Aprilske obuke Trening centra Beograd kompanije Ingram Micro

0

I drugi kvartal 2023. u Ingram Micro Trening centru Beograd počeo je radno. Već  početkom aprila održan je Business Analysis treningnamenjen onima koji se usavršavaju u ulozi poslovnog analitičara ili nadgledaju i/ili rade sa poslovnim analitičarima, a i za ostatak meseca predviđene su značajne obuke.

Cisco Viptela SD-WAN bootcamp  

CISCO Systems je vodeći svetski proizvođač opreme za umrežavanje i lider u inovativnim tehnologijama. Njegova rešenja i proizvodi obezbeđuju da mreže, kako privatne tako i javne, funkcionišu sa maksimalnim performansama, sigurnošću i fleksibilnošću, a Ingram Micro, organizujući odgovarajuće obuke, stara se da stručnjaci u partnerskim kompanijama na najbolji način rukuju njima.

Tako će na kursu za Cisco Viptela SD-WAN, koji će biti upriličen u terminu 10 – 12. april, polaznici moći da se upoznaju sa proizvodom koji je najbliža alternativa privatnim MPLS VPN servisima. Kada je u pitanju Viptela, performanse QoS aplikacije postižu se putem WAAS (ugrađeno TCP WAN ubrzanje i optimizacija), zajedno sa mogućnošću detektovanja problema sa mrežom i izborom putanja javnog clouda radi izvršavanja SaaS aplikacije.

Takođe naučiće kako Viptela SD-WAN radi, za šta se koristi i koje benefite donosi. A glavne koristi ostvaruju se u ključnim oblastima kao što su centralizovano upravljanje, povećanje propusnog opsega, optimizacija rada aplikacije, bezbedan direktan pristup internetu, Middle Mile optimizacija, Cloud OnRamp za IaaS, Cloud onRamp za SaaS, Cloud onRamp za SaaS i analitika.

Dakle, Cisco Viptela SD-WAN je visokopouzdano i otporno rešenje koje poseduje bogatstvo funkcionalnosti koje uključuju optimizaciju clouda, bezbednost i naprednu analitiku, što daje dodatni smisao i značaj obukama za dalje ovladavanje njime, a upravo takva je ova koju organizuje Trening centar Beograd.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7

Petodnevni kurs VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7 biće održanod 10. do 14. aprila 2023. Kurs, čija ciljna grupa su sistem administratori i sistem inženjeri, obuhvata intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture za organizacije bilo koje veličine, a predstavlja osnovu za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.

Pohađanjem ovog kursa ispunjava se uslov za trening za dobijanje sertifikata VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) .

Kao preduslov za njegovo pohađanje, polaznici kursa moraju da poseduju iskustvo u administriranju sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima.

Ciljevi kursa su da po njegovom završetku polaznici budu osposobljeni da: 

 • opišu softverski definisan data centar (SDDC)
 • objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi
 • opišu prednosti i mogućnosti VMware Skylinea
 • instaliraju i konfigurišu ESXi hostove
 • postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance
 • koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera
 • upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance
 • kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima
 • opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere
 • konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž
 • kreiraju VMware vSphere VMFS skladišta podataka i upravljaju njima
 • koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i snapshotova
 • kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci
 • upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine
 • migriraju virtuelne mašine pomoću VMware vSphere vMotiona i VMware vSphere Storage vMotiona
 • kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
 • diskutuju o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSpherea
 • koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji na ESXi hostovima i virtuelnim mašinama

Kurs je pideljen u deset modula (Course Introduction, Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center, Virtual Machines, vCenter Server, Configuring and Managing Virtual Networks, Configuring and Managing Virtual Storage, Virtual Machine Management, Resource Management and Monitoring vSphere Clusters, vSphere Lifecycle Management).

Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management

Ingram Micro doo Beograd kao Value Added Distributor (VAD) i autorizovani Veeam trening centar pomaže svojim poslovnim partnerima da ostvare sva potrebna tehnička znanja i kompetencije potrebne za sticanje boljih uslova poslovanja sa Veeam kompanijom i njima kao VAD distributerom.

Trodnevni kurs Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management prilagođen je potrebama svih onih koji su odgovorni za konfigurisanje, upravljanje i podrškuVeeam Availability Suite v11 okruženja.

Obuka, koju u Veeamu opisuju kao „tehnički duboki zaron u tematiku, fokusiran na podučavanje IT profesionalaca veštinama potrebnim za konfigurisanje, upravljanje i podržavanje Veeam Availability Suite v11 rešenja“, biće održana od 17. do 19. aprila.

Pored uvodnog dela, sadržaj kursa obuhvata izgradnju sposobnosti backupa i replikacije, sekundarne backupe, napredne mogućnosti skladištenja, zaštitu podataka u cloudu, obnavljanje iz backupa, oporavak iz replike, testiranje backupa i replikacije, Veeam Backup Enterprise Manager and Veeam ONE i konfigurisanje backupa.  

Uz obimne praktične laboratorije, predavanja omogućavaju administratorima i inženjerima da efikasno upravljaju podacima u tehničkom i poslovnom okruženju koje se stalno menja, donoseći opipljivu korist preduzećima u digitalnom svetu.

Kurs je namenjen osobama odgovornim za konfigurisanje, upravljanje ili podršku Veeam Availability Suite v11 okruženja, a polaznici treba da budu iskusni stručnjaci sa solidnim znanjem o serverima, storidžu, umrežavanju i virtuelizaciji. 

