Veracomp CIO Leadership forum 2019

0

Digitalna transformacija, odnosno izgradnja digitalne platforme i startegije, bila je centralna tema CIO Leadership foruma održanog 26. i 27. septembra u hotelu „Čigota“ na Zlatiboru. Ovaj, drugi po redu, stručni skup u organizaciji tima Digital Dreamsa dodao je nazivu, kao izraz posebnog uvažavanja, ime kompanije koja je bila platinasti sponzor.

Piše: Vesna Kovačević  

Forum je otvorio Petar Kočović, direktor Digital Dreamsa, uvodnim predavanjem u kome je objasnio osnovne pojmove sa kojima se srećemo kada je reč o digitalnoj transformaciji, izneo neka Gartnerova predviđanja i preporuke u smislu potrebe formiranja digitalnih timova i pojave novih zanimanja, te objasnio različite modele hijerarhijske postavke u organizacijama u pogledu toga kome je podređena osoba zadužena za digitalno poslovanje.

U svojoj prezentaciji Aleš Štempihar, direktor kompanije Askit iz Kranja, je predstavio Manifest digitalnog buđenja (Digital Wake-up Manifesto) sa ključnim smernicama za uspešno poslovanje u digitalnoj ekonomiji. On je opisao poslovni model koji pruža efikasan okvir za uspešnu implementaciju digitalnih projekata, sa fokusom na ostvarivanju vrednosti za korisnike uz istovremeno postizanje uspeha organizacije. Po njemu, digitalna transformacija podrazumeva promenu modela poslovanja gde su korisnici iznad deoničara, vrednost iznad troškova, a liderstvo iznad menadžmenta.

Aleš Štempihar, direktor kompanije Askit iz Kranja, Slovenija

Dušan Radošević, Field Service Director za jugoistočnu Evropu u kompaniji SAP,  je predstavio njihovo viđenje koncepta ekonomije iskustva (experience economy) i objasnio kako se strategijom inteligentnih preduzeća otključava vrednost industrije. U ekonomiji iskustva korisnici su više vezani za brendove, a upravo su inteligentna preduzeća ta koja isporučuju angažovano, pouzdano i povezano korisničko iskustvo. 

Kao osnovne zahteve moderne ekonomije, pored unapređivanja korisničkog iskustva, SAP vidi veću diverzifikaciju radne snage i njeno vezivanje, primenu novih biznis modela, pametne proizvode i automatizaciju nabavke.

Dušan Radošević, Field Service Director za jugoistočnu Evropu, SAP

Predavanje koje je za Veracomp CIO Leadership forum pripremio Marko Bobinac, Pre-Sales Manager za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Thales, bilo je posvećeno enkripciji i autentifikaciji kao osnovi bezbednosti i u doba veštačke inteligencije. Pošavši od pretpostavke da su podaci nova nafta, on je dao primere primene interneta stvari, podsetivši da je bezbednost najveća briga i kada je IoT (aj o ti) u pitanju.   

Opisujući dalje deep fake kao poznati način zloupotrebe veštačke inteligencije, upozorio  je da nada da nećemo baš mi biti žrtva zloupotrebe nije strategija, te predložio da se u prevenciji pretnji počne sa osnovnim – bezbednošću  informacija koju pružaju enkripcija i autentifikacija.  

Marko Bobinac, Pre-Sales Manager za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Thales

Mija Božič, Sales Specialist u Veracompu,  je govorila o jakoj autentifikaciji i SSL-u u digitalnom svetu, predstavivši kompaniju Entrust Datacard i njen portfolio.

Ona je dala prikaz rešenja kroz opis nekoliko slučajeva korišćenja.

Mija Božič, Sales Specialist u Veracompu

Margie Gniech (Mardži Gnjeh), regionalni menadžer u kompaniji Tech Data (Tek Dejta) za IoT i Analitiku, svoje predavanje je posvetila izazovima sa kojima se CIO-i suočavaju poslednjih godina, kao i onima koji tek predstoje do 2020. godine i kasnije, navodeći kao takve, pored ostalog, digitalnu transformaciju i poslovne strategije, pokretanje digitalne kulture u organizacijama, te obezbeđivanje privatnosti korisnika i sigurnosti podataka.

Ona je takođe pažnju prisutnih usmerila na  kompaniju Tech Data kao na integratora IoT rešenja.

Margie Gniech (Mardži Gnjeh), regionalni menadžer u kompaniji Tech Data za IoT i Analitiku

Prvi dan konferencije završen je okruglim stolom, tokom koga su devojke iz Štada grupe, preduzeća Metalac digital i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju prenele iskustva sa digitalnom transformacijom u njihovim organizacijama.  

Narednog dana, već u jutarnjim časovima, konferencija je nastavljena predavanjem Milovana Matijevića, vlasnika  kompanije Mineco-Computers i renomiranog IT analitičara, koji je na osnovu analize statističkih podataka i uočenih trendova zastupao tezu da je strategija, a ne tehnologija, ta koja pokreće digitalnu transformaciju. Određujući mesto Srbije na tehnološkoj mapi Evrope i okreženja, on je izneo zapažanje da Srbija već niz godina ne menja svoju poziciju, te da će tako ostati i u narednim godinama, jer promena nabolje zahteva dvocifrenu stopu rasta, što kod nas nije slučaj.

