Inovacije u savremenom poslovanju: blockchain platforma kao garancija kvaliteta i porekla proizvoda

0

[one-third-first]

Kompanije širom sveta se sve više okreću blockchain tehnologiji koja primenu nalazi u gotovo svim industrijama – od  finansijskog sektora, energetike, zdravstva pa sve do komunalnih usluga, javne uprave i startup kompanija koje koriste ovu tehnologiju za stvaranje inovativnih proizvoda. 

Kompanija IBM i konzorcijum kompanija koje se bave rudarstvom i obradom zlata i dijamanata nedavno su najavili pokretanje prve među-industrijske inicijative „the TrustChain Initiative“. Ova inicijativa predviđa primenu IBM blockchain platforme kako bi se pratila kretanja gotovih juvelirskih proizvoda, kroz sve tačke u lancu ove industrije. Osnovni cilj inicijative je postizanje veće transparentnosti procesa nabavke i distribucije dragog kamenja i plemenitih metala. Ovo zapravo znači da se korišćenjem jedne digitalne platforme omogućava veća garancija kvaliteta i autentičnosti nakita.

„Blockchain podrazumeva novu tehnologiju trajnog zapisivanja transakcija i njihovog uvezivanja u blokove koji se ne mogu menjati, što kompanijama omogućava viši nivo pouzdanosti u svakodnevnom poslovanju. Osim povećanja pouzdanosti, blockchain tehnologije omogućuju da sve transakcije budu znatno jednostavnije i troškovno isplativije, čime se postavljaju pretpostavke za širenje troškovno-efikasnih poslovnih mreža. U okviru takvih mreža se, bez potrebe za uspostavljanjem nekog centralnog mesta za nadzor, može pouzdano pratiti i trgovati bilo čime što ima neku vrednost.“,

[/one-third-first]
[one-third]

rekla je Nataša Sekulić, direktorka, IBM Srbija.

Takođe, svaki član blockchain mreže ima sopstvenu kopiju podataka, a svaki dodatak blockchain zapisu overava se konsenzusom svih učesnika. Na taj način, svi učesnici u dotičnoj interakciji uvek imaju najnoviji zapis u kojem se nalaze nove transakcije ili promene u zapisima. Veća sigurnost transakcija, jedinstveno formulisana istinitost zapisa i transparentnost funkcionisanja poslovnih mreža pomaže kompanijama u bržem uspostavljanju poverenja.

Uslovi za primenu Blockchain tehnologije u poslovanju

Poslovne platforme moraju zadovoljiti nekoliko uslova da bi mogle da koriste blockchain tehnologiju – među osnovnima su postojanje jasne, otvorene strukture upravljanja procesima i priprema plana za upravljanje promenama u procesima koje donosi blockchain. Pored toga, kompanija mora zaštititi sve poverljive informacije i ustanoviti jasan nadzor nad sopstvenom blockchain mrežom. Blockchain u poslovnoj primeni zahteva i određenu modularnost – konfiguraciju koja će moći lako da se prilagođava regionalnom zakonodavstvu, industrijskim standardima i tehničkim zahtevima. Kompanija koja želi da primeni blockchain tehnologiju mora imati i programske alate kojima će modelovati svoju mrežu. To modelovanje uključuje imovinu, učesnike, nadzor pristupa i upravljanje transakcijama. Uz to, kompanija mora biti u stanju da integriše aplikacije koje nisu zasnovane na blockchain tehnologiji sa blockchain aplikacijama, ali tako da za to ne mora angažovati previše ljudskih i tehničkih resursa. Još jedan veoma bitan uslov je da kompanija mora znati kako da zaštiti podatke i transakcije koji se nalaze u njenoj blockchain mreži, sama šifrovati svoje podatke, pratiti sledljivost transakcija i zaštiti svoje mreže od potencijalnih napada sa Interneta.

„Svaka blockchain mreža mora biti izgrađena u skladu s otvorenim standardima, mora biti skalabilna, sigurna, razvijena i održavana u skladu s najboljom industrijskom ekspertizom i spremna na uključivanje u nove ekosisteme. U tu svrhu, kompanija IBM nudi širok raspon resursa dostupnih

[/one-third]
[one-third]

klijentima – bez obzira na to da li je reč o podršci programeru pojedincu ili startup kompaniji koja želikrenuti s izradom svoje blockchain mreže ili ako je reč o kompanijama koje žele da transformišu svoje poslovanje pod vođstvom IBM stručnjaka“, izjavila je Nataša Sekulić.

Kompanija IBM, kao predvodnik u razvoju poslovnih blockchain rešenja sarađuje na projektima implementacije ove tehnologije sa više od 400 korisnika.

Špediterska kompanija Maersk koristi blockchain tehnologiju za digitalizaciju svog globalnog lanca snabdevanja, a maloprodajni div Walmart se na ovu tehnologiju oslanja kako bi mogao da garantovao kvalitet i pratio poreklo hrane. Londonska i Tokijska berza hartija od vrednosti takođe su među kompanijama koje koriste blockchain tehnologiju. Najveća ruska banka, Sberbank, ujedno i članica projekta Hyperledger, odabrala je blockchain rešenje kompanije IBM za daljinsko upravljanje uslugama u finansijskim ustanovama.
Primenom u javnoj upravi, takođe se postiže veća transparentnost poslovnih procesa, snižava se cena isporuke usluga i promoviše digitalizacija procesa, što na kraju rezultira većim zadovoljstvom građana.

Budućnost Blockchain tehnologije

Zainteresovanost za blockchain raste iz dana u dan, a ideja o tome kako se blockchain može primeniti u poslovanju sve je više, a više od polovine svih velikih svetskih kompanija ili razmatra primenu ili već primenjuje blockchain tehnologije. Prema istraživanju kompanije Juniper Research taj broj će porasti na dve trećine svih svetskih kompanija i to pre kraja 2018. godine.

Poslovna vrednost blockchain tehnologije, prema procenama analitičke kuće Gartner, će rasti sa 176 milijardi 2025. godine, na više od tri biliona dolara do 2030. godine. U svim oblastima industrije, od logistike, finansija, zdravstva, javne uprave itd, inovatori istražuju nove načine primene blockchaina kojima žele promeniti postojeće poslovne modele i naći nešto čime će nadmašiti konkurenciju.

[/one-third]

Share.

Comments are closed.