EPS nije nadležan za oslobađanje od TV takse

0

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ nije nadležno za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis i za ostvarivanje ovog prava građani treba da se obrate isključivo Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine.

Načini i kriterijumi za oslobađanje određeni su Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, gde je i propisano da RTS i RTV odlučuju ko može biti oslobođen od plaćanja TV takse. Spisak obveznika TV takse „Elektroprivreda Srbije“ svakog meseca dobija od RTS i RTV i ne utiče na to ko može biti oslobođen od plaćanja TV takse.

Posebno napominjemo da prethodna oslobađanja za TV pretplatu ne važe, kao i da građani na šalterima distribucija ne mogu da podnesu zahtev za oslobađanje. O svim uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu oslobađanja od takse za javni medijski servis građani Srbije mogu detaljnije da se obaveste na sajtovima www.rts.rs i www.rtv.rs. Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti na sajtu www.rts.rs. Zahtev se podnosi Radio-televiziji Srbije slanjem obrasca na adresu Služba poslovni inženjering, Kneza Višeslava br. 88, 11030 Beograd ili elektronskom poštom na taksajms@rts.rs.

Za merila električne energije koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine zahtev se može preuzeti na sajtu www.rtv.rs. Zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine slanjem obrasca na adresu Služba RTV takse, Ignjata Pavlasa br. 3, 21000 Novi Sad ili elektronskom poštom na taksajms@rtv.rs.

Sektor za odnose s javnošću JP EPS

Share.

Comments are closed.