Dešavanja: Predstavljen Portal otvorenih podataka

0

Nacionalni Portal otvorenih podataka (data.gov.rs), centralno mesto na kojem će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, predstavljen je 12. oktobra 2017. u okviru projekta „Otvoreni podaci-otvorene mogućnosti“.

Ovom prilikom Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, je naglasila da će portal, koji trenutno sadrži 136 otvorenih podataka osam državnih organa, grupisanih u 45 skupova i šest tema, doprineti razvoju privrede i boljoj informisanosti građana. Otvaranje podataka svih državnih institucija u Srbiji bi moglo da dovede do, kako je naglasila, rasta društvenog proizvoda do jedan, a stope zaposlenosti i do dva odsto, kao što je to slučaj sa drugim zemljama Evrope.

„Kada je reč o prilikama koje otvaranje podataka donosi privrednom sektoru, dovoljno je napomenuti da se tržište otvorenih podataka, samo na teritoriji Evropske unije, procenjuje na 43 milijarde evra. To potvrđuju da su podaci resurs sa najvećim potencijalom koji je ujedno i najmanje iskorišćen“, rekla je Ana Brnabić. „Ovaj projekat jedan je od prioriteta u radu Vlade koja će, na čelu sa Kancelarijom za IT i eUpravu nastaviti da podržava uključivanje svih državnih organa, sve dok se na portalu ne budu u kontinuitetu objavljivali podaci. U ovom času jedan od prioriteta je i obezbeđivanje zakonskog okvira.“

Sa ciljem da u naredne dve godine što veći broj državnih institucija otvori podatke i razvije znanje i veštine za njihovu obradu i uključi privredu, naučnu zajednicu, civilno društvo i medije, Kancelarija za IT i eUpravu i Programa UN za razvoj (UNDP) potpisali su i protokol o saradnji na projektu „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.