Prema iznetim podacima, IT tržište treću godinu beleži rast , pa ako se ovaj trend nastavi do kraja 2019. gonine, trebalo bi da dostigne 580 miliona evra. Rastu tržišta pogoduje rast IT usluga, ali nije pohvalno što je njihov rast više rezultat porasta cena nego porasta obima posla.

Govoreći o digitalnoj transformaciji kao o digitalnom vilajetu, Milovan Matijević je ukazao na izazove koji stoje na putu transformacije poslovanja.

Milovan Matijević , Mineco Computers

U zajedničkoj prezentaciji Armina Dinara i Jovana Bogićevića iz konsultanske kuće Ernst & Young ukazano je značaj ulaganja u sajber bezbednost u procesu digitalne transformacije i opisan benchmark pristup digitalnoj bezbednosti.

Armin Dinar, konsultanska kuća Ernst & Young
Jovan Bogićević, Ernst & Young

Svoje predavanje pod nazivom “From Excel to Data Science World”, Saša Radovanović, konsultant  za Data Science i analitiku u kompaniji  Qony, počeo je kratkim prikazom proizvoda koje Qoni nudi kao “najbolju zaštitu od radijacije mobilnih telefona”, a onda je detaljno govorio o analitici i mogućnosti da se analiza podataka iskoristi da se zaradi novac.

Od Excela koji kao alat koriste uglavnom preduzeća koja imaju između 50 i 100 zaposlenih, gde se javlja problem sa poslovnim izveštavanjem, preko nekih naprednijih alata, priča je stigla do napredne analitike kao enablera, gde se svet nauke o podacima stavlja u službu poslovnih potreba organizacija.

Saša Radovanović, konsultant  za Data Science i analitiku u kompaniji  Qony

U okviru prezentacije posvećene socijalnom inženjeringu kao riziku koji se ne može ignorisati, dr Igor Franc, jedan od osnivača udruženja profesionalaca u oblasti informacione bezbednosti eSigurnost, govorio je o uticaju ljudskog faktora na bezbednost organizacija. Pored toga, on je ukazao na činjenicu da se poslednjih godina desila ozbiljna profesionalizacija sajber kriminala, opisao je tehnike war dialing (vor dajling), postupak wardriving (vordžrajving), road apple i impersonation (impersonejšn) napade, a osvrnuo se i na phishing (fišing).

Na kraju prezentacije, Mirko Mirković, član udruženja eSigurnost,  je demonstrirao mogućnost zloupotrebe e-maila.

dr Igor Franc, eSigurnost

Ovaj set predavanja završen je okruglim stolom kojim je priča o digitalnoj transformaciji dopunjena i dat rezime prezentacija, uz preporuke stručnjaka šta bi se u tom procesu moglo preskočiti, a sa čime bi se dalo eksperimentisati zarad inovacija. Takođe je apostrofiran značaj postojanja poslovne strategije koja će odrediti i digitalnu strategiju, odnosno put digitalne transformacije.

Davor Perat, Senior Technology Consultant u Symantecu, u svom predavanju se prvo osvrnuo na istorijat kompanije i njenu lidersku poziciju, uz napomenu da je ona trenutno u procesu akvizicije od strane Broadcoma i kreće u jednu novu priču, da bi se potom fokusirao na glavnu temu – isporuku integrisane sajber odbrane za cloud generaciju.

Davor Perat, Senior Technology Consultant u Symantecu

Predrag Spasojević, vlasnik Digitcoma, upoznao je prisutne sa proizvodima i rešenjima koje ova kompanija nudi i dao brojne primere njihove upotrebe. 

Predrag Spasojević, vlasnik Digitcoma

Bojan Sovilj, osnivač kompanije Cloudwalker koja se bavi kreiranjem rešenja i pružanjem usluga u oblasti Data Sciencea, prvenstveno za klijente koji se bave igrama na sreću, održao je predavanje na temu “Data Science from C-level perspective”.

I sam jedan od pionira nauke o podacima u Srbiji, objasnio je razloge angažovanja analitike, naglašavajući da njen uspeh u velikoj meri zavisi od kulture organizacije.

Bojan Sovilj, osnivač kompanije Cloudwalker

Radni deo Veracomp CIO Leadership foruma završen je prezentacijom Aleksandra Mijatovića, direktora i suosnivača start-up kompanije AlphaHoo. Tokom predavanja, čiju okosnicu je predstavljao konverzacioni asistent koji pokreću napredni machine learning algoritmi, koji su razvili Aleksandar i njegov tim, objašnjeno je šta su to chatbotovi, zavirilo se u njihovu arhitekturu, navedeni su benefiti od njihovog korišćenja, kao i mogućnosti upotrebe.

Aleksandar Mijatović, direktor i suosnivač start-up kompanije AlphaHoo

Ovogodišnji CIO Leadership forum bio je još jedna potvrda da digitalna transformacija u svim njenim aspektima sve više zaokuplja pažnju, upravo u onoj meri u kojoj integracija digitalnih tehnologija u sva područja poslovanja postaje neophodna da bi se promenio model poslovanja i isporučivanja vrednosti korisnicima.

Share.

Leave A Reply