Nove tehnologije traže nova rešenja i nove ljude  

0

U saradnji  Udruženja za promociju, razvoj i primenu interneta „Umreži se“  i Evropske asocijacije studenata prava 9. maja 2017. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održano je predavanje za studente na temu “Upravljanje internetom i pravo”. Kao deo šireg projekta “Upravljanje internetom za početnike“ ovaj skup je imao za cilj da prisutnim mladim ljudima ukaže na činjenicu da internet nije samo tehnologija, već i poslovni, tehnički i pravni sistem koji treba urediti, i motiviše ih da i oni kao budući stručnjaci uzmu učešće u ovom procesu.

Nenad Marinković, ICT menadžer, pozdravio je prisutne ispred Udruženja za promociju, razvoj i primenu interneta, a zatim ih i bliže upoznao sa ciljevima ove nevladine i neprofitabilne asocijacije  korisnika, profesionalaca i internet preduzetnika.

Dajući pregled tema skupa, on je kratko podsetio na istorijat interneta i ogromne promene koje su se desile za samo dvadesetak godina pretvorivši internet od medija u mesto susreta milijardi ljudi; mesto o čijem uređenju i pravna struka mora da dâ svoju reč.

Definicija i osnovne teme u upravljanju internetom

Mirjana Tasić, inženjer elektrotehnike i internet konsultant, pokušala je da približi pojam “upravljanja internetom” auditorijumu, objašnjavajući da ovaj proces “obuhvata razvoj i primenu zajedničkih principa, normi, pravila i procedura pri donošenju odluka i programa koji oblikuju evoluciju i korišćenje interneta”. U ovom procesu treba da učestvuju vlade država, privatni sektor i korisnici interneta.

Pri tome, različiti sektori imaju različita očekivanja od ovog procesa. Tako, tehnološki sektor očekuje standarde, poslovni zaradu, civilno društvo očekuje građanske slobode, vlade nacionalnu sigurnost, a korisnici zadovoljavanje svojih potreba. Zato su osnovne teme u upravljanju tehnološki razvoj, pravo u sajber prostoru, ekonomija, društvene i kulturološke teme, razvoj pristupa internetu, bezbednost i sigurnost, te sajber kriminal.

Provodeći prisutne kroz svaku od njih,  Mirjana Tasić je na kraju dala skicu stanja u Srbiji kroz pregled nadležnih ministarstava, agencija, asocijacija, formalnih i neformalnih udruženja, zaključujući izlaganje konstatacijom da nedostaju nacionalni dijalog o upravljanju internetom  i ozbiljne regionalne inicijative, kao i da je malo skupova posvećenih IKT-u koji integrišu više interesnih grupa.

Podsećajući da internet mora da ostane otvoren, siguran, pouzdan i inkluzivan, ona je ukazala na veliku potrebu za mladim ljudima razliitih stručnih profila koji bi se uključili u projekte i programe upravljanja njime. Upravo zato, po njenom mišljenju, ova tema treba da zanima i studente prava.

Internet regulativa u Srbiji

Razvijajući dalje započetu temu, Goran Velagić, pravni savetnik, je govorio o razvoju regulative interneta u Srbiji, kao i nosiocima ovog procesa (državni organi, regulatorno telo – RATEL, nevladin sektor, poslovni sektor, korisnici) i njihovim zadacima. U svom izlaganju on je posebno apostrofirao značaj pravnog okvira i podsetio da njega u Srbiji pored zakona čine i usvojene strategije, ali i direktive Evropske unije koje naša zemlja mora da realizuje.

Ponašanje i zaštita prava potrošača na internetu

Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača, i sâm pravnik po struci, imao je vrlo zanimljivu prezentaciju na temu “Ponašanje i zaštita prava potrošača na internetu”. On je ukratko objasnio prava potrošača, a onda je akcenat stavio na razlike u položaju potrošača na internetu, kako u pogledu mogućnosti koje oni imaju, tako i u pogledu  suptilnosti prevara kojima mogu biti izloženi. Manipulacija strahom (od bolesti, od starosti…) i obmana (iznošenje lažnih podataka da bi se donela ekonomska odluka) česta su pojava, a veliki je broj primera kada potrošači nisu mogli da ostvare pravo na reklamaciju.

I na internetu potrošač je slabija ugovorna strana i mora biti zakonski zaštićen. No, kako je naglasio Denis Perinčić, potrebno je i da sâm ima svest o opasnostima kojima je izložen (na primer, mogućnost krađe podataka) kao i da proveri mogućnosti koje mu daje zakon da odustane od ugovora (pravo na pokajanje), odnosno da vrati proizvod koji mu iz nekog razloga ne odgovara.

Krivotvorena roba na internetu

Na položaj potrošača na internetu posredno se odnosilo i izlaganje Snežane Božić, IT konsultanta. Ona je govorila o problemu “krivotvorenja robe na internetu”, od najčešćih predmeta krivotvorenja (luksuzna roba, piraterija, roba koja utiče na javno zdravlje, osnovna roba široke potrošnje), preko motivacije i opravdanja za kupovinu (cena, impulsivna kupovina, ispunjavanje očekivanja), do rizika i posledica ovakvog postupanja.

Posebno se osvrćući na pristup rešavanju ovog problema, Snežane Božić je ukazala na disproporciju u zakonodavstvu i apostrofirala potrebu da se uloži napor u edukaciju sudija, obuku tržišnih inspektora, kao i obuku samih potrošača.

“Bitcoin, Blokchain and Law”

Predavanje na temu bitkoina kao kriptovalute i blokčejna kao specifičnog algoritma za   bitkoin održao je profesor Petar Kočović. Naslovljeno je na engleskom jeziku, jer je nakon što je objašnjeno kako se novac prenosi na tradicionalan a kako na bitkoin način i koji su principi na kojima se bazira blokchain (otvorena knjiga, distribuiranost, sinhronizacija, rudari) reč uzeo Danijel Dabek, softverski inženjer iz SAD-a koji učestvuje u nekoliko bitkoin projekata i trguje bitkoinima. On je izneo svoje lično iskustvo, objasnio šta je Safe Exchange Coin i ukazao na prednosti kriptovalute u odnosu na druge vrste sredstava, ilustrujući priču prikazom tržišne kapitalizacije kriptovalute.

Uvod u sledeća predavanja

Brojna pitanja koja su usledila nakon sadržajnih izlaganja svedoče o zanimljivosti teme i opravdanosti ideje da se ona približi manje upućenim akademcima, kako bi oni mogli jasnije da sagledaju potrebu i mogućnost  da se angažuju na nekim povezanim projektima.

Kako je najavljeno, slična predavanja biće održana i na nekim drugim fakultetima Beogradskog univerziteta.

Share.

Comments are closed.