Unapređeno bankarsko iskustvo zahvaljujući moći IBM Cloud platforme

0

Pravila u bankarskoj industriji se menjaju, a budući da je digitalizacija u samom srcu ovog procesa, finansijske institucije se sve više i više okreću cloud tehonologiji kako bi optimizovale izdatke koje generiše ICT oprema. Ali, to ne bi trebalo da bude veliko iznenađenje jer su već odavno dostupna tehnološka rešenja koja pomažu institucijama da smanje troškove resursa za upravljanje aplikacijama banaka, ili za izvršavanje promena na mejnfrejm serverima.

DSK banka iz Bugarske, na primer, počela je da koristi Cloud tehnologije ranije ove godine kako bi omogućila transformaciju poslovnih operacija ka potpuno digitalnom poslovanju. Ta transformacija će banci omogućiti inovacije mobilnih usluga, poboljšanje efikasnosti i bolji pristup klijentima. Migriranjem svoje osnovne bankarske aplikacije na IBM Cloud infrastrukturu, bankarska platforma DSK banke je transformisana na način koji je omogućio i razvoj novih usluge, namenjenih za više od tri miliona pojedinaca i poslovnih klijenata.

Nikolay Shalamanov, Šef operativnog održavanja Direktorata za IT sistem, DSK Banka

Donošenju odluke o korišćenju IBM Cloud infrastrukture prethodilo je postavljanje nekoliko prioriteta:Model koji nudi IBM Cloud zasnovan je na najvišim sigurnosnim standardima i omogućuje kompaniji da ostvari sigurno i skalabilno poslovanje koje može efikasno da obradi kritične radne operacije.

  • Da se poboljšaju performanse bankarskog sistema
  • Da se jednako dobro opsluže različite generacije i klijenti – od milenijalsa, preko starijih generacija i do malih i velikih kompanija
  • Da se osigura sigurnost podataka klijenata
  • Da se smanje nepotrebni troškovi
  • Da se efikasno odgovori na sve brojnije poslovne zadatke

DSK banka već više od 20 godina koristi IBM z Systems mejnfrejm i IBM softverska rešenja. Novi ugovor unapredio je dugoročnu saradnju i uzdigao je na naredni nivo, jer IBM Cloud portfolio nudi veoma sigurne opcije primene koje banci pomažu da osigura veću fleksibilnost, bolje performanse, ekonomičnost i izdržljivost, neophodne za ciljeve rasta koje je sama postavila.

Zahvaljujući IBM Cloud platformi, kreirana je Cloud struktura visokih performansi, podržana od servera sledeće generacije, što omogućava banci da ponudi fleksibilne usluge za svoje klijente. Unapređene su performanse svih bankarskih sistema, a korisnici su primetili i poboljšanja u elektronskim uslugama. Štaviše, omogućen je i budući dalji razvoj usluga i nove mogućnosti koje su posledica investicija kompanije IBM u Cloud tehnologiju, kao i analitiku i bezbednost. Kognitivne tehnologije će omogućiti DSK banci brojne koristi.

Nakon završetka čitavog migracionog procesa pokazalo se da najkritičniji primeri – sistem elektronskog bankarstva i mobilne aplikacije – rade 10 do 15 posto brže. Banka očekuje da i rezultat saradnje sa kompanijom IBM bude i ostvarenje do 20 posto ušteda na godišnjem nivou, što je jedan od glavnih ciljeva.

Osim toga, usluga koju kompanija IBM nudi pod nazivom „tech refresh“ omogućava periodičnu zamenu uređaja koji se nalaze u Beču. To znači da će Banka stalno koristiti najnovije tehnologije, uz održavanje dogovorenih troškova usluge.

IBM Cloud model je pogodno rešenje za finansijske institucije poput DSK banke, koje žele da iskoriste kognitivne tehnologije, razvijaju nova iskustva klijenata za različite klijente – i to zahvaljujući uvećanju efikasnost IT opreme.

Autor: Nikolay Shalamanov, Šef operativnog održavanja Direktorata za IT sistem, DSK Banka

Share.