Asseco: Kako transformisati bankarske usluge u Srbiji?

0

Sa razvojem novih tehnologija, transformiše se uloga korisnika bankarskih usluga, nastaju novi biznis modeli, nameću se nove potrebe poslovnih i privatnih korisnika, pa i banaka kao pružalaca. Tako, sada građani i poslovni korisnici bankarskih servisa pre svega očekuju brzu uslugu uz laku komunikaciju. Po pravilu, oni neretko menjaju provajdera bankarskih usluga, prateći trenutno najbolju ponudu koju će prihvatiti uz najmanje administrativnih aktivnosti. Transformacija poslovanja je proces u kome banke teže da ostanu konkurentne, uz specifične poteškoće.

Kako transformisati bankarske usluge u Srbiji, da bi se sustigla i prevazišla očekivanja korisnika, uz otvaranje prostora za agilno i inovativno bankarsko poslovanje?

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply