Agencija Grayling objavila novi izveštaj „Kreiranje prednosti u 2023: Kako dosegnuti i uticati na publiku”

0

Izveštaj identifikuje pet ključnih oblasti na koje kompanije treba da se fokusiraju kako bi stvorile komunikacijsku prednost u 2023. godini.

Grayling, vodeća globalna agencija za komunikacije, objavila je novi izveštaj pod nazivom „Kreiranje prednosti u 2023: Kako dosegnuti i uticati na publiku” – identifikujući pet ključnih oblasti na koje kompanije treba da se fokusiraju kako bi stvorile komunikacijsku prednost u 2023. godini.

Prva oblast koju izveštaj pokriva je povezivanje sa fragmentisanom publikom. U izveštaju se ističe kako je publika nastavila da se fragmentiše i razdvaja, što otežava mogućnost dopiranja do nje. Grayling preporučuje korišćenje naprednih podataka za prilagođavanje pristupa koji stvara privlačan i deljiv sadržaj koji odgovara motivaciji i interesovanjima publike.

Drugi trend je „digital hyperloop“ koji se odnosi na ubrzane promene u tehnologiji i kulturološkim trendovima zbog kojih je dugoročno planiranje postalo izuzetno teško. Grayling savetuje kompanijama da se fokusiraju na ideje sa kojima će se ljudi povezati i da budu spremne da se brzo prilagode promenljivim trendovima i raspoloženju javnosti.

Kao treći trend, u izveštaju se naglašava potreba za internom komunikacijom koja je, nakon pandemije, nepovratno promenila odnose unutar kompanija. Zaposlene manje pokreće novac, a više uslovi, benefiti, obuke i vrednosti. Grayling ističe da je ovaj trend stavio značajnu odgovornost na interne komunikacije i izazov pred menadžere ljudskih resursa da zadovolje širok spektar potreba među različitim generacijama.

Četvrti trend je evolucija veštačke inteligencije. Grayling naglašava rastući značaj veštačke inteligencije u oblasti PR-a i komunikacija, ističući ulogu alata za pisanje koji su potpomognuti tehnologijom veštačke inteligencije kao što je ChatGPT, i aplikacija za fotografije kao što je Midjourney. U izveštaju se navodi da kompanije moraju da razumeju ulogu novih alata potpomognutih tehnologijom veštačke inteligencije, da obuče svoje zaposlene kako da ih koriste i da budu svesne zamki kao što su nedovoljna provera činjenica, kršenje autorskih prava, kao i plagijatorstvo.

Konačno, izveštaj se dotiče tzv. post-purpose sveta, u kom su potrošači oprezni kada je u pitanju purpose-washing taktika i mogu sa distance da uoče jaz između reči i dela. Grayling preporučuje organizacijama da pokažu svoju svrhu delima, a ne rečima.

„Izveštaj nudi dragocene uvide u izazove i mogućnosti sa kojima se kompanije suočavaju u komunikaciji sa svojom publikom“, rekao je Robert Škunca, direktor za Srednju i Istočnu Evropu agencije Grayling. „Verujemo da razumevanjem i korišćenjem pet trendova koje smo identifikovali, kompanije mogu da steknu stvarnu prednost tokom 2023. godine, a i kasnije” zaključuje Škunca.

Share.

Leave A Reply