E-fakture

0

Novim Zakonom o elektronskom fakturisanju, uvedena je obaveza upotrebe Sistema elektronskih faktura u transakcijama u privredi, što podrazumeva da svi privredni subjekti (iz privatnog i javnog sektora) ubuduće isključivo posluju preko elektronskih faktura.

Ukratko Coming rešenje omogućava:
– Lako slanje, prijem, čuvanje i pretraživanje e-faktura
– Potpunu usklađenost sa zakonskim propisima
– E-mail notifikacije o prispeću i statusu fakture
– Integraciju sa ERP rešenjima  

Rešenje za razmenu e-faktura je moguće koristiti i sa drugim funkcionalnostima ComDoc rešenja za upravljanje poslovnom dokumentacijom gde korisnici mogu da kreiraju poslovne procese nad dokumentima, te da optimizuju svoje procese i olakšaju interno odobravanje i kretanje dokumenata.

Na ovu temu Coming organizuje webinar kako bi predstavio svoje tehnološko rešenje za upravljanje elektronskim fakturama.
Tema je vrlo aktuelna za sve učesnike sa tržišta, a Coming može da ponudi elegantno i ekonomično rešenje.

Datum : 02.03.2022.

Vreme: 10h

Registracija na stranici: https://coming.rs/dogadjaji/#dogadjaj-prijava

Više detalja o rešenju možete pogledati na stranici https://www.comdoc.rs/e-fakture/

Share.

Leave A Reply