Kako da (p)ostanete lider u doba transformacija?

0

Svet je danas suočen sa naglim promenama na svim poljima, izazovima koji zahtevaju brze reakcije i prave odgovore. Da bi se postigli ovakvi ciljevi neophodno je izgraditi kulturu liderstva, što bi po logici trebala da bude odgovornost lidera, mada postoji uverenje da je svetu kakav jeste danas potrebno više liderstva a manje lidera. Pa u čemu je onda caka?

Liderstvo je relativna novina u upravljanju poslovanjem, koja potiče od engleske reči leadership. Samo ime govori da je liderstvo usko povezano sa vođenjem. To svakako jeste proces tokom kojeg jedna osoba utiče na druge članove organizacije radi ostvarenja planiranih ciljeva. Ovde se nameće pitanje s početka koliko je bitna uloga pojedinca i da li on može da utiče na kompletan proces, ili sredina njega stvara?

Činjenica je da lider treba da bude kompletna ličnost, pun samopouzdanja i rešenosti, spreman da preuzme odgovornost i spreman na akciju, a da istovremeno bude empatičan. Neko ko ume da govori i da pažljivo sluša. Prilično složeno i izazovno, lider je taj koji treba da nađe idealan balans.

Zahtevi su drugačiji, u zavisnosti od situacije pa i same sredine. U Argentini, na primer, smatra se da ne možete da budete lider ukoliko ne znate tango! Kako ćete voditi tim ili organizaciju ako niste u stanju da vodite partnerku? Ono što je zajedničko svim pravim liderima, bez obzira na to čime se bavili i gde se nalazili je da ne odustaju od planova kad naiđu na prvu prepreku i da su u stalnoj potrazi za novim idejama.

Stilovi liderstva

Dok se gradi poslovna kultura, od manjeg značaja je to šta lideri govore, presudno je ono šta oni rade. Zašto? Zbog toga što oni predstavljaju model ponašanja i delovanja svih ostalih članova organizacije. Svojim primerom inspirišu ostale da slede njihov način rada.

Lideri na svim nivoima moraju pokazati vrste ponašanja koje pokušavate da podstaknete u kulturi. Ako lideri ne modeliraju željeno ponašanje, zaposleni neće ozbiljno shvatiti transformaciju kulture i nastaviti da rade na isti način kao i uvek. S druge strane, kada zaposleni vide promene i pozitivne efekte tih napora, oni će biti motivisani da učestvuju.Agilno liderstvo doprinosi uspehu organizacije i većoj efikasnosti zaposlenih, ono predstavlja liderstvo koje svesno i konstantno radi na tome da poboljšava svoje okruženje. U tome je dakle suština agilnosti, na kontinuiranom radu, jer promene ne prestaju, niti je proces transformacije nešto što ima vremenski ograničen rok. Agilan lider primenjuje uvek nove pristupe i tehnike u cilju poboljšanja poslovnih procesa i rezultata.

Kako treba da izgleda jedan poželjan lider?

Lider je neko ko je zadužen za ideju, on je dobar taktičar i dobar strateg. U praksi uvek može da se koristi taktikama uspešnih lidera, odnosno dobrim primerima. Najvažnije od svega je da uvek ima postavljen cilj! Da bi se ciljevi ostvarivali potrebna je šira slika i dobro određivanje prioriteta.

Lider mora da drži fokus jer rasplinjavanje na više zadataka istovremeno može da rezultira manjom efikasnošću. Organizacione veštine su takođe veoma važne, dobar raspored poslova i razrađen sistem u kome svako ima svoj zadatak i odgovornost. Dobar lider mora biti uspešan i u međuljudskim odnosima, sa razvijenim veštinama komunikacije koje proističu iz razvijene emocionalne inteligencije.

Okruženje je jako važan segment, koje lideru može da olakšava posao i aktivnosti, dok i on sam može da utiče na njega, kako svojim primerom tako i najboljom mogućom selekcijom. Lider treba svakako da bude spreman i na odricanja, odnosno da bude požrtvovan i da radi onoliko koliko to posao zahteva.

Lider kakvog zahteva agilno okruženje

Da biste uspešno zakoračili u agilnost, potrebno je da razmišljate na ovaj način. Agilno razmišljanje vas pokreće da osmislite nove načine koji su u stanju da inspirišu i utiču na vašu okolinu, podstičući ambijent u kom biste stvorili više novih lidera oko sebe. Lični razvoj je obaveza, kako biste postali lider koga svi žele da slede, da postignete da vaš tim bude samostalan u radu, sa efikasnim veštinama komunikacije.

