Endava donirala 1,7 miliona dinara za opremanje ETF laboratorije

0

U prostoru opremljenom novim računarima budući softverski inženjeri će raditi na praktičnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima

U godini u kojoj Elektrotehnički fakultet u Beogradu obeležava 75 godina postojanja i 50 godina nastave iz obrade podataka i računarstva, softverska kompanija Endava donirala je 1,7 miliona dinara za opremanje jedne od njihovih laboratorija računarima i opremom koja će pomoći da se unapredi praktičan rad i usavršavanje aktuelnih, kao i predstojećih generacija studenata. U ovoj laboratoriji, koja raspolaže sa 30 mesta, održavaju se vežbe i vannastavne aktivnosti za studente smera Softversko inženjerstvo. Sa ETF-a kažu da će nova oprema pomoći studentima u radu na razvoju svojih prvih većih softverskih sistema, koje će dizajnirati, implementirati i testirati, istovremeno usavršavajući svoje tehničke sposobnosti.

Donacija računarske opreme je jedan od vidova saradnje koju ETF i Endava imaju već osam godina unazad, od dolaska ove globalne kompanije na naše tržište. Ona se realizovala kroz stipendiranje najboljih studenata Softverskog inženjerstva, opremanje prostorija fakulteta, stručna predavanja i kurseve, programe prakse, a sve u cilju podrške obrazovanju i jačanju domaćeg IT tržišta.

“Kao diplomcu ETF-a jako mi je drago da kompanija u kojoj radim podržava obrazovanje novih generacija IT stručnjaka. U vreme kada sam ja studirao, saradnja obrazovanja i privrede nije bila na ovom nivou i dobro je što se to danas menja, čime je studentima omogućeno da se još na fakultetu pripreme za tržište rada. Naš program prakse završio je veliki broj studenata ETF-a, a među zaposlenima imamo veliki procenat ETF-ovih inženjera, posebno u domenu razvoja softvera. Verujem da će kroz praktičan rad na novoj opremi i kroz programe saradnje koje nastavljamo da realizujemo i u budućnosti, oni biti još spremniji za radne izazove koji im predstoje”, rekao je Vladimir Sivački, menadžer odeljenja za razvoj softvera u kompaniji Endava. 

Pored donacije, saradnja između kompanije i fakulteta nastaviće se i kroz podršku nastavnom programu.

„U godini u kojoj slavimo 75 godina Elektrotehničkog fakulteta i 50 godina nastave iz obrade podataka i računarstva u okviru našeg univerziteta, donacija koju smo dobili od kompanije Endava od velikog je značaja za svakodnevni rad naših studenata i njihovo usavršavanje. U okviru ove računarske laboratorije, studenti će raditi na razvoju svojih prvih većih softverskih sistema, koje će dizajnirati, implementirati i testirati, istovremeno usavršavajući svoje tehničke sposobnosti, timski rad i druge meke veštine, koje takođe uče uz naše profesore, ali i predavače iz privrede, kroz veći broj stručnih predavanja koje organizujemo u toku školske godine. Posebno nam je drago što naši bivši studenti, sada alumnisti fakulteta, učestvuju u ovom programu saradnje akademije i privrede, gradeći jedan novi IT ekosistem i edukujući nove generacije budućih inženjera, koji će biti nosioci srpske privrede i društva“, rekao je dr Dražen Drašković, profesor na Odseku za softversko inženjerstvo i član fakultetskog Tima za saradnju sa privredom.

Deo Endavine strategije je da u svim gradovima u kojima posluje, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku i Nišu sarađuje sa obrazovnim institucijama i pruži podršku obrazovanju budućeg IT kadra. U prethodnoj godini kompanija je imala intenzivnu saradnju sa 14 fakulteta u svih pet gradova, a kroz profesionalne kurseve, predavanja i program prakse koje je organizovala u tom periodu prošlo je više od 400 studenata.

Share.

Leave A Reply