IBM lansirao IBM Cloud Satellite omogućavajući klijentima da sigurno dobavljaju cloud, uključujući i onaj na ivici

0

IBM je 1. marta 2021. objavio da su njegovi servisi hibridnog clouda sada dostupni u više okruženja – u bilo kom cloudu, on premises ili na ivici – preko IBM Cloud Satellitea. Lumen Technologies integriše IBM Cloud Satellite sa svojom enterprise tehnološkom platformom da bi omogućio korisnicima da iskoriste service hibridnog clouda u skoro realnom vremenu i izgrade inovativna rešenja na ivici.

IBM Cloud Satellite, koji je sada opšte dostupan, donosi zaštićen, objedinjavajući nivo cloud servisa klijentima u svim okruženjima bez obzira na to gde se njihovi podaci nalaze, jer klijenti adresiraju zahteve privatnosti kritičnih podataka i suvereniteta podataka. Industrije, uključujući telekomunikacije, finansijske usluge, zdravstvo i državu, sada mogu da imaju koristi od smanjene latencije koja dolazi sa bezbednim analiziranjem podataka na ivici – podržavajući hitan odgovor preko povezanih pametnih medicinskih uređaja, rad na daljinu, online učenje, telemedicinske usluge i još mnogo toga. Ovaj pomak ka ivici daće manju latenciju, istovremeno zahtevajući da enterprise korisnici imaju iste nivoe sigurnosti, privatnosti podataka, interoperabilnosti i otvorenih standarda koji se nalaze u hibridnom cloud okruženju.   

Pored toga, IBM radi sa više od 65 preduzeća iz svog partnerskog ekosistema, uključujući Cisco, Dell Technologies i Intel, na izgradnji bezbednih cloud servisa putem IBM Cloud Satellite. IBM takođe proširuje svoju Watson Anywhere strategiju dostupnošću IBM Cloud Paka za Data as a Service pomoću IBM Cloud Satellitea, dajući korisnicima fleksibilan, bezbedan način da pokrenu svoja AI i analitička radna opterećenja kao servis u više okruženja – bez potrebe da sami upravljaju njime. EquBot, fintech firma koja pomaže stručnjacvima za globalne investicije, već vidi rane rezultate koji pokazuju smanjenu latenciju sa deset sekundi na manje od jedne sekunde na nekim vremenski ključnim modelima, omogućavajući investitorima da donose bolje informisane odluke na finansijskim tržištima.

Lumen koristi IBM Cloud Satellite da ubrza inovaciju na ivici

Lumen, vodeća kompanija za enterprise tehnologiju koja omogućava četvrtu industrijsku revoluciju, koristi IBM Cloud Satellite na svojoj Lumen Edge Compute platformi. Kombinovanjem fleksibilnosti primene IBM Cloud Satellitea i Lumenove edge platforme, adaptivnog umrežavanja i povezanih sigurnosnih mogućnosti, Lumenovi korisnici će dobiti izbor i brzinu u tome kako će bezbedno iskoristiti benefite od IBM Clouda na ivici.  

Na primer, Lumen Edge Compute platforma koja koristi IBM Cloud Satellite može omogućiti korisniku da primeni aplikacije koje zahtevaju podatke, poput video analitike, u visoko distribuiranim okruženjima kao što su kancelariska okruženja i maloprodajni prostori. Budući da aplikacija može da bude hostovana preko IBM Cloud Satellitea iz neposredne blizine Lumen Edge lokacije, kamere i senzori mogu funkcionisati u skoro realnom vremenu kako bi pomogli poboljšanju kvaliteta i sigurnosti. Na primer, kamere mogu detektovati površinu koja je poslednja čišćena ili označiti potencijalne probleme bezbednosti radnika. Pored toga, korisnici iz različitih područja mogu bolje adresirati suverenitet podataka primenom ove procesorske snage bliže mestu gde se podaci stvaraju.    

Kao deo ovog ugovora korisnici mogu:

  • postaviti aplikacije na 180.000 Lumenovih edge lokacija kako bi obezbedili iskustvo aplikacija sa malim kašnjenjem
  • kreirati cloud-omogućena rešenja na ivici koja koriste upravljanje aplikacijama i orkestraciju putem IBM Cloud Satellite
  • izgraditi otvorene interoperabilne platforme koje korisnicima pružaju veću fleksibilnost primene i lakši pristup cloud native servisima kao što su AI, IoT i edge computing.

“IBM radi na tome da pomogne preduzećima da shvate vrednost inovativnih tehnologija poput edge computinga, donošenjem mogućnosti hibridnog clouda za modernizaciju i digitalnu transformaciju, istovremeno pružajući najviši nivo bezbednosti koji je korisnicima potreban za njihove podatke”, reko je Howard Boville, rukovodilac IBM Hybrid Cloud Platforme. “Pružanjem ovog novog nivoa standardizacije primene sa IBM Cloud Satelliteom, klijenti su u mogućnosti da bezbedno iskoriste benefite hibridnog clouda – od jezgra data centra do najudaljenijih dometa mreže sa milijardama povezanih uređaja koji prenose podatke na ivici.”

IBM-ov partnerski ekosistem za zajedničko kreiranje novih servisa hibridnog clouda sa IBM Cloud Satelliteom

IBM sarađuje sa više od 65 preduzeća iz svog partnerskog ekosistema kako bi pomogao korisnicima da izvršavaju radna opterećenja u bilo kom okruženju sa IBM Cloud Satelliteom. Infrastrukturni partneri nude izbor rešenja za skladištenje, umrežavanje i servere da bi pomogli korisnicima da iskoriste svoju postojeću infrastrukturu za razmeštanje Satellite lokacija u data centre ili na ivicu. Servisni partneri planiraju da ponude usluge migracije i primene kako bi pomogli korisnicima da upravljaju rešenjima kao uslugom bilo gde. Korisnici IBM Cloud Satellitea takođe mogu da pristupe OpenShift-sertifikovanim softverskim ponudama na Red Hat Marketplaceu, koje mogu biti primenjene za rad na IBM Cloud Satelliteu, nudeći fleksibilnost za instaliranje i upravljanje uz veću jednostavnost.

IBM Cloud Satellite je sada generalno dostupan. Za početak, posetite

https://www.ibm.com/cloud/satellite.

Share.

Leave A Reply