Industrija imidžing opreme: Za primer drugima

0

Prema podacima EuroVAprinta, proizvodnja štampača i fotokopir aparata rezultuje uštedama energije u Evropi. Naime, sredinom juna ove godine, asocijacija koja okuplja sve značajne proizvođače imidžing opreme koji posluju u Evropi je objavila da je u roku od samo deset meseci (od juna 2011. do marta 2012.) ostvareno smanjenje od 13,2% u potrošnji energije proizvoda iz ovog domena zahvaljujući novoj samoregulativnoj inicijativi, što služi kao primer ostalim industrijama u Evropi.

Obaveza šesnaest vodećih kompanija da značajno poboljšaju energetsku efikasnost njihovih štampača, kopir aparata i multifunkcijskih uređaja u Evropi donela je konkretne rezultate i garantuje optimalnu potrošnju energije, emisiju ugljendioksida i finansijske uštede za države članice Evropske unije.

EU Uredba vs Dobrovoljni sporazum 

Prema proceni uticaja sprovedenoj od stane Evropske komisije, ova samoregulacija pruža više ušteda i benefita nego EU Uredba (EU Regulation) u vidu znatno nižih cena za nacionalne vlasti zemalja članica EU. Smatra se da će do 2,5 miliona evra administrativnih troškova biti sačuvano  zahvaljujući Voluntary Agreementu industrije imidžing opreme.

“To što je napravila naša industrija je mali ali uspešan primer kako Evropa može da se kreće brzo i efikasno u cilju postizanja energetskih i ekoloških ciljeva  Održiva i pristupačna rešenja nisu međusobno isključiva, kao što ponekad čujemo: ona mogu postati stvarnost kada je industrija objedinjena i preduzima odlučujuću akciju”, kaže William Dazy iz kompanije Canon, predsednik EuroVAprinta.

Voluntary Agreement (Dobrovoljni sporazum), razvijen od strane EuroVAprinta, je obavezujući za šesnaest svojih potpisnika. Sporazum, zvanično podržan od strane Evropske komisije, obavezuje proizvođače da se pridržavaju strogih postavki dizajnerskih i informacionih zahteva koji se odnose na potrošnju energije, reciklažu i upotrebu kompatibilnih kertridža. Osim toga, proizvođači su se složili da se preduzmu mere kako bi se podstaklo korišćenje automatskog obostranog i „Nup“ štampanja (nekoliko stranica na jednom listu) da bi se trošilo manje papira. Sporazum takođe predviđa niz zahteva za informacijom o životnoj sredini koja bi trebalo da bude na raspolaganju korisnicima…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply