Fakultet za projektni i inovacioni menadžment: Značaj upravljanja projektima u IT

0

Piše: prof. dr Petar Jovanović

Poslednjih godina u Srbiji se dosta govori o efikasnosti projekata i njihovom uticaju na razvoj privrede i društva u celini. Bez obzira o kojoj vrsti projekta se radi, bilo IT, marketinškom ili nekom drugom, treba reći da je bolja efikasnost jedino moguća uz pomoć projektnog menadžmenta i da se u svetu ova upravljačka disciplina redovno koristi za poboljšanje svih rezultata projekta.

Projektni menadžment predstavlja specijalizovanu oblast opšteg menadžmenta koja je usmerena na upravljanje raznovrsnim poduhvatima i projektima upravo radi poboljšanja efikasnosti njihove realizacije.

Realizacija bilo kog projekta, a pogotovo IT projekata, opterećena je izuzetnom složenošću i neizvesnošću, koje su prouzrokovane, pre svega, kompleksnošću samih projekata, okoline i izuzetno brzim tempom razvoja nauke i tehnologije u celini. Svedoci smo konstantnih promena u svetu softverske podrške, informacionih sistema, bezbednosnih sistema i slično. Zamislite samo koliko promena imate u toku samo jednog meseca na projektu vezanom za mobilne aplikacije ili blockchain. Ova složenost i konstantne promene na tržištu najčešće dovode do ozbiljnijih problema u realizaciji projekta, koji se reflektuju u velikim zakašnjenjima i povećanim ukupnim troškovima. To znači da se ne ostvaruje osnovni cilj realizacije projekta, a to je da se isti završi u najkraćem mogućem vremenu i sa minimalnim troškovima…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.