Izazovi cloud vidljivosti

0

U tekstu pod nazivom „Cloud Visibility Challenges” objavljenom na blogu kompanije CheckPoint, a koji potpisuje Gui Alvarenga, konstatuje se da su današnja preduzeća suočena sa milijardama zapisa log događaja, od kojih su mnogi jednostavni tekstualni nizovi bez konteksta, te da tradicionalna rešenja za log menadžment nisu u stanju da obezbede vidljivost i kontekst koji su potrebni za identifikaciju i analizu napada. U nedostaku mogućnosti napredne analitike i vizuelizacije, proces reakcije na cloud security incidente obično traje više od 200 dana, tokom kojih se troše značajni ljudski resursi. Istražujući probleme vidljivosti i nadgledanja clouda, autor pruža neke početne smernice o tome kako ih ublažiti da bi se poboljšalo stanje bezbednosti organizacije.Zbog njegove sadržajnosti tekst prenosimo u celini.

„Današnja preduzeća su po pravilu dostigla visok nivo cloud zrelosti, uključujući distribuirane arhitekture aplikacija koje su bazirane na naprednim cloud tehnologijama kao što su kontejneri i FaaS (Function as a Service, tzv. serverless). Izveštaj kompanije F5 „2019 State of Application Services“ je otkrio da je više od polovine (56%) anketiranih preduzeća koristilo kontejner za širok spektar slučajeva upotrebe, uključujući serverless.

Najnovije objavljeno istraživanje Cloud Native Computing Foundation (CNCF) je pokazalo da je 38% ispitanika trenutno koristilo serverless tehnologiju, a dodatnih 26% je to planiralo u narednih 18 meseci. U stvari, istraživači tržišta očekuju da FaaS tržište poraste na 7,72 milijarde dolara do 2021. godine (što je rast od 1,88 milijardi u 2016.), uz impozantnu stopu godišnjeg rasta od 32,7%.

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply