Digitalna transformacija poslovanja

0

Danas je digitalna transformacija tema razmišljanja skoro svake organizacije, jer se talas disrupcije koji ona izaziva preliva i preko terena poslovanja. Nove tehnologije u vidu interneta stvari (IoT), 5G mobilnih mreža, veštačke inteligencije (AI), proširene i virtuelne stvarnosti (AR i VR), virtuelizacije i automatizacije omogućavaju nove poslovne modele, nove načine pružanja proizvoda i usluga, nove procese i nove načine saradnje i konkurencije. No, isto tako donose i brojne izazove. Mobile World Live, globalni portal za industriju mobilnih komunikacija, u svom nedavnom istraživanju ukazuje na prilike i mogućnosti koje digitalna transformacija donosi, dajući sliku trenutnog stanja viđenu očima više od 500 ispitanika.

Digitalna transformacija je krovni izraz koji istovremeno pokriva više dimenzija i pravaca putovanja, prihvatajući u svoje okrilje tehnologije, poslovne modele i procese. Iz tog razloga Mobile World Live je svoje istraživanje podelio u pet sekcija. Počeli su sa otvaranjem poglavlja o samoj digitalnoj transformaciji, a onda nastavili istraživanjem konstitutivnih delova digitalne transformacije koje su identifikovali kao: transformaciju mreže, transformaciju poslovanja, operativnu transformaciju i transformaciju iskustva.

Svaka od ovih sekcija sadrži niz pitanja koja su napravljena tako da ilustruju gde ispitanici vide ključne izazove i mogućnosti u svakoj od ovih oblasti, kao i da pokažu  gde se oni nalaze na svom transformacionom putu i koliko brzo očekuju da će napredovati tokom narednih godina…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

 

Share.

Comments are closed.