Intervju Željko Vujinović: Digitalna transformacija kao realnost, a ne samo potreba

0

Puno ste pričali o digitalnoj transformaciji. U svetu ovaj proces je daleko odmakao. Šta Microsoft ima da ponudi našoj privredi da bi joj pomogao da se nađe na tom putu?

Dve stvari. Prvo, to je naše iskustvo, ono što smo radili širom sveta upravo u procesu digitalne transformacije, kao i naša vizija na koji način digitalna transformacija treba da se sprovede u našoj zemlji uzimajući u obzir okruženje, nivo razvoja ekonomije i uopšte razvoj društva. Drugo, to su naši proizvodi, bez kojih ta digitalna transformacija ne može da bude uspešna. Naglašavam da su za digitalnu transformaciju bitni procesi, iskustvo, znanje i cilj koji se želi ostvariti. Svakako, realizacija svega toga se dešava korišćenjem savremenih tehnologija, u velikoj meri, naravno, Microsoft tehnologija. Najbolje je da pratimo primere dobre prakse i iskustva drugih koji su prošli kroz te procese kako bismo digitalnu transformaciju sproveli u delo na najbrži mogući način. Mi smatramo da nemamo mnogo vremena i da je brzina takođe jedan od dominantnih i najbitnijih faktora u ovome o čemu mi danas pričamo.

Ko bi trebalo da bude inicijator takvih procesa – Država ili kompanije?

Na početku sam dao naše viđenje svega toga. Ne postoji jedan subjekat društva koji je bitniji od drugog u procesu digitalne transformacije. Svako treba da dâ svoj doprinos sprovođenju digitalne transformacije. Država je svakako bitan element u tome, imajući u vidu sve resurse sa kojima ona raspolaže i bez kojih ti novi digitalni servisi o kojima danas pričamo, kako za privredu tako i za građane, ne mogu da  budu realizovani.  S druge strane, građani su takođe bitni, jer na kraju krajeva, korisnici svih tih novih digitalnih servisa su upravo građani. Cilj digitalane transformacije i jeste da se na kraju dana poveća kvalitet života. Privreda je takođe bitna, jer prosto ti zahtevi i potrebe dolaze sa strane privrede. Privreda generiše svoje zahteve; šta je njima potrebno da bi bili efikasniji i konkurentniji, da bi razvili nove proizvode i da bi na lakši način došli do svojih novih korisnika. Prema tome, ne postoji nijedan element u tom procesu koji je bitniji od drugog. Naše viđenje jeste da se digitalna transformacija dešava u tesnoj kolaboraciji između svih tih učesnika na našoj sceni i u društvu uopšte.

Kao direktor kompanije koja je ozbiljan igrač u ovom segmentu verovatno imate saznanja na kom nivou je stanje svesti naših privrednika kada je reč o digitalnoj transformaciji i svim promenama koje ona treba da unese u njihovo poslovanje?

Ja mislim da je sa strane privrede i te kako prepoznata potreba da postoje razni digitalni servisi koji će im olakšati poslovanje, pomoći da kreiraju nove proizvode ili da nađu nova tržišta, dođu do novih korisnika, itd. Neke firme su otišle korak dalje, neke još razmišljaju, a neke su otišle daleko u procesu digitalnog funkcionisanja i prilagođavanja svojih poslovnih potreba. Prema tome, identifikovano je da potreba za digitalnom transformacijom postoji. Sledeći zadatak svih učesnika jeste da to sprovedu u delo. Da to i dalje ne bude potreba, već da bude realnost. U izvesnoj meri smo svi mi digitalno transformisani. Danas svi koristimo pametne telefone, neke stvari odrađujemo preko interneta, itd., ali cilj je da se ide u sledeći korak, a taj sledeći korak za nas znači vrlo tesnu kolaboraciju između svih učesnika na tržištu.

Razgovarao: Zoran Kovačević

Share.

Comments are closed.