji i konfiguraciji Cisco Hyperflex rešenja, bilo koja aplikacija, bilo koje Cloud okruženje, bilo koja veličina okruženja – skalabilno rešenje.

Sadržajna, precizno definisana agenda ovog treninga za prvi dan predviđa više sesija (Uvod, HyperFlex Data Platforma, HyperFlex UCS, Upravljanje Hyperflexom,

Standardna Cluster Instalacija, Ekspanzija, Nadogradnja i Zaštita podataka) i Lab1HyperFlex uvod: Instalacija, upravljanje, monitoring, dok su za drugi dan ostavljeni Dizajn, Performanse i Pozicioniranje, Stretched Cluster, Hyper-V Cluster

Skladištenje i MultiCloud, kao i Lab2: Stretched cluster.

 Cena kursa je 830 dolara, a na više polaznika odobrava se dodatni popust.

Cohesity with Cisco UCS – Introduction Course

I ovaj trening, koji traje jedan dan, vodi sertifikovani Cisco instruktor. Namenjen je zaposlenima u oblasti salesa, presalesa, kao i inženjerima koji žele da saznaju više o Cohesity.

Da bi imali maksimalne koristi od ovog treninga, polaznici bi trebalo da budu upoznati sa Cisco DC Arhitekturom, uključujući i Hyperflex.

Cilj treninga je uvod u potrebe za Cohesity rešenjem, opis primera i poslovnih primena, opis rada, pregled Cisco partnera i objašnjenje na koji način pozicionirati i prodavati Cohesity uz Cisco. Trenig podrazumeva i Lab „Uvod u Cohesity“, a cena mu je 500 dolara. Na više polaznika odobrava se dodatni popust.

Zahtev i kontakt

Zahtev za željeni trening možete uputiti sa

https://rs.ingrammicro.eu/business-areas/poslovna-podrska/trening-centar/customized-trainings-registration

Za više informacija, kontaktirajte Ingram Micro Trening Centar Beograd putem trening-serbia@ingrammicro.com

Share.

Leave A Reply