„Informatika 2022“

0

Društvo za informatiku Srbije organizovalo je 26. maja 2022. godine naučno stručni skup „Informatika 2022“

Prikaz održanih predavanja:

1. “Zaštita podataka u upotrebi pomoću hardvera od poverenja”
Dr Žarko Stanisavljević, ETF

Rezime: Zaštita podataka u upotrebi (eng. Data in use) je jedan od problema za koji još uvek ne postoji rešenje, iako su problemi zaštite podataka prilikom prenosa (eng. Data in transit), kao i zaštite podataka prilikom skladištenja (eng. Data at rest) odavno rešeni. Sa sve većom primenom infrastrukture u oblaku (eng. Cloud infrastructure), problem zaštite podataka u upotrebi dobija dodatno na važnosti, a posebno je zanimljiv u kontekstu razvoja algoritama veštačke inteligencije (eng. AI algorithms) u situacijama u kojima više učesnika ima potrebu da zajednički trenira model, ali ne žele da dele svoje podatke (eng. SMPC). Кao jedno od mogućih rešenja opisanog problema nameće se upotreba hardvera od poverenja (eng. TEE).
U okviru predavanja preneta su iskustva predavača stečena prilikom rada na projektu CoCoS.ai finansiranom od strane Fonda za inovacionu delatnost kroz Program saradnje nauke i privrede, a koji realizuju Ultraviolet Consult i Elektrotehnički fakultet.Dr Žarković je rešenje pronašao u razvoju i promeni hardvera od poverenja, pri čemu se koristi Cartex A serije procesori.Šifruje se vitruelna mašina jedinstvenim ključem koji je poznat samo procesoru. Posebno su interesantne primene kod razvija algoritma veštačke inteligencije, mašinskog učenja za potrebe bankarstva, zdravstva i dr.

2. ”Identifikacija i ugovaranje na daljinu – izazovi tehnologije, regulative i organizacije”
Dr Miloš Milovanović, FON

Rezime: Digitalna transformacija finansijskog, telekomunikacionog i sektora osiguranja ne može biti uspešna bez rešavanja ključnog izazova ugovaranja usluga na daljinu sa svojim klijentima. Taj proces podrazumeva primenu adekvatne tehnologije koja može pomoći u identifikaciji klijenta. Pored toga vrlo je važno da se taj proces radi u skladu sa pravnom regulativom koja u ovom slučaju uključuje različite oblasti od zaštite podataka, privatnosti, preko sigurnosti u razmeni podataka ali i načina potpisivanja ugovora zavisno od vrste usluge. Na ovom predavanju dat je pregled trenutnog stanja u oblasti iz svih relevantnih uglova (tehnički, orgnaizacioni i regulatorni). Ukazano je da manuelni pristup omogućava različite propuste i da digitalni način nudi niz prednosti.

3. “Oracle poslovna rešenja u Cloud-u“

Uroš Stupljanin, Applications Sales Executive, Oracle Srbija i Crna Gora 
Rezime: “Dana 10-og maja 2022. godine, potpisan je komercijalni ugovor između kompanije Oracle i Državnog datacentra u Кragujevcu, kojim se učvršćuje partnerstvo kompanije Oracle sa Republikom Srbijom. Potpisivanjem ovog ugovora, kompanija Oracle je investirala u otvaranje prvog regionalnog centra u jugoistočnoj Evropi i prvog van granica Evropske Unije, ulažući tako u IT infrastrukturu za pružanje IT usluga u različitim sektorima. Svako preduzeće u Srbiji imaće priliku da iskoristi prednosti visokih performansi, bezbednosti i nižih troškova Oracle klaud infrastrukture (OCI), podržavajući obim i rast industrija, uključujući zdravstvo, telekomunikacije, maloprodaju, bankarstvo i druge. U predavanju su prikazana Oracle poslovna rešenja u Cloud-u.

“Microsoft Cloud – Nove poslovne perspektive”
Nenad Šljivić, Senior Partner Developer Manager 
Dejan Pervulov, Senior Cloud Solution Architect 

Rezime: Nije nikakvo čudo da je oblak postao ne-tako-tajno oružje za mnoge organizacije, uz potencijal za veću fleksibilnost i produktivnost i manje investicije i troškove unapred. Mnoga preduzeća su se mnogo godina ustručavala da koriste oblak iz bezbednosnih razloga i zbog drugih stvari koje su ih brinule. Međutim, nedavni podaci pokazuju da se oblak sve više koristi. Prema petoj godišnjoj State of the Cloud anketi preduzeća RightScale, korišćenje hibridnog oblaka se povećalo sa 58 procenata u 2015. na 71 procenat u 2016. I ne samo to, 17 procenata preduzeća ima više od hiljadu VM-ova u javnom oblaku u poređenju sa 13 procenata u 2015.Za mnoge ljude, fraza „računarstvo u oblaku“ ima isto značenje kao „skladište u oblaku“ i razumljivo je zašto je to tako. Izveštaj o korišćenju oblaka kompanije Cloud Security Alliance utvrdio je da skladište u oblaku predstavlja kategoriju aplikacija za oblak sa najvećim brojem aplikacija. Ova kategorija se takođe smatrala najrizičnijom. Ali oblak ne služi samo za skladištenje u oblaku preduzeća.

Programski odbor skupa: prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija, prof. dr Igor Tartalja, dr Milan Paroški.
Naučno stručnom skupu „INFORMATIКA 2022“ predsedavala je prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija
Organizacioni odbor skupa: Nikola Marković, Srećko Miodragović, dr Marko Vulić, Saša Matejić, dr Tamara Vučenović, Bojana Satarić i Anita Manjenčić.
Prezentacije autora se mogu videti na sajtu www.dis.org.rs

Odmah po završetku skupa, održana je godišnja skupština Društva za informatiku Srbije (DIS). Nikola Marković, predsednik DIS, podsetio je na najuspešnije aktivnosti u proteklih godinu dana, kao što su: potreba šireg i bržeg rada na digitalnoj transformaciji poslovanja, pripreme za primenu eFakture, popularizacija naprednih hosting tehnologija, analiza uzroka zaostajanja u uvođenja 5G bežične komunikacije, uloga IКT u održivom razvoju, doprinos IКT transparentnom i zakonitom poslovanju, zaštita podataka i bezbednost informacionih sistema, afirmacija najboljih domaćih IКT proizvoda i dr. Na sednici Skupštine usvojeni su izveštaji o radu i predlozi za naredne aktivnosti koji su objavljeni na sajtu www.dis.org.rs.

Share.

Leave A Reply