Schneider Electric definisao rešenja fizičke infrastrukture za Edge Computing

0

Sadržaj koji zahteva visoki propusni opseg, Internet of Things agregacija i aplikacije koje su osetljive na odziv navedene kao pokretači rasta edge computinga

Schneider Electric, globalni stručnjak u upravljanju energijom i automatizaciji, najavio je svoju strategiju i mogućnosti da podrži kompanije, pružaoce clouda i usluga koji žele da implementiraju računarske resurse na „ivici“. Definisan kao „IT resursi koji su smešteni blizu krajnjeg korisnika izvora podataka“, edge implementacija uvodi jedinstvene izazove koji se razlikuju od onih u klasičnim data centrima jer su često udaljeni i bez podrške lokalnog IT osoblja. To znači da oni zahtevaju drugačiju strategiju u odnosu na onu kod konvencionalnih data centara, s obzirom da je njihov životni ciklus duži i da oni moraju da budu jednostavni za upravljanje, obezbeđivanje i implementaciju, dok su istovremeno i otporni.

„Kako bi podržali IT zahteve današnjice i sutrašnjice, sve više računarske snage je decentralizovano na ivicu mreže“, rekao je Kevin Brown, potpredsednik, Data Center strategija i tehnologija, Schneider Electric. „Sa snagama kao što su Internet of Things (IoT), sadržaj za široku propusnu moć i aplikacije osetljive na odziv kao pokretačima ovog pokreta, Schneider Electric isporučuje rešenja i usluge koje ispunjavaju zahteve ovih jedinstvenih okruženja“.

Kao deo svoje strategije, Schneider Electric je istakao pet okruženja na koja edge implementacija ima uticaja, kao i kompanijske mogućnosti i infrastrukturu dizajniranu da ih podrži:

  • Regionalna kolokacija / telco data centri gde korisnička upotreba sadržaja za široku propusnu moć i aplikacija osetljivih na odziv pokreće rast ovih oblasti.Kako bi podržali ovo okruženje, Schneider Electricova InfraStruxure™ arhitektura i prefabrikovani moduli omogućavaju brzo modularno podizanje regionalnog data centra koji ima kratko vreme do tržišta i niske operativne troškove.
  • Udaljene i ekspoziturne lokacije, naročito u sektorima maloprodaje i bankarstva, gde se IT usluge implementiraju kako bi obogatile korisničko iskustvo. Schneider Electric SmartBunker™ CX i NetShelter™ SX pružaju za ove udaljene lokacije veoma bezbedna, pouzdana i daljinski upravljana rešenja u vidu jednog reka.
  • Serverske sobe gde aplikacije moraju da se hostuju na lokaciji zbog niza razloga kao što su odziv, bezbednost i razvojna fleksibilnost. Sve veći broj ovih aplikacija se hostuju na konvergiranoj i hiperkovergiranoj infrastrukturi, što pojednostavljuje implementaciju i korišćenje IT infrastrukture. Kako bi podržali ovo okruženje, Schneider Electricova InfraStruxure i prefabrikovani Micro Data Centri pružaju jednostavnost upravljanja, bezbednosti i skalabilnosti.
  • Mrežni ormani gde pouzdana veza zaposlenih sa njihovim IT resursima nikada nije bila kritičnija za produktivnost kompanije. Osoblje u ovim okruženjima mogu da koriste Schneider Electricova integrisana, povezana rešenja i softver za upravljanje data centrima, StruxureWare™, kako bi pojednostavili upravljanje distribuiranim lokacijama i osigurali se da potencijalni kvarovi opreme, sigurnosni rizici i ambijenatlni problemi budu prepoznati pre nego što mogu da izazovu isključenje.
  • Industrijske lokacije gde su aplikacije sve više povezane i koriste podatke kako bi upravljali svojim procesima. Ova konvergencija IT-ja i OT-ja (operativnih tehnologija) zahteva da tradicionalna IT oprema bude smeštena u potencijalno negostoljubiva okruženja. Kako bi podržali takve lokacije, Schneider Electricov SmartBunker™ FX pruža ojačana, daljnski upravljana rešenja kako bi korisnici bezbedno smestili industrijsku kontrolnu i IT opremu.

Kao deo Schneider Electricove predanosti da se data centri pojednostave, dostupan je širok dijapazon dizajnerskih alata i referentnih dizajna za edge rešenja. Bela knjiga na temu pokretača edge computinga takođe je dostupna, a ako želite da saznate više o Schneider Electricovim edge rešenjima, posetite naš sajt.

Share.

Comments are closed.