F5 BIG-IP APM – siguran pristup svim aplikacijama, od legacy do clouda

0

Piše: Ana Perkov, inženjer pretprodaje za F5 Networks u Veracompu

Korisnici očekuju jednostavan pristup aplikacijama i podacima s bilo kojeg uređaja i bilo koje lokacije, bez obzira na to gde se isti nalazili – u data centru, oblaku, SaaS-u ili hibridnom okruženju. Izazov je osigurati da aplikacije i podaci budu sigurni – da je poznato s koje lokacije se korisnici povezuju, koji uređaj koriste, čemu žele pristupiti. S druge strane, administratorima je potrebno omogućiti centralno mesto upravljanja korisnicima i njihovim pristupom, te pojednostavniti kreiranje različitih pristupnih politika i pravila.

F5 BIG-IP Access Policy Manager je fleksibilno sigurnosno rešenje visokih performansi koje omogućava jedinstveni globalni pristup poslovnim aplikacijama i mreži. Objedinjava udaljeni VPN pristup, VDI, upravljanje veb pristupom i ostalim resursima u jedinstvenu tačku upravljanja i osigurava siguran pristup korisnika mreži i aplikacijama na temelju informacija o kontekstu. Ujedno konsoliduje i pojednostavljuje autentikaciju, autorizaciju i administraciju korisnika (Authentication, Authorization, And Accounting – AAA)…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.