Digitalna transformacija i uloga veštačke inteligencije u poslovanju

0

Digitalna transformacija je postala ključna komponenta modernog poslovanja. Više nije dovoljno imati elektronski pripremljene dokumente i kompjuterski podržane poslovne procese za efikasno poslovanje kompanija. U eri kada se velike količine podataka generišu i akumuliraju svakog dana, postavlja se pitanje kako najbolje iskoristiti ovo bogatstvo informacija, i kako omogućiti kompanijama da budu bolje i uspešnije. Ovde nastupaju veštačka inteligencija (AI) i mašinsko učenje (ML).

Današnje poslovanje suočava se sa izazovima koji prevazilaze tradicionalne metode rukovanja podacima. Količina dostupnih informacija eksponencijalno raste, pri čemu su organizacije suočene sa konkurencijom koja zahteva brže i personalizovane usluge. Osim toga, tehnološki napredak se odvija munjevitom brzinom, dok globalizacija čini tržište sve kompleksnijim mestom. U ovakvom okruženju, organizacije treba brzo da se prilagode i reaguju na promene kako bi ostale konkurentne. AI i ML pružaju mogućnost organizacijama da bolje razumeju svoje klijente, optimizuju svoje procese i identifikuju nove prilike za rast. Danas e-trgovina ne bi postojala da se ne koriste napredni algoritmi na bazi veštačke inteligencije koji predstavljaju personalizovane preporuke proizvoda korisnicima. U industriji osiguranja, očigledno je da bez upotrebe digitalnih alata, koji optimizuju procese i analiziraju velike količine podataka, donošenje poslovnih odluka nije moguće. U supply chain industriji bi se bez optimizacije procesa i pravilne distribucije informacija desio poslovni kolaps. Pametna obrada velike količine podataka u zdravstvu omogućuje bolje razumevanje uzroka nastanka bolesti, ali i efikasnih i efektivnih metoda lečenja…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply