„Postanite proaktivni koristeći Cloud i prediktivne tehnologije“

0

Prednosti Schneider Electric rešenja

Sa rešenjima za upravljanje infrastrukturom na licu mesta već smo bili u mogućnosti da pojednostavimo način na koji operateri u data centrima prate IT infrastrukturu time što smo im obezbedili rešenje bez VPN-a. Danas, sa DCIM rešenjima na bazi cloud tehnologije smo u mogućnosti da obezbedimo vidljivost onoga što se dešava u ključnim segmentima vaše fizičke IT infrastrukture sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku i sa bilo kog uređaja. Marcis Randa, Software Sales Manager CEE/SEE and Baltics – Schneider Electric IT Digital Services & Software kaže da je rešenje EcoStruxure IT pravi i pouzdan partner za donošenje pravovremenih i ispravnih poslovnih odluka u bilo kom biznis okruženju. O prednostima Schneider Electric rešenja govorio je na DATUM konferenciji koja je održana u Beogradu 16. i 17. aprila.

Šta objedinjuje rešenje EcoStruxure IT i čini ga pouzdanim partnerom u donošenju strateških odluka poslovanja?

Zahvaljujući rešenju EcoStruxure IT koristimo veštačku inteligenciju i mašinsko učenje da uočimo trendove i nedostatke pre nego što do njih dođe. Usaglašeni alarmi omogućavaju da vi i vaši kupci utvrdite da li je ono što se trenutno dešava bitno ili nebitno i tako se fokusirate na ono što je važno. Ovim smo dokazali da smo uspeli da smanjimo buku alarma za 76 odsto. Da biste u tome uspeli, potrebni su vam veliki podaci i to baš veliki podaci. Proučavanjem hiljada podataka – danonoćno, pošto cloud nikad ne spava, možemo sve što naučimo da primenimo na sve ostalo.

Odličan primer za to je da smo zahvaljujući analizi ustanovili da praćenjem temperature u blizini UPS baterija i načina na koje se one vremenom prazne i pune možemo da odredimo kada baterije više neće funkcionisati, kako treba tada, kada je to zaista potrebno, na primer kada nestane struje. To bi bilo katastrofalno za IT sistem i dešava se češće nego što mislite. Sada kada smo uočili obrasce, možemo da idenifikujemo sve potencijalno neispravne baterije, bez obzira na starost i

vreme servisa. Rešićemo taj problem zato što treba da se reši, a ne zato što su one stare osam godina ili nam kalendar kaže da je vreme za to. Treba napomenuti da ovo rešenje funkcioniše bez obzira na  marku opreme. Primenjivo je na SE opremu, ali i na sve drugo.

Zašto je DMaaS rešenje važno?

IT industrija je danas mnogo drugačija nego pre pet godina i karakterišu je glavni trendovi kao što su IoT (InternetofThings), edge računarstvo itd. Nedavne studije pokazuju da ćemo do 2020. godine imati 31 milijardu povezanih stvari, uz digitalni saobraćaj koji raste za više od 20 odsto godišnje. Tehnologija je danas takva da skoro svi uređaji mogu da se povežu, što zahteva sve veće upravljanje i praćenje. Svi nosimo sa sobom mobilne telefone i koristimo računarsku podršku u edge okruženjima, što znači da dolazi od velikog odstupanja od tradicionalnog modela data centra koji danas koristimo (40 odsto IoT podataka u takvom okruženju će biti sačuvano, obrađeno i analizirano i na osnovu toga će se adekvatno postupati). Svi ovi trendovi i činjenice navode na zaključak da bez strateškog osmišljavanja i pomoći ovo ne može da se nastavi na isti način kao danas i kompanije treba da promene način upravljanja i praćenja kako bi dostigle potreban nivo efikasnosti pri upravljanju hibridnim okruženjima (edge, javni/privatni cloud,kolokacija).

Da bi rešio postojeće i buduće izazove koje kupce očekuju u upravljanju i praćenju ovih hibridnih okruženja, Schneider Electric je uveo DMaaS rešenje na bazi cloud tehnologija pod nazivom EcoStruxure IT. DMaaS je prirodan sledbenik tradicionalnih DCIM rešenja u čemu Schneider Electric ima bogato iskustvo u kreiranju vodeće svetske DCIM platforme. Primenom ovog iskustva smo kreirali arhitekturu softvera kao servisa na bazi cloud tehnologija bez obzira na marku uređaja koji će u budućnosti bezbedno upravljati data centrima i edge i hibridnim IT
okruženjima. EcoStruxure IT dodatno usavršava DCIM uvođenjem arhitekture upravljanja data centrom kao servisom (DMaaS), specijalno namenjene hibridnim IT okruženjima i data centrima. Ova arhitektura

za sve uređaje bez obzira na proizvođača uspostavlja nov standard proaktivnog uvida u ključne elemente koji utiču na ispravnost i dostupnost IT okruženja, uz mogućnosti davanja preporuka u realnom vremenu za optimizaciju učinka infrastrukture i smanjenje rizika bez kapitalnih troškova.

Koje su prednosti po kupce i šta je novo u odnosu na prethodno rešenje?

U povezanom svetu današnjice je više nego ikad ranije važno da se zaštite važne informacije i podaci. Osigurajte da fizička infrastruktura vašeg data centra može brzo da se prilagodi i tako podrži buduće zahteve uslovljene internetom stvari i rastom – u cloud i edge okruženju – bez dovođenja u pitanje dostupnosti ili operativne efikasnosti. Današnja tradicionalna DCIM rešenja su sposobna da znaju šta se dogodilo sa opisnim podacima i čak možemo da proniknemo u to zašto je do toga došlo, što je do sada bilo najbitnije, ali sada se okrećemo nečemu još većem – zašto je do toga došlo uz pomoć sveobuhvatnije analize; šta će se desiti uz pomoć prediktivnije analize i, konačno, koje korake treba preduzeti da bi se izazovi rešili.

Koje su ključne prednosti ovog operativnog rešenja?

Globalna vidljivost je moguća širom hibridnog ekosistema – sa bilo kog mesta – uz pristup jednim klikom na pametnom telefonu i internetu (centralizovano praćenje IT infrastrukture i uređaja). Ono što bih istakao brojni različiti alarmi sa uređaja su sjedinjeni prilikom incidenata i sve dobijate putem pametnih telefona. Praćenje uređajaja  putem prikupljanja podataka u otvorenom sistemu sa svih uređaja bez obzira na marku. Moguća je i primena mašinskog učenja – predviđanje potencijalnih rizika korišćenjem globalnih parametara i analize u celokupnom sistemu podataka EcoStruxure rešenja, jednostavnija je postavka i fleksibilan model plaćanja po korišćenju, postoji automatsko ažuriranje. Takođe, uz ovaj model poslovanja moguće je postići balans između poslovnog i privatnog života zaposlenih, jer je pristup moguć sa bilo koje mreže i uređaja.

Share.

Leave A Reply