Da li će fleksibilni metodi rada ostati i u budućnosti?

0

Novo evropsko istraživanje – lideri su usmereni na to da zadrže (korporativnu) kulturu i inovacije.

Od početka industrijskog doba, evropska radna snaga pretežno se oslanjala na predvidljiv poslovni ritam – radni dan koji podrazumeva dolazak na posao u 9 sati ujutro, izlazak sa posla u 5 popodne i dva „uzbudljiva“ putovanja na posao i sa posla. Pandemija kovida-19 okrenula je naopačke model uspostavljen pre jednog veka.

Novo istraživanje koje je poručio Microsoft obezbedilo je uvid u najbolji način na koji kompanije mogu podržati i osnažiti zaposlene u vreme u kojem rad na daljinu i kombinovani model rada (od kuće i iz kancelarije) postaje naša nova stvarnost. Istraživanje koje je uključilo nekoliko hiljada lidera i zaposlenih u velikim preduzećima u Evropi sprovedeno u avgustu proučavalo je iskustva ljudi od početka pandemije kada rad od kuće postaje uobičajena stvar, a ispitanici su odgovarali i na pitanja koja se tiču njihovih očekivanja vezanih za budućnost.

Koja su najvažnija otkrića? Istraživanje je otkrilo da lideri i radnici ne žele da se vrate na stare metode rada dok prevazilazimo zdravstvenu krizu. Ipak, udaljavanje od ustaljenog modela rada iz kancelarije od 9 do 17 čini da veliki broj radnih kolektiva oseća međusobno udaljavanje i veću izolovanost. Tako da dok individualna produktivnost raste, primetan je pad kada su u pitanju nivoi inovativnosti.

Poslovni lideri su konstantno usmereni na unapređenje kombinovanog modela rada. U odgovorima na pitanje o prioritetima kada je u pitanju transformacija, 95% lidera ukazali su na važnost promene metode rada u njihovim kompanijama s ciljem da se unaprede inovativnost i fleksibilnost.

Kombinovani model rada je tu da ostane

  • Prošle godine samo 14% kompanija su imale fleksibilne uslove rada – sada je taj broj 76%.
  • Među poslovnim liderima, 88% očekuju da kombinovani modeli rada još više zažive na duže staze
  • Poslovni lideri primećuju prednosti kada su u pitanju produktivnost i efikasnost: 83% menadžera kažu da su njihove kompanije u najmanju ruku produktivne kao ranije, a 56% primećuju uštede koje donosi kombinovani model rada.

Kulturološki izazov koji utiče na inovacije u poslovanju

Najveći izazov s kojim se suočavaju kompanije dok pokušavaju da se prebace na fleksibilnije načine rada nisu tehnologije – u pitanju je očuvanje snažne korporativne kulture. Tri najvažnija izazova za zaposlene kada je u pitanju rad na daljinu su: 1) očuvanje povoljne radne kulture 2) zajedništvo tima  i 3) izlaženje na kraj sa rastućim osećanjem izolacije. Dodatnih 39% lidera priznaju da nailaze na prepreke u pokušajima da stvore snažnu i jedinstvenu korporativnu kulturu tima.

Jedan od uzroka jeste da zaposleni prijavljuju da osećaju veću udaljenost kada su u pitanju vrednosti kompanije,  udaljenost u odnosu na svoj tim unutar firme i umanjenu sposobnost za saradnju.

„Deluje kao da su zaposleni sposobni da ostanu na jednom mestu i da su u stanju da se bolje koncentrišu dok rade na daljinu, mogu i da uživaju to tome što provode manje vremena u prevozu, ili ga uopšte ne koriste, mogu da se oblače neformalno (manje vremena im je potrebno da se spreme za posao) i da bolje obavljaju kućne poslove ali ipak kao da je cena svega toga gubitak osećanja svrhe koju na radnom mestu većinom pokreću snažni i kompatibilni odnosi i mogućnost da zaposleni vide kako njihovi zadaci utiču na druge. Obe stvari lakše je postići kada ljudi rade na istoj lokaciji, a predstavljaju veći izazov kada je u pitanju virtuelni rad,» izjavio je doktor Majkl Park sa Poslovne škole Wharton Pensilvanijskog univerziteta i saradnik na istraživanju.

Logično je očekivati pad kada je u pitanju inovativnost pošto nove ideje teško mogu da se razviju u okruženjima u kojima se ljudi osećaju izolovano  u odnosu na svog poslodavca i svoje timove.

S ciljem da se obezbedi najbolja moguća podrška za zaposlene, najvažnije je da menadžeri poseduju veštine neophodne za funkcionisanje u ovom novom hibridnom svetu. Za uspešno maksimiziranje potencijala timova koji rade od kuće ili kombinovanih timova potrebne su druge grupe veština, ne samo kada je u pitanju postizanje osnovnih poslovnih  ciljeva već i kada je u pitanju ohrabrivanje, razvoj i implementacija novih ideja. Imajući to u vidu, obnavljanje programa treninga za lidere timova predstavljaće važan korak napred za mnoge kompanije.

Izazovi za kompanije biće pokušaji da se obezbedi povezanost između članova tima i da članovi timova imaju priliku da jasno vide kako njihov timski rad  doprinosi realizaciji vizije kompanije. Uspešni timovi  biće ocenjivani po tome koliko su produktivni kao i po osećanju zajedništva, empatije i poverenja koji svaki član tima oseća.

U pripremi istraživanja Microsoft je sarađivao sa Boston Consulting Group, KRC Research i Dr Majklom Parkom sa Poslovne škole Wharton, koji su pomogli pri izradi smernica za poslodavce koji žele da pomognu timovima koji rade na daljinu i kombinovanim timovima da dostignu svoj puni potencijal.

Share.

Leave A Reply