Energetski efikasan data centar

0

Pravilno funkcionisanje data centara podrazumeva i nisku potrošnju energije i to je rastući zahtev i trend koji se pred njih postavlja. Pored toga, glavni izazovi ogledaju se i u: visokoj raspoloživosti, velikoj gustini toplote, što veći kapacitet po m2, permanentnom napajanju i hlađenju, dinamičkom opterećenju zbog virtualizacije, brzini implementacije, i troškovima.

U mnogim data centrima danas, pola energije ne stiže do IT opreme (tj. korisnih potrošača). Skorašnji izveštaj Gartnera kaže: “Prve dve generacije data centara se teško mogu smatrati odgovarajućim za sadašnje i buduće potrebe. Data centar ne bi trebalo posmatrati kao statičnu strukturu nego kao živi organizam koji evoluira zajedno sa promenom serverske, memorijske i mrežne infrastrukture.”

Najefektnije mere za unapređenje energetske efikasnosti server sale, predložene od strane ENEL PS-a, lidera u oblasti implementacije data centara u zemlji i regionu, su

• korišćenje free coolinga (rad čilera bez kompresora)

• podizanje temperature u data centru

• potrebna količina vazduha koji struji kroz prostoriju

• modularni (skalabilni) sistem napajanja i hlađenja

• UPS (sistem neprekidnog napajanja) visoke efikasnosti

• kontrolisano vlaženje vazduha

• korišćenje obnovljivih izvora energije (sunce, podzemna energija…)

• varijabilni pogon na pumpama i ventilatorima

• virtualizacija servera

• zatvorena topla zona (HACS) i podizanje povratne temperature za unutrašnje jedinice

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply