Internet u Srbiji: bez zagušenja

0

Internet ogledalo intervju: Zoran Perović, CEO, Serbian Open Exchange (SOX).

Razgovarao: Zoran Kovačević

U vreme pandemije korona virusa prinuđeni smo da menjamo način na koji smo do sada radili, učili i informisali se. Vanredno stanje uvedeno u Srbiji primoralo je sve kompanije, koje za to imaju uslova, da svoj rad organizuju na daljinu, odnosno da omoguće zaposlenima da rade iz njihovih domova. Za ovo je neophodna kvalitetna internet infrastruktura. U kakvom je ona stanju i kako trenutno finkcioniše? Prva i najlogičnija adresa na koju se treba obratiti da bi se dobili pravi odgovori na ova pitanja svakako je kompanija SOX koja predstavlja centralnu nacionalnu tačku za razmenu internet saobraćaja u Srbiji. Naš sagovornik je Zoran Perović, direktor i vlasnik SOX-a. Redakcija “Internet ogledala” mu se još jednom zahvaljuje za izdvojeno vreme kako bismo realizovali ovaj mail intervju i našim čitaocima pružili uvid iz prve ruke o tome da li je vitalnost interneta u Srbiji u vanrednim okolnostima na zadovoljavajućem nivou.

Poslovanje u vreme vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom je svakako nešto za čega se privreda bilo koje zemlje, pa ni naše, nije pripremala. Recite nam kakva je situacija po pitanju interneta kod nas i koliko su SOX sistemi i linkovi opterećeni u ovakvoj situaciji?

Ne bismo se složili sa konstatacijom da se privreda nije pripremala. Mnogobrojni su napori, pa čak i vežbe, obavljeni u cilju prevencije problema u vanrednim situacijama. Komunikaciona infrastruktura je sasvim sigurno projektovana da izađe na kraj sa povećanim obimom saobraćaja. Servisne platforme (striming, www serveri, platni promet, kolaboracione platforme, itd.), s druge strane, se dosta teže prilagođavaju ponuđenom povećanju saobraćaja i opterećenja i zahtevaju više vremena za upgrade.

SOX je centralna nacionalna tačka za razmenu internet saobraćaja u Srbiji i kao takva je od strane Države proglašena za Infrastrukturu od posebnog značaja za IKT u Srbiji. To je s jedne strane čast, a s druge strane je obaveza da SOX usluga bude visokoraspoloživa, dostupna, kvalitetna, bez obzira na spoljne uslove funkcionisanja. Mi smo taj zadatak jako ozbiljno shvatili od samog nastanka SOX-a, i visoka raspoloživost i visok kvalitet su ugrađeni u same temelje našeg funkcionisanja.

SOX oprema je raspoređena u najvećim i najkvalitetnijim data centrima u Srbiji. Prisutni smo u Telekom data centru, Telenor data centru, Beotel data centru, SBB data centru, u oba Orion data centra u Beogradu, a i 200 km južnije u NINET data centru u Nišu. Centralne lokacije, takozvana okosnica/backbone, su urađene u HA-High Availability konfiguraciji, udvojenim uređajima Servisne platforme su kao i komunikacione platforme udvojene i raspoređene po različitim data centrima vrhunske raspoloživosti.

Najveći korisnici su na vreme uradili upgrade svojih veza ka SOX-u, ali zbog porasta saobraćaja, u toku je još nekoliko upgrade-a. Ka najvećima operaterima veze su 100 G ili Nx10 G i za sada nema zagušenja niti na korisničkim linkovima niti na SOX backbone linkovima između različitih data centara. Trend rasta saobraćaja je značajan, ali ne i alarmantan, i kreće se u rangu 5-6% na dnevnom nivou.

SOX oprema je raspoređena u najvećim i najkvalitetnijim data centrima u Srbiji. Prisutni smo u Telekom data centru, Telenor data centru, Beotel data centru, SBB data centru, u oba Orion data centra u Beogradu, a i 200 km južnije u NINET data centru u Nišu. Centralne lokacije, takozvana okosnica/backbone, su urađene u HA-High Availability konfiguraciji, udvojenim uređajima obezbeđujući vrhunsku raspoloživost, a udvojenim linkovima i povezanost sa ostatkom SOX mreže.

U SOX-u se nalaze i velike serverske farme najvećih svetskih društvenim mreža, pretraživača i online-gaming distributera, kao i kompanija specijalizovanih za distribuciju raznih softverskih rešenja. Svi oni rade u okvirima očekivanja, saobraćaj raste, ali za sada daleko od zagušenja.

