Hal E-Bank u ponudi Sberbank BH

0

Sberbank BH je u ponudu za pravna lica uvrstila Hal E-Bank, uslugu elektronskog bankarstva, koja korisniku omogućava da jednim programom i jednim identifikacijskim sredstvom radi sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank. Ova usluga je zasnovana na Hal E-Bank aplikaciji, koja korisnicima omogućava: domaća i ino plaćanja, prenose i konverzije valute na sopstvene (KM) i devizne račune, uvid u stanje računa i pregled prometa po računima, te preuzimanje izvoda.

Ljubljana, 24.2.2015. –“Fokusirani smo na poslovanje naših klijenata i načine kako da ga unapredimo, vodeći računa o inovativnosti. Kvalitetnija podrška banke u segmentu elektronskih plaćanja jedan je od načina da to i praktično učinimo. Ovom aplikacijom klijentima smo dali mogućnost da putem jedne aplikacije upravljaju sa više računa otvorenih u različitim bankama, te na taj način uštede i novac i vreme”, izjavio je Enver Lemeš, direktor poslovanja sa pravnim licima u Sberbank BH.

„Oduševljeni smo da je Sberbanka odabrala Halcom i naše “multibank” rešenje, kojim će svojim klijentima poboljšati ponudu elektronskog bankarstva za pravna lica. Rešenje Hal E-bank, koje je prilagođeno kako malim tako i velikim preduzećima, omogućava sigurno elektronsko poslovanje jer koristi najviši stepen zaštite podataka upotrebom smart card i PKI tehnologije. Pored toga, treba spomenuti i ostale odlike rešenja, koje koristi Sberbanka, kao što je rad sa više banaka u jednoj aplikaciji, jednostavna integracija e-banke sa sistemima klijenata za uvoz i izvoz podataka, kao i automatsku razmenu podataka između klijenata i banke uz Halcom B2B rešenje“, izjavio je Sibel Trbić, direktor Halcom doo Sarajevo.

Aktiviranje usluge je veoma jednostavno, uz uslov da korisnici imaju adekvatnu računarsku opremu.

Kompanija Halcom je tržišni lider kako na tržištu BIH tako i u ostalima državama ove regije. Elektronske platne usluge ove kompanije koristi više od 70 komercijalnih banaka, 4 centralne banke i klirinške kuće te nekoliko stotina hiljada korisnika rešenja u deset država.

Share.

Leave A Reply