Eaton će proširiti saradnju sa Microsoft-om kada je reč o mrežnoj interaktivnoj UPS tehnologiji

0

Kompanija za inteligentno upravljanje energijom, Eaton, danas je objavila da će proširiti svoju saradnju sa Microsoftom kako bi ubrzala primenu svoje EnergyAware tehnologije sistema za zaštitu napajanja (UPS) u ključnim segmentima širom sveta. Proširenje je deo novog strateškog okvirnog sporazuma između Eaton-a i Microsoft-a, koji je osmišljen za velike razvojne projekte u industriji, uključujući digitalnu transformaciju, održivost i energetsku tranziciju.

Ključni element strateškog okvirnog sporazuma je uključivanje Eaton-ove vlasničke tehnologije EnergyAware UPS u Microsoft projekte. Primarna funkcija UPS-a je da obezbedi zaštitu rezervnog napajanja ključnim aplikacijama i objektima i da ih zaštiti od prekida u mreži ili problema sa kvalitetom električne energije. Kroz blisku saradnju tokom nekoliko godina, Eaton i Microsoft su dodavali nove digitalne mogućnosti UPS-u, što mu omogućava da se koristi kao distribuirani energetski resurs (DER) za podršku mrežama sa visokim nivoima varijabilne proizvodnje obnovljive energije.

Ovo će omogućiti novu generaciju „mrežno interaktivnih“ centara podataka, uključujući i one kojima upravlja Microsoft, kojima će se pružiti podrška mrežnim operaterima u pružanju ključnih usluga fleksibilnosti. Prodaja fleksibilnosti u mreži je prilika za centre podataka da unovče nedovoljno iskorišćena sredstva, na primer obezbeđivanjem skladištenja energije i pružanjem usluga brzog odziva frekvencije koje će mrežnim operaterima sve više trebati kako se obnovljivi kapaciteti povećavaju i mreža gubi inerciju povezanu sa proizvodnjom fosilnih goriva.

Objašnjavajući značaj ovoga, Craig McDonnell, viši potpredsednik i generalni menadžer odeljenja za energetsku tranziciju i digitalne tehnologije u Eaton-u, izjavio je sledeće:

„Mrežni interaktivni UPS pomaže u dekarbonizaciji energije na nivou mreže, što znači da se njegova prednost u pogledu održivosti proteže izvan centra podataka. Ovo menja igru u smislu upravljanja energijom u okviru ukupnog profila uticaja centra podataka na životnu sredinu.“

„Mrežni interaktivni centar podataka je centar u kome opsežan električni sistem funkcioniše ne samo s ciljem zašte IT podataka i aplikacija klijenata, već i da pruži vredne usluge u području električne energije operateru prenosnog sistema i mreži. Ove pomoćne usluge će biti sve važnije u cilju pružanja podrške mrežama da se izbore sa visokim nivoom varijabilne obnovljive energije“, rekao je Sean James, direktor istraživanja centra podataka, Microsoft.

Share.

Leave A Reply