Biznis fokus za 2024: Intenzivna digitalna transformacija kao strateški imperativ

0

Digitalna transformacija i tokom 2024. godine ostaće ključan izazov za poslovanje, složilo se više od 150 finansijskih direktora kompanija iz 16 zemalja u istraživanju u kojem su učestvovali CFO-i nekih od najvećih kompanija iz našeg regiona.

U istraživanju nezavisne konsultantske kuće Horváth, finansijski direktori podelili su očekivanja za 2024. u vezi sa daljom digitalnom transformacijom i ostvarivanjem poslovnih ciljeva svojih kompanija.

Iako još uvek ne očekuju ekonomski stabilniji period, zanimljivo je kako CFO-i ocenjuju troškove finansiranja, opšti ekonomski rast, inflaciju i ostvarivanje strateških ciljeva kao značajno manje izazove u odnosu na izazove dalje digitalne transformacije kompanija u kojima rade.

Uloga CFO-a jedna je od centralnih tokom digitalne transformacije, budući da upravo oni određuju prioritetne aktivnosti i alociraju potrebne resurse za tako velike korake na nivou kompanije. Više od 80 odsto ispitanika smatra digitalnu transformaciju veoma važnim prioritetom, a prosečno planiraju da čak 23 odsto godišnjeg budžeta odvoje za potrebe digitalne transformacije. Osim pronalaska potrebnih veština i prilagođavanja poslovnih procesa, CFO-i prepoznaju stvaranje neophodne kulture kao jedan od ključnih faktora uspeha kompanija u digitalnom dobu, s čim je trenutno zadovoljno samo 22 odsto ispitanika“, izjavila je Maria Boldor iz konzultantske kuće Horváth.

Učesnici istraživanja složili su se u zaključku da je digitalna transformacija strateški prioritet, a poseban naglasak za poslovanje tokom 2024. stavili su na adekvatno korišćenje podataka, odnosno data exploitation, upravljanje internet sigurnošću, kao i prilagođavanje poslovnih procesa i veština zaposlenih upravo digitalizaciji. Za kvalitetnu i uspešnu digitalnu transformaciju ispitanici kao prepreke i izazov navode nedovoljno dobar nivo upravljanja procesom uvođenja i sprovođenja same transformacije unutar kompanije, ali i nedostatak veština finansijskog kadra u tom domenu.

Svakako, ispitanici su saglasni u stavu da uvođenje digitalne transformacije dugoročno znatno smanjuje troškove i može da rezultira porastom prihoda od 12 odsto. Uvereni su da će im upravo digitalizacija procesa omogućiti bolje finansijsko planiranje i osigurati brže i kvalitetnije donošenje odluka.

Share.

Leave A Reply