Nakon završenog kursa polaznici će biti u stanju da:

 • opišu scenario korišćenja Veeam Availability Suite komponenti i relevantnost za njihovo okruženje
 • efikasno upravljaju dostupnošću podataka na licu mesta, u cloudu i hibridnim okruženjima
 • obezbede ispunjavanje Recovery Time Objectives (RTOs) i Recovery Point Objectives (RPOs)
 • konfigurišu Veeam Availability Suite da bi obezbedili efikasnu zaštitu podataka
 • prilagode se rastućim tehničkim i poslovnim potrebama organizacije za zaštitom podataka
 • osiguraju da oporavak bude moguć, efikasan, efektan, bezbedan i u skladu sa poslovnim zahtevima
 • obezbede vidljivost resursa poslovnih podataka, izveštaja i dašborda radi praćenja performansi i rizika

Završavanjem ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita Veeam Certified Engineer (VMCE) 2021.

Kaspersky Endpoint Security and Management

Oni koji su propustili ovaj kurs u prvom kvartalu 2023. imaju priliku da to nadoknade 18. i 19. aprila.  

Kurs, koji je namenjen isključivo klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1., obuhvata osnove od instalacije do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Securitya, a priprema polaznike za polaganje sertifikacije 002.11.1.

Podešavanja polisa i zadataka u Security Centru za Kaspersky Endpoint pokriveni su kroz praktične primere, a polaznicima se prenose trenutne empirijske vrednosti „od prakse do prakse“. 

Po završetku kursa, polaznici će znati kako da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži. Polaznicima su obezbeđeni alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Sveobuhvatan program kursa podeljen je u nekoliko celina (Instalacija, Upravljanje zaštitom, Kontrola, Održavanje), a dopunjavaju ga brojne laboratorijske vežbe (instalacija Kaspersky Security Centra, instalacija Kaspersky Endpoint Securitya, instalacija Kaspersky Endpoint Security za Windows na mobilnom telefonu, kreiranje i upravljanje strukturom kompjutera,  konfigurisanje Anti-Virus fajla, konfigurisanje zadataka za pretragu virusa, konfigurisanje izuzetaka za foldere, konfigurisanje izuzetaka za Web Anti-Virus, konfigurisanje Mail Anti-Virusa, konfigurisanje Network Attack Blockera, konfigurisanje zaštite protiv ransomwarea, konfigurisanje firewalla za kompjutere van kancelarije, konfigurisanje izuzetaka od Self-Defensea, konfigurisanje zaštitnih lozinki za Kaspersky Endpoint Security, konfigurisanje kontrole pokretanja aplikacija, blokada pokretanja programa na mreži, odbijanje pristupa USB Flasheva, podešavanje dozvola za prenosne medije, konfigurisanje Web Controle, konfigurisanje dashboarda, konfigurisanje pomoćnih alata, prikupljanje tragova, Backup i Restore u Kaspersky Security Centru).

Preduslov za pohađanje ovog kursa je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i IT Securitya.

Cisco Meraki 360

Cisco Merakijeva rešenja za umrežavanje ivica, ogranaka i kampusa kojima se upravlja u cloudu donose jednostavnost mrežama poslovne klase. Meraki pruža administratorima mreže vidljivost i kontrolu, bez troškova i složenosti tradicionalnih arhitektura.

U kompaniji podsećaju da se većina dostupnih tehnologija koje su nam pojednostavile život na poslu i kod kuće razvila kroz inovacije pojedinaca koji su bili pioniri koji su posedovali stručnost i dalekovidost potrebne da se zamisli svet bez ograničenja. Tako je, kažu, i Cisco Meraki nastao iz želje da se dizajniraju i implementiraju pojednostavljena IT rešenja za upravljanje cloudom za organizacije koje žele da provedu više vremena na inovacijama a manje baveći se zbrkanim, složenim, nepouzdanim mrežama.

Uočavajući  konstantnu želju partnera da uče o rešenjima kompanije Cisco na obukama koje se odvijaju „licem u lice“, odnosno omogućavaju komunikaciju sa instruktorom ili kolegama, bilo jedan na jedan ili u grupnom okruženju, Ingram Micro Trening centar Beograd organizuje program obuke Meraki 360 koji im omogućava upravo to.

Meraki 360 je poludnevna, praktična, kompletna obuka koju vode distributeri autorizovani za Meraki. Ovu obuku Ingram Micro Trening centar organizuje 25. aprila.

Meraki 360 sesija učesnicima daje priliku da koriste i interaktuju sa celokupnim Meraki end-to-end rešenjem u praktičnom laboratorijskom formatu. Polaznici će imati priliku da nauče da konfigurišu i testiraju prave uređaje pod vođstvom instruktora sertifikovanih za Meraki i postići će istinsko razumevanje toga kako ovo moćno rešenje može pojednostaviti i osnažiti njihovo poslovanje i poslovanje njihovih klijenata.  

Kontakt i dodatne informacije

Mnogi veruju da nas tehnologija može povezati, osnažiti i pokrenuti napred. Onda  su treninzi poput ovih, koji polaznicima omogućavaju kontinuiranu edukaciju, usavršavanje i upoznavanje sa vrhunskim proizvodima i rešenjima, ne samo put ka ličnom napredovanju nego i ka poslovnom prosperitetu.

Više informacija o njima, ali i drugim obukama Trening centra Beograd zainteresovani mogu dobiti od Ingram Micro tima, putem e-mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568.

Share.

Leave A Reply