Falcongaze Secure Tower stigao u Srbiju

0

Falcongaze je sklopio ugovor sa firmom Perspekta doo, tako da je naše tržište dobilo novo DLP I UBA rešenje.

Falcongaze SecureTower je dizajniran da zaštiti poslovanje od širokog spektra unutrašnjih pretnji,  smanjuje rizike od curenja poverljivih informacija, od zloupotrebe korporativnih resursa, omogućava identifikaciju nelojalnih i negativnih tendencija u timu, smanjuje reputacione rizike, omogućava optimizaciju poslovnih procesa kompanije. Secure Tower nadgleda skoro sve kanale komunikacije, analizira sav sabraćaj u skladu sa bezbednosnim pravilima, blokira prenos sumnjivih informacija I automatski upozorava osobu zaduženu za bezbednost o incidentima. Rešenje je usklađeno sa GDPR-om.

Falcongaze i Perspekta doo će partnerski nastupiti na SEE IT SUMMIT 2018 u Novom Sadu koji se održava 7- 9 novembra.

Share.