Verovatno ste kao i svaki lider dolazili u situacije kada morate da se suočite sa samim sobom, da proanalizirate sve svoje prednosti i slabosti, a ponekad i da zaključite da ni to nije dovoljno da dovede do ciljeva koje ste postavili. Ne zato što niste dali sve od sebe, već više faktora utiče na takav rasplet. Svako od nas ima bar jednu ovakvu situaciju u kojoj bi mogao da se prepozna i da se zapita – gde je rešenje?Lični razvoj je ponovo odgovor, koji se ogleda u neprestanom čitanju, praćenju novih trendova i inovacija, kursevima. Kursevi svakako mogu značajno da doprinesu jer osim suočavanja sa samim sobom imate priliku i da podelite sopstvena iskustva, kao i da učite iz tuđih. Možete da steknete nova znanja i tehnike, da izgradite nove pristupe, vidite kroz primere kako oni funkcionišu i kako bi vam doprineli u praksi.

Kako do željenih promena? Promene se u suštini svode na promenu ljudi, koje pre svega dolaze iznutra, menjanjem ponašanja i stavova. Do promena se dolazi komunikacijom. Komunikacija je svakako bitan faktor ovog procesa, ali i mimo toga, komunikacija je deo kulture, naročito one koja

želi da bude agilna. Politika jedne organizacije treba da podržava i viziju i željenu kulturu, ono po čemu će biti prepoznatljiva.

Liderstvo je ključan faktor kada se ulazi u proces transformacije, zbog toga što lideri ne samo iniciraju, već i inspirišu promene. Sa jasnom vizijom, planom realizacije i predanošću, lideri mogu da u velikoj meri utiču na promene, menjanjem sebe i svojih stavova, zatim pojedinaca pa zatim većih celina i čitavog sistema.

Izgradnja agilne poslovne kulture zahteva aktivno učešće svih članova organizacije, ali ona pre svega počinje sa dobrim liderstvom. Sveukupna vizija, poslovna politika i dnevne prakse moraju da budu usklađene kako bi se omogućila transformacija, šta više i da bi se održavao nivo koji je već postignut.

Dobar lider se ne rađa, to se postaje

Da li se lider postaje rođenjem? To je malo verovatno, predispozicije mogu da budu na nečijoj strani prednost, ali je svakako potreban dug i predan rad. Iznad svega usavršavanje na ličnom planu. Ono što može dosta da motiviše, da usavršavamo sebe se zove konkurencija. Zbog toga je prirodna potreba svih da unapređuju sebe, dok u slučaju liderstva ovo dobija sasvim novu dimenziju.

Postoje brojni kursevi koji mogu da ponude odgovor na to kako možete da probudite lidera u sebi ili da ove veštine razvijete do savršenstva. Ipak, kada je agilno liderstvo u pitanju, ne postoji bolji izbor od kursa Agilnog liderstva, čiji je cilj podizanje svesti učesnika o prednostima, načinima razmišljanja, veštinama i karakteristikama agilnog lidera. Kursa čija je zamisao da vam prikaže putovanje jednog agilnog lidera.

Ukoliko vas zanima šta je to što trebate da očekujete tokom programa, onda je to pre svega fleksibilnost, u pogledu tema kao i koncepta, koji omogućavaju sticanje veština kroz razmenu iskustava.  Program kursa će na najbolji način zadovoljiti potrebe polaznika, budući da uključuje kombinaciju obuke i podučavanja, kao i različite vrste praktičnih vežbi i sesija u kojima se diskutuju primeri iz prakse.

Kurs Agilnog liderstva, iliti  Certified Agile Leadership kurs, kako možete pronaći jer su predavači pre svega međunarodni priznati eksperti u oblasti liderstva, ima i tu prednost da nakon završenog kursa stičete međunarodni sertifikat. Najveći benefit je pre svega rad sa ljudima koji mogu da prenesu vrlo bogato praktično iskustvo, uz vrhunsku harizmu, kakvu na primer poseduje Olaf Lewitz, višegodišnji trener i autor brojnih autorskih izdanja na temu liderstva. Upravo on će 26-27. novembra gostovati u Beogradu kao trener, tako da je to idealna prilika ukoliko želite da o liderstvu učite od najboljih.

Share.

Leave A Reply