ICT: blagoslov ili kletva za ekologiju i energiju?

0

I pored vidljivih napora za „ozelenjavanjem“ tehnologija, ovaj trend još uvek prati eho da Informacionokomunikacione tehnologije (ICT) ljudi često doživljavaju kao kletvu za životnu sredinu, zbog čega je izuzetno važno znati kako ove tehnologije mogu da pomognu smanjivanju emisije ugljen dioksida u privatnim kompanijama ili državnim i javnim organizacijama. Suština toga je u pronalaženju pravog odgovora na jedan od najvećih izazova današnjice – suštinskog razumevanja toga kako će „niskougljenična“ ekonomija i aktuelni trendovi težnje održivijoj životnoj sredini uticati na aktivnosti kompanija i na ekonomiju uopšte? Jer, dragoceni odgovori za kojima se traga, omogućili bi već danas adekvatno strateško planiranje daljih aktivnosti i time značajno povećali šanse za ostvarenje ultimativnog cilja – održivog razvoja čovečanstva.

Puteva, aktera i načina je mnogo, a sve je više i kvalitetnih informacija na ovu temu – nesumnjivo dragocenog resursa na osnovu kojeg analitičari uspevaju da pruže makar skice i okvire modela ponašanja koji u praksi već pokazuju rezultate. Analitička kuća Gartner je, tako, brušenjem stavova po ovim pitanjima sa Evropskom komisijom, iznela i svoje viđenje mogućih scenarija delanja najpozvanijih osoba u organizacijama – ljudi zaduženih za sveukupno upravljanje informacijama (CIO). Iako zagađenje okoline, podrazumeva se, nije problem samo CIOa, već je sastavni deo poslovanja preduzeća, a time i posao za multidisciplinarne timove, pitanja su ista: „šta i kako?“, odnosno “koji se izazovi i mogućnosti zelenog okruženja postavljaju pred preduzeće ili organizaciju?”, a zatim “kako IT treba da odgovori na te mogućnosti i izazove?”. Tako, kada se susretne sa lociranim mogućnostima i izazovima, CIO, ako je to potrebno, može i mora da odluči koju ulogu da odigra kako bi pomogao da preduzeće odgovori na adekvatan način. Svaki odgovor će naravno biti jedinstven.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply