Geotermalne toplotne pumpe: Korak napred u grejanju

0

Sa toplotnom pumpom geoTHERM sve mogućnosti su vam otvorene. Bez obzira da li dobijate toplotu iz zemlje, vazduha ili vode sistem geoTHERM je uvek idealno rešenje za grejanje u vašoj kući.

Visoka tehnologija toplotne pumpe Vaillant nije nikakvo čudo. Vaillant je samo prepoznao kako se može iskoristiti već dugo poznati tehnološki princip koji poznajemo iz naše svakodnevice: princip rada na kome se zasniva rad frižidera, samo što je kod rada toplotne pumpe princip obrnut. Akumulirana solarna energija u zemlji, podzemnim vodama i vazduhu uz pomoć električne energije pretvara se u toplotnu energiju za naš sistem grejanja.

Efikasno i ekonomično

Onaj ko upotrebljava Sunčevu energiju akumuliranu u zemlji, vodi i vazduhu osim što umnogome doprinosi očuvanju naše okoline, takođe čini i veliki korak napred. Umesto visokih računa za grejanje, dobijate neiscrpan izvor energije koji vam besplatno stoji na raspolaganju i koji pokriva 75% ukupne grejne energije potrebne za rad toplotne pumpe. Ostalih 25% energije potrebne za rad kompresora pokriva se električnom energijom, bez emisije štetnih materija.

Efikasnost toplotne pumpe razlikujemo prema koeficijentu „COP“, koji označava koliko smo puta više dobili toplotne energije u odnosu na utrošenu električnu energiju za rad kompresora. Efikasnost zavisi od vrste toplotnog izvora (zemlja, voda, vazduh), toplotne izolacije objekta i sistema grejanja.

Najekonomičnija primena toplotne pumpe svakako je u dobro izolovanim objektima sa toplotnim gubicima do 50 W/m2 i sa sistemom niskotemperaturnog grejanja (podno/zidno) uz temperaturu polaznog voda od 35 °C.

Kombinujući Vaillantove toplotne pumpe sa posebno prilagođenim rezervoarima za toplu vodu, besplatna energija Sunca može se iskoristiti dvostruko.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply