Ko poseduje naše podatke?

0

U najnovijem blogu kompanije IBM Dejan Vuković, Security Business Leader za jugoistočnu Evropu, govori o sigurnosnim izazovima sa kojima se danas suočavaju kako različiti državni i javni subjekti, tako i kompanije, i koliki je nivo bezbednosti podataka koje koriste.

Ko poseduje naše podatke?

Jedan od sigurnosnih izazova sa kojim se danas suočavaju kako različiti državni i javni subjekti, tako i kompanije jeste preopterećenost podacima.
Kompanije su danas preplavljene velikim brojem podataka – zbog toga je obično potrebno više od 200 dana da detektuju izvor problema u njihovim sistemima. U sličnoj situaciji se nalazio i veliki broj kompanija iz jugoistočne Evrope, koje su bile preopterećene velikim brojem podataka i zato suočene sa izazovom pronalaženja relevantnih informacija.

Takođe izazov sa kojim se kompanije najčešće suočavaju jeste manjak kvalifikovanih resursa u oblasti bezbednosti. Očekuje se da će do 2020. godine u sektoru sajber bezbednosti biti 1,8 miliona nepopunjenih radnih mesta!

Na kraju, kompanije imaju problem sa složenošću alata koje koriste – u blogu se spominje podatak da je jedna banka koristila 85 različitih alata iz 45 izvora. Sa svakim dodatnim alatom rastu i troškovi vezani za instalaciju, konfiguraciju, upravljanje i nadogradnju.

Pogledajte ceo tekst ovde.

Dejan Vukovic, Security Business Leader, IBM Southeast Europe

Share.

Comments are closed.