Budućnost AI chat robota

0

Veštačka inteligencija postaje jedna od glavih tema danas, a tome je doprinela pojava generativnih AI chat botova, odnosno ChatGPT i sličnih aplikacija za ćaskanje, koje su promenile percepciju veštačke inteligencije i njenih mogućnosti. Podstaknuti ovim rastućim trendom, sve više organizacija i kompanija širom sveta pribegava AI chat robotima u želji da uštede dragoceno vreme ili automatizuju zadatke.

Ipak, ishitreni pokušaji da se iskoristi  potencijal veštačke inteligencije , često ugrožava bezbednost i privatnost. U žurbi da ih primene u svojim poslovnim procesima, kompanije se suočavaju sa posledicama nepromišljene upotrebe takvih alata, zbog preteranog oslanjanja na njih.

Slaba veštačka inteligencija se koristi za učenje algoritama dizajniranih za obavljanje jednog zadatka te nije sposobna da uči samostalno i često joj nedostaje kontekst da pruži detaljne procene. Ne postoji tačna procena o tome kada bi mogla biti razvijena jaka veštačka inteligencija. Prema mišljenjima stručnjaka, to bi moglo potrajati nekoliko decenija do čak jednog veka. Šta možemo očekivati od postojećih generativnih alata do tada i kako će izgledati njihova budućnost?

Sve veći broj platformskih integracija/dodataka

AI dodaci za Chatbot su noviteti koji mogu da nadograde mogućnosti pretraživanja i odgovora Chatbot-a dodavanjem više konteksta za specifične upotrebe. OpenAI, laboratorija za veštačku inteligenciju, počela je da uvodi dodatke za ChatGPT u martu 2023. godine, u partnerstvu sa agregatorima za pretragu putovanja, kompanijama za obaveštavanje o politici i tržištu, uslugama rezervacije restorana i drugima. U početku je započeta saradnja sa grupom odabranih programera, a u međuvremenu je ponuda dodataka značajno proširena i sada obuhvata stotine dostupnih integracija koje su razvili laboratorija OpenAI i programeri trećih strana. Definitivno je da ćemo u budućnosti videti mnogo više potencijalnih integracija, koje će omogućiti da AI chat roboti pružaju preciznije odgovore.

AI poslovi na zahtev

Široka primena AI chat robota dovela je, ne samo do debate o tome koje industrije mogu imati koristi od generativne veštačke inteligencije, već i do toga koji zadaci se mogu u potpunosti poveriti nevidljivim pomoćnicima. Iako veštačka inteligencija zaista može da obavlja veliki broj rutinskih zadataka, još joj nedostaje ljudska inteligencija koja bi doprinela oponašanju ljudskog mozga u povezivanju obrazaca. Ipak, ne može ga zameniti kao celinu, da razmišlja „izvan okvira“ ili da osmišljava nove ideje.

Ono što veštačka inteligencija najbolje radi jeste da povećava postojeće ljudske sposobnosti, automatizuje i ubrzava obavljanje svakodnevnih zadataka, pomažući zaposlenima da se fokusiraju na važnije dužnosti koje zahtevaju inventivniji pristup. Kako će ljudi biti više informisani o mogućnostima veštačke inteligencije, strahovi od njenog remetilačkog potencijala u pogledu zapošljavanja ljudi će ustupiti mesto povoljnim odnosima, u kojima zaposleni mogu da povećaju svoju efikasnost koristeći AI botove kao svoje pomoćne asistente sa punim radnim vremenom, koji preuzimaju svakodnevne zadatke i time štede svoje vreme.

Poboljšana regulativa i sporiji razvoj tehnologije

Kako je upotreba generativnih AI chat botova sve prisutnija – a ujedno je izazvala zabrinutost za privatnost ili bezbednost podataka – verovatno možemo očekivati da regulatori razvijaju sve više zakona za kontrolu primene i upotrebe AI. Regulativa o veštačkoj inteligenciji će se verovatno razvijati u širem kontekstu rastuće tendencije lokalizacije podataka.

Slično razvoju drugih tehnologija, veća kontrola koja je u vezi sa primenom veštačke inteligencije koju budu sprovodili regulatori, usporiće tempo kojim će AI biti razvijan.. Kako u pogledu potencijalnih zabrinutosti za privatnost i bezbednost, veštačka inteligencija ima mnogo zajedničkog sa tehnologijama u cloud-u, te bi politike mogle da idu istim putem kao i regulacija korišćenja cloud-a.

Šira upotreba veštačke inteligencije i izazov za sajber kriminalce

Velika je verovatnoća da ćemo svedočiti kontinuiranom rastu i inovacijama generativne veštačke inteligencije u budućnosti, u različitim industrijama. Međutim, pretnja koju predstavljaju generativni napadi zasnovani na veštačkoj inteligenciji takođe mogu evoluirati, pošto više slučajeva upotrebe neizbežno proširuje mogućnost potencijalnog napada. Kako bi kompanije bile pripremiljene za ovo, biće potrebno da investiraju u nove bezbednosne mere i tehnologije koje mogu otkriti i blokirati ove vrste napada. Takođe, veoma je bitno ostati oprezan i prilagoditi se novim pretnjama koje su budu pojavljivale, usko sarađujući sa stručnjacima za sajber bezbednost i dobavljačima sigurnosnih tehnologija, kako bi osigurali zaštitu svoje imovine.

Share.

Leave A Reply