Check Point – Digital Day 2017

0

Pod krovnim sloganom  CheckPointa „Dobro došli u budućnost sajber bezbednosti“  25. maja 2017. je održan prvi Security Day ove kompanije u Beogradu.


Na skupu posvećenom postojećim i potencijalnim korisnicima CheckPointa predstavljeni su najveći današnji bezbednosni izazovi i rešenja koja za njih nudi ova renomirana izraelska kompanija.

Ispred beogradske kancelarije, kao organizatora okupljanja, prisutne je pozdravio Predrag Spasić, menadžer prodaje za Srbiju i Makedoniju. On je kratko predstavio svoje kolege koje čine tim zadužen za Adriatic regiju i najavio teme njihovih izlaganja.

O pretnjama koje više nisu samo pitanje IT-a, već i pitanje biznisa jer nanose ogromne štete poslovanju,  govorio je Daniel Šafar, country manager za Češku Republiku. U svom predavanju, on je govorio o sajber kriminalu iz pozicije onih koji se bave njim, ukazujući na njegove dimenzije, isplativost i perfidnu metodologiju napada. Poseban akcenat stavio je na ransomware, maliciozni softver koji “zaključava” fajlove žrtve tražeći otkup, uz pretnju da će podatke izbristi ili objaviti, a kao rešenje za prevenciju pretnji preporučio CheckPointovu naprednu SandBlast tehnologiju.

Edin Rizvanbegović, sales manager za Adriatic regiju, je skrenuo pažnju na opasnosti koje stižu sa svetom u kome je sve konektovano, naglašavajući kao imperativ potrebu da korisnici budu zaštićeni. Tehnologija  koja to omogućava mora biti agilna, fleksibilna i sigurna, a upravo takva su rešenja kompanije CheckPoint, koja obezbeđuju svako okruženje i mogu se koristiti u svim vertikalama.

Kratak video o SandBlast Agentu prethodio je prezentaciji tokom koje je Ivan Štrbac, security engineer Adriatics, predstavio SandBlast porodicu proizvoda koja korisnike štiti na više nivoa. Kao novinu izneo je CheckPointeve napore usmerene na zaštitu za cloud i prikazao kako funkcioniše Check Point SandBlast Cloud.

O zaštiti modernog datacentra govorio je Peter Kovalcik, System Engineer Manager. Kroz njegovu prezentaciju prisutni su učili o seljenju datacentara u cloud, bezbednosnim izazovima koje je to donelo i naprednim rešenjima zaštite koje nudi CheckPoint. Poseban akcenat stavljen je na Check Point vSEC porodicu proizvoda koja pruža naprednu zaštitu za javni, privatni i hibridni cloud.

“Sigurnost mobilnih uređaja” je bila tema prezentacije Gorana Peteha, Adriatic security engineera. On je ukazao na činjenicu da su mobilni telefoni novi vektor napada jer su neprekidno u upotrebi i imaju više ranjivosti a manje zaštite od PC računara, ali i da CheckPoint i ovde lestvicu zaštite diže više nudeći Software as a Service rešenje SandBlast Mobil.

Tematiku skupa svojom predavanjem o DDos napadima zaokružio je Laszlo Csosza (Laslo Ćosa), Security Expert Europe. Upozorivši na činjenicu da niko nije imun na ove napade, on je ukazao na moguće motive koji stoje iza njih i na veliku štetu koju oni mogu da prouzrokuju žrtvi, kako u materijalnom smislu tako i smislu narušavanja reputacije. Rešenje za ove napade CheckPoint nudi u vidu DDoS Protector linije proizvoda. CheckPointov ekspert ih je detaljno opisao, a onda i demonstrirao kako zaštititi mrežu DDoS Protektorom.

Očigledno je da savremene pretnje postaju sve sofisticiranije  i postavljaju nove izazove pred bezbednosne sisteme, poništavajući pojam “tradicionalne”  bezbednosti. CheckPoint, međutim, kao multinacionalni provajder softverskih i kombinovanih hardver i softver rešenja za osiguravanje mreža, krajnjih tačaka, mobilnih, datacentara i za bezbednosni menadžment, omogućava korisnicima da ostanu korak ispred pretnji.

Share.

Comments are closed.