Oracle IMPACT Day 2018

0

Izveštaj: Vesna Kovačević

U organizaciji kompanije Oracle Srbija i Crna Gora, u hotelu „Metropol“ u Beogradu, 25. septembra 2018. održana je konferencija Oracle IMPACT Day, u okviru koje je, kao centralna tema, predstavljanjen zajednički projekat Vlade Republike Srbije i Oracla – Državni Oracle Cloud, moderna i sigurna platforma elektronske uprave za pružanje efikasnih usluga građanima, privredi i državi i zaštitu privatnosti podataka.

Naime, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije i kompanija Oracle, posredstvom sertifikovanih partnera, potpisali su državni ugovor o nabavci hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, centralizaciju i konsolidaciju baza podataka i softverskih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji – registar građana, ličnih karti, adresnih podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa i mnogih drugih.

Centralizacija najbitnijih državnih IT sistema je omogućena zahvaljujući najsavremenijem IT sistemu – Državnom Oracle Cloud sistemu, koji predstavlja modernu i sigurnu platformu za razvoj državne uprave kao efikasnog servisa građana i privrede. Srbija je zahvaljujući tome postala prva zemlja u centralo-istočnoj Evropi, a druga u Evropi, posle Velike Britanije, koja je uspostavila Državnu Oracle Cloud infrastrukturu.

Značaj ovog projekta za obe ugovorne strane, naglasio je i Leopoldo Boado, regionalni potpredsednik kompanije Oracle, u svojoj izjavi za medije.

Konferenciju je otvorio Vladimir Knežević, generalni direktor Oracle Srbija i Crna Gora, a prisutne je pozdravio i Leopoldo Boado, ukazujući na cloud, veštačku inteligenciju i mašinsko učenje kao na tri ključne inovacije, čijoj primeni je bilo posvećeno više predavanja u nastavku konferencije.

Glavno predavanje na konfereneciji održao je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu u Vladi Republike Srbije, koje se odnosilo upravo na benefite koji su ostvareni prvim državnim ugovorom sa kompanijom Oracle, gde se očekuje da će zahvaljujući njemu država ostvariti uštedu od oko 2 miliona evra kroz centralizovanu nabavku hardvera, licenci i usluga, a uvođenjem Državnog Oracle Cloud centra i njegovom eksploatacijom u narednom periodu treba da se ostvari i dodatna korist kroz smanjenje troškova održavanja, upravljanja i migracije podataka.

Kroz vrlo sadržajna predavanja prisutni na konferenciji su mogli da se bliže upoznaju i sa blockchain tehnologijom, mogućnostima da je preduzeća koriste u svom poslovanju, primerima njene upotrebe u različitim industrijama, kao i izazovima koje to donosi i načinu na koji Oracle adresira ove izazove.

Stručnjaci kompanije domaćina takođe su objasnili viziju i strategiju Oracle autonomne cloud platforme, odnosno autonomnih cloud servisa, kao i viđenje primene IoT rešenja, posebno u razvoju koncepta pametnih gradova.

Šestočasovni „let“ kroz cloud i druge inovativne tehnologije , na koji je učesnike konferencije povela „posada“ sastavljena od stručnjaka Oraclea, uspešno je „prizemljen“ predavanjem Mine Mićanović, Cloud Platform Representativea, koja je u ime organizatora zatvorila skup.

Share.

Comments are closed.