SOX je partner globalnim provajderima DNS usluga (https://root-servers.org/) koji omogućavaju funkcionisanje globalnog interneta. Svi njihovi root DNS serveri su povezani na SOX okosnicu i locirani u data centrima u kojima je i SOX oprema, a rade “punom parom” s obzirom da iz Beograda opslužuju širi region jugoistočne Evrope. I oni su daleko od bilo kakvog zagušenja.

Ukratko, problema u SOX komunikacionoj infrastrukturi za sada nema, ali je rast saobraćaja značajan i potrebno je pratiti razvoj situacije, pre svega u smislu povećanja kapaciteta i broja linkova ka korisnicima SOX usluga.

Brzina interneta koje isporučuje provajder za koga smo se opredelili našoj redakciji se odnedavno kreću na nivou 30-50% od ugovorene. Smatrate li da najveći operateri u našoj zemlji imaju dovoljno kapaciteta za ovakav scenario?

Ukratko: Postoje mnogi alati za merenje kvaliteta interneta. Pored čuvenog Speedtest-a, koji ima merne servere kod gotovo svakog internet provajdera, u SOX-u se nalaze referentni merni server RATEL-a, Google-a, RIPE-a, CAIDA. Predlažemo korisnicima da sami izmere brzinu svojih veza i u direktnoj komunikaciji sa svojim provajderom prodiskutuju opcije. Poznajući dugo i veoma dobro gotovo sve operatere na tržištu Srbije, smatram da svaki od njih ima rešenje za povećano opterećenje saobraćaja, kao i znanje i kadar potreban da se izbori sa time. Ipak, okolnosti su takve da je nemoguće dati precizan i jednoznačan

odgovor, pa opet predlažem da u direktnoj komunikaciji sa vašim provajderom razmotrite ponuđene opcije.

SOX verovatno prati stanje IXP-ova u svetu. Recite nam kakvo je stanje kod njih?

Sjajna paralela i hvala vam puno na ovom pitanju. SOX od samog početka prati najbolje svetske prakse kako organizacione, tehnološke, tako i tržišne. Kroz mnogobrojne mejling liste NANOG, EURO-IX i drugih, pratimo doslovce svakodnevno razvoj situacije i trudimo se da iz njihovih iskustava učimo i proaktivno reagujemo. Odziv operatora u Srbiji je na zavidnom nivou, komunikacija je brza, koordinacija je pravovremena, a saradnja je oduvek na visokom nivou. Svi IXP imaju izazove, saobraćaj raste neprekidno, a značajan problem predstavlja poslovna praksa najvećih evropskih data centara koji primenjuju izuzetno restriktivna pravila pristupa.

Kakvi su do sada uočeni efekti uticaja aktuelnog korona virusa na internet saobraćaj?

Saobraćaj raste, zagušenja nismo primetili, ali mi u SOX-u vidimo samo zbirne saobraćajne tokove i ne možemo dati odgovor za servisne platforme. Saobraćaj je posledica promene paradigme celog online ekosistema: povećane online aktivnosti korisnika, povećanog korišćenja video platformi, platformi za kolaboraciju, društvenih mreža, online gaming i gambling platformi i drugih nama znanih i neznanih online usluga. U okosnici srpskog interneta svi ključni servisi rade besprekorno. DNS usluge, BGP oglašavanja, rutiranje. Kod svih korisnika.

Pre novonastale situacije pikovi u internet saobraćaju su bili uglavnom u radno vreme i pred kraj radnog vremena. Da li je sada nešto drugačije i da li su se pikovi premestili u druge termine?

Ne, statistika saobraćaja u okosnici srpskog interneta je ostala ista, samo su se povećale ukupne vrednosti.

Koja rešenja pogodna za kolaboraciju na daljinu, odnosno aplikacije koje izazivaju najmanje problema, kako po pitanju stabilnosti tako i po pitanju potrošnje interneta, biste predložili poslovnim korisnicima koji sada uglavnom rade iz svojih domova?

SOX nije prava adresa za ova pitanja, ali svakako ćemo dati sve od sebe da ispratimo porast saobraćaja adekvatnim merama, aktivnostima i komunikacijom sa drugim učesnicima na tržištu, pa i sa provajderima kolaboracionih rešenja.

Share.

Leave A Reply