Žene su bolji menadžeri ali se slabije razumeju u finansije

0

U Parizu predstavljeno prvo istraživanje o karakteristikama uspešnih energetskih preduzetnika

Na osnovu istraživanja profila 800 uspešnih preduzetnika iz oblasti energetike, koje je sproveo  EIT InnoEnergy, utvrđeno je da žene postižu bolje rezultate u odnosu na muškarce kada se radi o transformacionom liderstvu, ali se slabije razumeju u finansije. Istraživanje je predstavljeno na ovogodišnjem The Business Booster  događaju u Parizu, i predstavlja prvu studiju o ključnim karakteristikama koje dele uspešni preduzetnici iz oblasti energetike.

Na osnovu podataka prikupljenih pomoću E2Talent® specijalnog alata za procenu timova, istraživanje EIT InnoEnergy pokazalo je da preduzetnici iz oblasti energetike imaju visoke rezultate u pet kategorija: orijentisanost ka rezultatima, ostvarivanje uticaja, sklonost ka preuzimanju rizika, interni fokus na kontrolu, timski rad. Ova studija, u saradnji sa ESADE Poslovnom školom, prva je svoje vrste, na polju karakteristika  preduzetnika iz oblasti održive energije.

Ženski preduzetnici u oblasti održive energije Analiza je otkrila da ne postoje značajne razlike u rezultatima između muških i ženskih preduzetnika, ali se postavlja pitanje šta sprečava žene da postanu preduzetnici, budući da je samo 10 odsto ispitanika ženskog roda. U Srbiji je žensko preduzetništvo takođe dosta manje zastupljeno, a prilika da se tako nešto promeni biće u sklopu programa Primer by InnoEnergy za koji su prijave otvorene i na koji se

mogu prijaviti svi zainteresovani koji žele da razvijaju svoj startap. Takođe, žene su pokazale niži nivo samopouzdanja  po pitanju ocenjivanja svoje lične preduzetničke efikasnosti, ali i veće samopouzdanje u  menadžerskim veštinama.

“Za preduzetnike i startape, postojanje odgovarajućeg, uigranog tima, sa dobrom dinamikom je ključ uspeha. Koristili smo E2Talent® alat kako bismo pomogli stotinama energetskih startapa da naprave komplementarne timove koji će ubrzati energetsku tranziciju. Drago mi je što mogu da kažem da ne postoje značajne razlike između ženskih i muških preduzetnika, kao ni između onih iz različitih evropskih zemalja”, rekla je Elena Bou, direktorka za inovacije u kompaniji EIT InnoEnergy prilikom objavljivanja istraživanja.

 Važnost lokacije za preduzetnički uspeh

Studija je uzela u obzir razlike u lokaciji, budući da su ispitanici iz devet evropskih zemalja. Analiza je pokazala vrlo male razlike u regionalnim kompetencijama, ali vrlo velike sličnosti kada se radi o snagama i slabostima preduzetnika.

Analiza tima uz pomoć E2Talent® alata, dostupna je svakoj firmi iz oblasti održive energije, ili investitoru koji želi da proceni preduzetničku kompetentnost članova svog tima.

Share.

Leave A Reply